Байрак Г.
Методи геоморфологічних досліджень

Методи геоморфологічних досліджень. Завдання для самостійного опрацювання

До розділу 1

 1. Масштаби геоморфологічних знімань.
 2. Види геоморфологічних карт для геоморфологічних знімань.
 3. Літературні, фондові й архівні джерела.
 4. Проблеми проведення робочих маршрутів під час польових геоморфологічних досліджень.
 5. Вимоги до написання звітів про результати наукових досліджень.
 6. Побудова кумулятивної кривої як результату гранулометричних досліджень.

До розділу 2

 1. Поняття каркасних ліній рельєфу при морфологічних дослідженнях рельєфу.
 2. Прості та складні форми рельєфу при морфологічних дослідженнях.
 3. Історичний метод у геоморфологічних дослідженнях.
 4. Вивчення структурних форм.
 5. Системний аналіз рельєфу.
 6. Вивчення відображення тектонічних рухів у рельєфі.
 7. Відображення тектонічних розломів у рельєфі.
 8. Поняття лінеаментного аналізу.
 9. Методи вивчення абсолютного віку рельєфу.
 10. Методи вивчення відносного віку рельєфу.

До розділу 3

 1. Історія формування річкових долин.
 2. Гідроморфологічна теорія розвитку річкового русла, її автори.
 3. Динаміка річкового русла.
 4. Проблеми річкових перехоплень.
 5. Вивчення розвитку річкових гряд.
 6. Вивчення річкових меандр.
 7. Вивчення походження річкових терас.
 8. Дослідження циклових терас.
 9. Деградація ерозійних форм на селитебних територіях.
 10. Дрібновимоїнний розмив та способи його вивчення.
 11. Чинники розвитку зсувних процесів.
 12. Вивчення територій підготовки зсувів.
 13. Детрузивні зсуви, їхній розвиток.
 14. Деляпсивні зсуви, причини активізації.
 15. Зсувонебезпечні райони України.
 16. Вивчення лавинонебезпечних територій.
 17. Райони розвитку осипних явищ в Україні.
 18. Чинники розвитку селів.
 19. Вивчення селетвірних басейнів.
 20. Методи вивчення кріпу.
 21. Вивчення карстотвірних порід.
 22. Проблеми картографування підземних порожнин.
 23. Вивчення походження карстових печер.
 24. Форми рельєфу карстових печер, їхній розвиток.
 25. Рівні складності проходження карстових порожнин.
 26. Різноманітність поверхневих карстових форм.
 27. Поширення найбільших підземних карстових форм у світі.
 28. Характеристика найбільших поверхневих форм карсту – польїв.
 29. Особливості вивчення карстових печер Криму.
 30. Особливості вивчення карстових печер Тернопільщини.
 31. Космічний моніторинг стану льодовикових покривів Арктики й Антарктики.
 32. Вивчення активності гірських льодовиків.
 33. Вивчення слідів плейстоценового зледеніння.
 34. Сучасне перетворення давніх льодовикових форм.
 35. Проблема походження лесів.
 36. Дослідження залишкових льодовикових озер.
 37. Методи вивчення руху курумів.
 38. Проблеми протаювання і просідань у багаторічно мерзлих ґрунтах.
 39. Проблеми пучіння у багаторічно мерзлих ґрунтах.
 40. Солефлюкція: причини та особливості розвитку.
 41. Головні чинники формування поверхонь вирівнювання.
 42. Прирічкові поверхні вирівнювання.
 43. Періодизація поверхонь вирівнювання.
 44. Поверхні вирівнювання Карпат.
 45. Поверхні вирівнювання Передкарпаття.
 46. Види вивітрювання та його вплив на рельєф.
 47. Розвиток денудаційних процесів.
 48. Ознаки структурних форм рельєфу.
 49. Структурно-денудаційні уступи в горах.
 50. Структурні елементи у річкових долинах.
 51. Вивчення структурно-денудаційного рельєфу Заходу України.
 52. Фази вулканічного виверження та форми рельєфу.
 53. Вулканізм і динаміка рельєфотвірних процесів.
 54. Вулканогенно-осадовий літогенез в різних типах клімату.
 55. Вулканізм як провідний чинник рельєфотворення.
 56. Палеовулканічний рельєф України.
 57. Вплив еолових процесів на перетворення рельєфу.
 58. Аеродинамічні умови формування еолових форм.
 59. Утворення пірамідальних дюн.
 60. Берегові еолові форми рельєфу.
 61. Вивчення еволюції еолових форм.
 62. Еоловий палеорельєф Полісся.
 63. Вклад П.Тутковського у вивчення еолового рельєфу України.
 64. Літодинамічні умови формування берегів.
 65. Морське хвилювання і утворення берегових форм рельєфу.
 66. Давні та сучасні берегові системи.
 67. Вивчення історії формування берегів.
 68. Типи берегів України.

До розділу 4

 1. Хімічний метод у геоморфологічних дослідженнях.
 2. Фізичні властивості порід як чинник активності сучасних ерозійних процесів.
 3. Контакти між шарами порід як показник тектонічної ситуації регіону.
 4. Непрямі методи вивчення сучасної динаміки рельєфу.
 5. Палеонтологічний метод у геоморфологічних дослідженнях.
 6. Фізичні методи і їхнє використання в геоморфологічних дослідженнях.
 7. Методи сейсморозвідки для виявлення підземних карстових пустот.
 8. Географічні методи і їхнє використання в геоморфологічних дослідженнях.
 9. Можливості аерокосмознімань для геоморфологічних досліджень.
 10. Математичні методи в геоморфологічних дослідженнях.