Хмелевський В. О.
Особливості стадіального аналізу літогенезу

Структурні новоутворення в осадових породах. Корозійні структури і структури механічного ущільнення

Стадіальні спостереження структур, текстур і морфології конкреційних включень у породах

Початківцю-досліднику, зазвичай, буває легше осягнути структурно-текстурні зміни в породі, ніж скрупульозну діагностику мінеральних індикаторів стадійності літогенезу. І хоч мінеральні індикатори належать до головних показників умов та етапів породоутворення, знання вторинних структур, текстур і морфології конкрецій є необхідним для остаточних висновків про ці умови.

Вторинні структури

Структурні новоутворення – це зміни форми, розмірів породоутворювальних компонентів та характеру їхніх контактів між собою. Їх досліджують, головно, оптичними та електронно-мікроскопічними методами. За способом виникнення вторинні структури поділяють на такі групи:

  1. утворені внаслідок хімічного розчинення (корозії) уламкових частинок;
  2. утворені внаслідок механічного ущільнення;
  3. утворені сполученням ущільнення з корозією;
  4. утворені внаслідок обростання седиментогенної мінеральної частинки облямівкою того ж складу – ніби в прагненні відновити кристал у властивій йому формі (регенерація);
  5. утворені внаслідок кристалобластезу, що виявляється в декількох різновидах (рекристалізація, грануляція, порфіробластоз).

Корозійні структури

Корозійні структури бувають властиві уламковим, вулканогенно-уламковим та органогенним компонентам і перекручують їхні форми на різних стадіях літогенезу. Найчастіше виявляються на стадіях діагенезу та початкового катагенезу, а також притаманні накладеним регресивно-катагенетичним змінам порід. Під мікроскопом їх можна легко визначити за дрібними клиноподібними заглибленнями (“корозійні затоки”), що порушують плавні обриси зрізу мінерального зерна або скелетної рештки викопної фауни. Кородоване зерно може набувати у шліфі амебота ситоподібної форми. У препараті для сканувального електронного мікроскопа корозійні структури виявляються ще рельєфніше, у вигляді ямчастих та дрібнокомірчастих поверхонь.

Структури механічного ущільнення

Зазвичай, такі структури простежуються у пісковиках поліміктового складу, які насичені уламками початково пластичних (головно глинистих) порід. У такі уламки вдавлюються, як стрижні у пластилін, твердіші мінеральні частинки. У зрізі шліфа спостерігають опукло-угнуті константи, які називають конформними. Конформність може бути зумовлена також хімічним розчиненням, а тому, описуючи ці утворення, треба наголошувати, що це “механічна конформність”, яка виникає на ранніх стадіях катагенезу.