Андрейко І. М.
Природа Городоччини

Охорона природи Городоччини. Короткий топонімічний словник Городоцького району. Література

Охорона природи в Городоцькому районі

Стан довкілля на території Городоцького району в цілому незадовільний. Це пов'язано із значним антропогенним навантаженням на природу: високим землеробським освоєнням території (угіддя становлять 69% території), великою густотою населення (108 осіб/км2) і, найголовніше, порушеннями норм раціонального природокористування. Забруднюються води, ґрунти і повітря. Основними забруднювачами природи є промислові та сільськогосподарські підприємства, комунальне господарство і транспорт.

У Городоцькому районі є території, які належать до заповідного фонду. Їх загальна площа становить 2139,7 га або 2,9% площі району. Це ландшафтні, ботанічні, гідрологічні пам'ятки природи і пам'ятки садово-паркового мистецтва, а саме:

 1. Великолюбінський державний ландшафтний заказник площею 2083 га.
 2. Великолюбінський парк ХVІІІ-го століття площею 5 га.
 3. Лісопарк курорту Великий Любінь ХVІІІ-го століття площею 12 га.
 4. Парк ХVІІІ-го століттря у м. Комарно площею 10 га.
 5. Парк ХVІІІ-го століття у м. Городок площею 12 га.
 6. Парк ХVІІІ-го століття у с. Вишня площею 12 га.
 7. Вікові липи і каштани в м. Городок (біля школи № 2), вікова липа в долині р. Верещиці.
 8. Алея вікових лип у м. Великий Любінь, а також дві вікові липи і бук.
 9. Алея вікових лип у с. Вишня.
 10. Джерела мінеральних вод у м. Великий Любінь і біля с. Бірче.

Короткий топонімічний словник

Березник
лісовий масив біля села Березець. Назва походить від беріз, які в давнину домінували в навколишніх лісах.
Біла
лугове урочище між селами Бірче і Чуловичі. Назва походить від старослов'янського «біль, «біле», якими у давнину називали освітлені галявини у лісі.
Бистриця
річка, права притока Дністра. Назва походить від сарматсько-скіфського слова «стр» — бистрий, швидка вода.
Благ
давня назва Переможенського потоку. Назва походить від старослов'янського «благь» — добрий.
Верещиця
річка, ліва притока Дністра. Щодо походження назви є два припущення:
а) від слова «верес» — рослини, яка в давнину була поширена на берегах річки (верес — вересчиця — верещиця);
б) зарості вересу називали верещатники, звідси і назва річки.
Вир
озеро біля с. Чуловичі. Таким словом називали глибоке місце на річці або озері, де вирує вода, бувають водовороти. Це слово є коренем в назвах багатьох водойм України.
Глинець
річка, права притока р. Раків. Назва походить від глинистих берегів.
Гноєнець
річка, ліва притока р. Шкло. Назва походить від запаху сірководню, який з водою джерел надходить у річку.
Дністер
річка. За О. І. Соболевським назва походить від сарматсько-скіфських слів «дон», «дана», «дні» — вода, ріка та слова «стр» — швидкий.
Домажир
річка, ліва притока Верещиці. Назва походить від двох старослов'янських слів «домь» (дім) і «жирь» (корм, багатство).
Западня
озеро в лісовому масиві біля с. Чуловичі. Назва походить від того, що озеро виникло у лійкоподібній карстовій западині.
Лукач
річка, права притока Верещиці. Назва походить від слова «лука». Вздовж річки від витоку до гирла є луки і пасовища.
Раків
річка, права притока р. Вишні. Назва походить від слова «рак». Тут водилося багато раків.
Солонка (Солониця)
річка, ліва притока Верещиці. Вода в річці має значний вміст сірководню, який надходить з сірководневих джерел.
Стара Ріка
річка, ліва притока Верещиці. Назва походить від того, що річка протікає по старому руслу, яким протікала Верещиця до зміни її русла.
Струга
річка, права притока Верещиці. Назва, ймовірно, походить від слова «струг», яке має два значення: а) місцева назва риби форель; б) назва човна певної конструкції.

Додатки

Додаток 1. Показники кліматичних елементів по м. Городок за 1965-1990 рр. (за Карпінським І. Б.)

Додаток 2. Кліматичні показники околиць м. Городок за 1945-1994 рр. (за Карпінським І. Б.)

Література

 1. Агрономічний довідник по Львівській області. — К., Держполітвидав УРСР, 1959.
 2. Андріанов М. С. Про циркуляційні фактори клімату західних областей України. Географічний збірник. — Вип. 1. — Вид-во ЛДУ, 1951.
 3. Артюшенко О. Т. Про геологічну будову та вік заплавних відкладів басейну верхнього Дністра в Передкарпатті. Геологічний журнал. — Т. XXVII. — Вип. 4, 1968.
 4. Атлас «Львівська область». — ГУГК. — М., 1989.
 5. Биков Н. Г., Попович Г. Д. Економічна карта мінерально-сировинних ресурсів Львівської області. — Вид-во ЛДУ, 1975.
 6. Бондарчук В. Г. Геологія України. — К., Вид-во АН УРСР, 1959.
 7. Геренчук К. І. Геоморфологічні спостереження на Дністровсько-Сянському межиріччі. Географічний збірник. — Вип. 1. — К., Вид-во АН УРСР, 1956.
 8. Геренчук К. І. Географічні типи земель і природні райони Львівської області. — Вісник ЛДУ. — Серія геогр. — № 2. — Вид-во ЛДУ, 1964.
 9. Глушко В. В. Тектоніка і нафтогазоносність Карпат і прилеглих прогинів. — М., Надра, 1968.
 10. Глушко В. В., Круглов С. С. Тектонічна карта Українських Карпат і пояснювальна записка до неї. — К., УНДГРІ, 1986.
 11. Гуньовський І. М. Природа і господарство Львівської області. — Львів, ЛДУ, 1990.
 12. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів: Світ, 1994.
 13. Зденюк М. В. Основні етапи розвитку ландшафтів Сянсько-Дністровського межиріччя в четвертинному періоді. — Кандидатська дисертація.
 14. Ковалевська Т. М. Львівська область. — К., Радянська школа, 1961.
 15. Косець М. І. Нарис лісової рослинності Львівської області УРСР. — Вісник ЛДУ. — Серія геогр. — Вид-во ЛДУ, 1965.
 16. Кравчук Г. Л. Структура і границі фенологічних сезонів у ландшафтах Львівської області. — Вісник ЛДУ. — Серія геогр. — Вид-во ЛДУ, 1966.
 17. Курорти західних областей України / За ред. Балуховського Г. Т. — К., Медвидав УРСР, 1959.
 18. Матеріали метеоспостережень Оброшинської агрометеостанції за період 1965-1990 рр.
 19. Матеріали гідрометеоспостережень на Комарнівському гідрометеопункті за період 1980-1994 рр.
 20. Мироненко В. М. Курорт Любінь Великий. — К., Здоров'я, 979.
 21. Новоселецький Р. М., Пшиванова Л. С. Геологічна будова і нафтогазоносність Передкарпатського прогину. — Праці УНДГРІ. — Вип. 21. — М., Надра, 1968.
 22. Природа Львівської області / За ред. Геренчука К.І. — Львів, Вид-во ЛДУ, 1972.
 23. Проект районної планіровки Городоцького району. — К., Укргромадсільбуд, 1987.
 24. Страуман Ф. І. Птахи західних областей України. — Вид-во ЛДУ, 1963.
 25. Татаринов К. А. Зоогеографічне районування західних областей України на основі поширення хребетних тварин. — 36. «Проблеми зоогеографії суші». — Вид-во ЛДУ, 1958.
 26. Тимчишин Я. Д., Савка М. Т., Тимошенко П. А. Подорожі по Львівщині. — Львів: Каменяр, 1967.
 27. Цись П. М. Геоморфологія УРСР. — Вид-во ЛДУ, 1962.
 28. Штогрин О. Д. Підземні води четвертинних відкладів Передкарпаття. — К., Вид-во АН УРСР, 1963.