Костів Л. Я.
Фізична географія материків і океанів. Африка

Основні морфоструктури Африки

Основні морфоструктури Африки
Додаток Г. Основні морфоструктури Африки (А. Рябчиков)
Класи морфоструктурГрупи типів морфоструктурТипи морфоструктур
Рівнини платформенних областей Рівнини на давніх платформах 1. Акумулятивні рівнини внутрішніх улоговин і крайових прогинів
2. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини на горизонтальних і слабо дислокованих пластах
3. Денудаційні рівнини і плато на моноклінально залягаючих пластах
4. Денудаційні плато, в т.ч. столові, на горизонтально залягаючих пластах
Рівнини і плоскогір’я на щитах і епіпротерозойських структурах 5. Денудаційні цокольні рівнини, плато і плоскогір’я
6. Акумулятивно-денудаційні рівнини на складчастій основі
Вулканічні плато і плоскогір’я 7. Трапові
Рівнини в зонах новітньої, в т.ч. рифтової, активізації 8. Акумулятивні і акумулятивноденудаційні рівнини
Гори платформових областей Гори платформових плит 9. Столові гори молодих чохлів
Гори і нагір’я в межах щитів і епіпротерозойських структур 10. Брилові і складчасто-брилові гори і нагір’я
11. Брилові і складчасто-бриловіі склепінчасто-брилові в зонах новітньої, в т.ч. рифтогенної активізації
12. Складсасті, структурноденудаційні останцеві (кряжі)
Гори в межах епіпалеозойських структур 13. Брилові і склепінчастоскладчасто-брилові верхньопалеозойських структур
Гори епігеосинклінальних поясів Гори в межах кайнозойського складчастого поясу 14. Склепінчасто-брилово-складчасті
15. Складчасті, складчасто-брилові
16. Нагір’я і плоскогір’я, що успадкували серединні масиви
Відроджені гори і нагір’я на різновіковій складчастій основі 17. Брилові і склепінчастоскладчасто-брилові
Рівнини епігеосинклінальних поясів Рівнини і плато в міжгірних іпередгірних прогинах 18. Акумулятивні
19. Акумулятивно-денудаційні