Світличний О.О., Чорний С.Г.
Основи ерозієзнавства

Кліматичні показники ерозії при таненні снігу

Втрати грунту від ерозії залежать від таких кліматичних параметрів, як запаси води в снігу на початок його танення та інтенсивність водовіддачі зі снігу. У деяких розрахункових моделях використовується середній багаторічний шар (Инструкция., 1979).

--- Увага! Тут відсутній абзац ---

На розрахункових схемах (наприклад, у базовій версії математичної моделі поверхнево-схилової ерозії зимово-весняного періоду (Швебс, 1974)) фігурують середньорічні та загальні запаси перед весняним сніготаненням та середні коефіцієнти стоку.

Певним новаторством у визначенні кліматичних параметрів ерозії, яка виникає при таненні снігу, є гідрометеорологічний фактор весняного змиву із модифікованого варіанта логіко-математичної моделі ерозії (Прокопенко, 1986):

КГМВ =10-5у ·ρ, (4.5)

де у – середньорічний шар весняного стоку, мм;
ρ – середня річна концентрація наносів у схиловому стоці в період сніготанення, г/м3.

Карта просторового розподілу норми гідрометеорологічного фактора весняного змиву подана на рис. 4.3.

Карта норми гідрометеорологічного фактора весняного змиву грунту
Рис. 4.3. Карта норми гідрометеорологічного фактора весняного змиву грунту (Прокопенко, 1986)

Аналізуючи кліматичні параметри ерозії при таненні снігу, слід враховувати також фактори, що не є прямо активними побудниками ерозійного процесу, але є сприятливими щодо його реалізації. Для районів з континентальним кліматом це кількість циклів танення та замерзання грунту за холодний період року, що впливає на протиерозійну стійкість грунтів.