Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Методика досліджень за основними напрямами геоморфології

Наука геоморфологія почала розвиватися на стику географії та геології. Вчені, які зрозуміли суть і виокремили її в окрему науку (В. Девіс, В. Пенк), були геологами. Тому багато методів геоморфологія почерпнула саме з геології, хоча має суто свій методичний апарат. Розвиткові геоморфологічних методів сприяв розвиток самої науки геоморфології, теоретичні основи якої обґрунтували І.С. Щукін, К.К. Марков, Ю.А. Мещеряков, І.П. Герасімов у середині ХХ ст. В Україні геоморфологію разом з її методичним апаратом розвивали С.Л. Рудницький, П.А. Тутковський, М.І. Дмитрієв, П.М. Цись, К.І. Геренчук, І.Д. Гофштейн та ін. Геоморфологічні методи стали поширеними під час виконання геолого-пошукових та інженерно-будівельних робіт. Детально описані в підручнику О.І. Спірідонова (1970) [29]. Зі сучасних розробок заслуговують уваги посібники з геоморфологічних методів і методології фундаментальних геоморфологічних досліджень Ю.Г. Сімонова [23-26]. Вагомий вклад у розвиток сучасних геоморфологічних методів зробили українські науковці, виконуючи дослідження у різних галузях геоморфології: В.П. Палієнко, Е.Т. Палієнко, І.Г. Черваньов, Я.С. Кравчук, І.П. Ковальчук, В.В. Стецюк та ін.

За допомогою геоморфологічного методичного апарату дають характеристику елементам і формам рельєфу, розкривають їхній взаємозв’язок з геологічним субстратом і тектонічною структурою, визначають закономірні поєднання форм і формування їх у комплекси чи типи рельєфу. Визначають поширення комплексів рельєфу на певній території, їхні зміни, чинники формування та характер границь. Геоморфологічними та геологічними методами реконструюють геоморфологічні обстановки минулих епох, відтворюють історію розвитку рельєфу.

Велике значення мають геоморфологічні методи у процесознавстві. Ендой екзогенні процеси формують рельєф території, створюють велике різноманіття додатних і від’ємних форм земної поверхні. Важливо вивчати характер, інтенсивність і направленість процесів для можливого їхнього подальшого передбачення.

До суто геоморфологічних методів належать морфологічні методи, палеогеоморфологічні та сучасної динаміки рельєфу. На стику геоморфології і геології набули розвитку морфолітологічні та структурно-геоморфологічні методи. Еколого-геоморфологічні методи використовують методичний апарат екології, географії, хімії та геоморфології.