Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Візуальні обстеження зсувів

Враховуючи цільову спрямованість робіт, можна передбачити візуальну оцінку стану зсуву на певний момент часу з можливою повторною деталізацією. Детальне візуальне обстеження рекомендують проводити на зсувних ділянках, які загрожують важливим об’єктам народного господарства.

Детальну програму дослідження зсувів розробив Н.І. Ніколаєв (1950) [22]. Вона передбачає такі аспекти вивчення.

 1. Виявлення приуроченості зсувів до елементів рельєфу (уступів терас, схилів річкових долин тощо).
 2. Визначення висоти і крутості схилів, з’ясування деталей мікрорельєфу.
 3. Картування площ поширення зсувних тіл.
 4. Виявлення головних чинників розвитку зсувів у минулому і сьогодні.
 5. Дослідження морфологічних особливостей зсувного тіла і поверхонь ковзання.

Схема опису схилу, на якому виник зсув:

 1. розташування у рельєфі, експозиція, генезис (морський, озерний, річковий, ярковий, на берегах водосховищ, штучний укіс або насип), довжина схилу, відносна висота;
 2. форма в профілі та плані, крутість (максимальна, середня);
 3. літологічні та петрографічні різновиди порід, їхні умови залягання, наявність тектонічних порушень, стан – вологість, консистенція, тріщинуватість, вивітрілість;
 4. гідрогеологічні умови: глибина ґрунтових вод, напрям течій (збігається чи ні з напрямом падіння схилу), місця обводнення схилу, наявність джерел, їхній дебіт;
 5. мікрорельєф схилу, його зв’язок з геологічною будовою;
 6. наявність рослинності та штучних споруд;
 7. характеристика рельєфу між вододілом і брівкою схилу – плато, тераса, більш пологий схил, відстань від вододілу до брівки, протилежний схил;
 8. характеристика підніжжя схилу: наявність підмиву або штучного підрізування схилу, інтенсивність підмиву;
 9. вік схилу й основні етапи його формування (для штучних укосів – час і спосіб їхнього спорудження).

Загальні відомості про зсув:

 1. тип за особливостями процесу зміщення, будовою, формою переміщення, механізмом руху, формою в плані тощо;
 2. причини та значення у виникненні різних чинників;
 3. взаємозв’язок з іншими процесами;
 4. стадія розвитку зсуву.

Послідовність опису зсувного тіла:

 1. розташування на схилі, базис;
 2. розміри та форма в плані, в поздовжньому і поперечному профілі;
 3. перевищення вершини брівки зриву над базисом, висота і характер стінки зриву, бортів і валу випирання, амплітуда зсуву;
 4. рельєф поверхні зсуву;
 5. площа водозбору зсуву, умови поверхневого стоку вздовж зсуву, джерела живлення тіла зсуву водою;
 6. рослинний покрив на тілі зсуву та його відмінності від рослинності поза ним;
 7. вплив зсуву на споруди і їхні деформації;
 8. потужність зсуву;
 9. форма та положення поверхні ковзання, склад, умови залягання і стан зміщених ґрунтів, механізм зміщення;
 10. свіжість зсувних деформацій, можливий вік зсуву [3].

Характеристика сусідніх зсувів:

 1. відстань до них і їхня коротка характеристика (якщо вони розташовані на тому ж схилі);
 2. міжзсувні миси – наявність, розміри, морфологія.

Відомості про підготовку та розвиток зміщень:

 1. рельєф схилу й умови до зсуву, час, швидкість і характер зміщення, явища, що передували і супроводжували зсув;
 2. подальше розростання зсуву по площі, виникнення зсувів другого порядку;
 3. повторні зрушення;
 4. активність зсуву і режим деформацій;
 5. завдані збитки, деформації та руйнування споруд;
 6. зворотні розрахунки або перевірка розрахункових схем і показників для часу зміщення [21].

Виконані протизсувні заходи:

 • склад, розміри, розташування, час спорудження;
 • стан у досліджуваний період;
 • ефективність заходів;
 • прогноз подальшого розвитку зсуву та попередні рекомендації щодо його стабілізації [14].

За результатами детального візуального обстеження зсувонебезпечної території виникає можливість схарактеризувати стан схилу зсуву в зоні його впливу на об’єкти господарства. Особливого значення набуває проведення детального візуального обстеження в ситуаціях, які потребують прийняття швидкого інженерного рішення у разі впливу зсувів на важливі інженерні споруди (гідротехнічне будівництво, газоі нафтопроводи, лінії електропередач тощо).