Хмелевський В. О.
Особливості стадіального аналізу літогенезу

Особливості стадіального аналізу літогенезу

Хмелевський В. О. Особливості стадіального аналізу літогенезу: навч. посібник / В. О. Хмелевський. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 140 с.

ISBN 978-617-10-0265-4.

Розглянуто один із методів дослідження осадових гірських порід. Мета стадіального аналізу літогенезу – розпізнання, виявлення, пояснення, розшифрування та відновлення послідовності появи структурно-текстурних, мінералогічних, хімічних, фізикомеханічних та інших ознак осадового матеріалу, які виникли в ході постседиментаційних (діа-, ката-, метагенезу) процесів. У комплексі з іншими методами (палеогеографічними, палеотектонічними та ін.) можливості стадіального аналізу невичерпні для вирішення питань розшуку та розвідки корисних копалин.

Для викладачів, науковців, аспірантів, студентів, а також геологів-практиків широкого профілю.

Зміст

Передмова

 1. Суть стадіального аналізу та його місце серед методів літологічних досліджень
  1. Визначення суті стадіального аналізу, його завдання та значення
  2. Методичні засоби стадіальних досліджень
   1. Стадіальне дослідження відокремленого взірця гірської породи та шліфа
   2. Визначення зональності стадіальних перетворень у розрізах осадових товщ
 2. Уявлення про стадії та процеси осадового породоутворення
 3. Стадіальні спостереження структур, текстур і морфології конкреційних включень у породах
  1. Вторинні структури
   1. Корозійні структури
   2. Структури механічного ущільнення
   3. Структури сполучення механічного ущільнення з розчиненнямтвердих мінеральних частинок
   4. Структури регенерації
   5. Структури обростання мінеральних частинок
   6. Бластичні структури
  2. Вторинні текстури
   1. Стилоліти, сутурні шви
   2. Текстури кліважу
   3. Кристалізаційна сланцюватість
  3. Морфологія конкреційних включень
 4. Стадіальні перетворення головних мінералів осадових порід
  1. Кварц
  2. Глинисті мінерали
  3. Польові шпати
  4. Цеоліти
  5. Карбонати
 5. Механізм постседиментаційних процесів літогенезу, принципи їхньої реконструкції та типізації

Список літератури

Предметний покажчик

Про автора