Світличний О.О., Чорний С.Г.
Основи ерозієзнавства

Вплив літологічного складу гірських порід на ерозію

Можливість виникнення та інтенсивність розвитку ерозії, у першу чергу яружної та руслової, значною мірою залежить від властивостей підстилаючих гірських порід. Залежно від податливості гірських порід до розмиву водою вони поділяються на ті, що легко розмиваються, ті, що є помірними до розмиву водою, та ті, які важко розмиваються. До першої групи належать леси та лесоподібні суглинки, до другої – піщаники, крейда, сланці, аргіліти, до третьої – вапняки, доломіти, граніти. Абсолютна більшість сучасних форм розмиву грунту пов'язана з породами першої категорії, а серед цих порід найбільше розмиваються ті, що мають найменшу зв'язність частинок.

В Україні можна виділити кілька типів товщ гірських порід, що мають одно- або двочленну будову, характеризуються різними нерозмиваючими швидкостями і, як наслідок, різну поширеність яружної ерозії. Південні і центральні райони країни покриті легкорозмиваючими лесами та лесоподібними суглинками. Причому в районах виходу Українського кристалічного щита леси покривають базальти та граніти, які практично не розмиваються. Тому в разі невеликої товщини лесових відкладень розвиток яружної ерозії тут малоймовірний. У той же час якщо товща покривних гірських порід складається лише з лесів та лесоподібних суглинків, то, як правило, густота яружної мережі досить велика. Наприклад, на правому березі Дніпра в Черкаській та Дніпропетровській областях щільність ярів доходить до 25-25 одиниць/км2, а щільність яружної мережі – до 2,5-3,5 км/км2. У північній Україні схилові землі складаються головним чином з пісків та глин лише подекуди перекритих лесами. Неглибокі базиси ерозії не стимулюють тут розвиток яружної ерозії. Винятком є «лесові острови», такі, як Словечансько-Овруцький кряж, поверхня якого підведена на декілька десятків метрів над навколишньою територією; яружна ерозія тут інтенсивно розвивається.

У гірських районах, де поверхневі породи належать до другого і третього типів, незважаючи на значні величини базисів ерозії, яри поширені лише в районах зі значними опадами – західних відрогах Кримських гір, Карпатських горах.