Хмелевський В. О.
Особливості стадіального аналізу літогенезу

Геологічні типи літологічних перетворень

Геологічні типи літологічних перетворень в осадових басейнах з континентальною будовою земної кори (за О. Япаскуртом, 1991)
НадтипиТипи літогенезуПідтипи літогенезуТипоморфні ознакиТектонічна належність
За масштабом проявівЗа часом проявів
Регіональний Фоновий Занурення Повільного Парагенезиси аутигенних мінералів та інтенсивність постдіагенетичних перетворень залежать від фаціальної природи осадів більше, ніж від глибин їхнього занурення; літогенетична зональність нечітка, відповідає слабкому або помірному катагенезу Головно в чохлах синекліз та антекліз (крім лінійних конседиментаційних структур меншого порядку, які їх ускладнюють)
Інтенсивного Чітко поступове нарощування інтенсивності перетворень порід униз по розрізу; “розтягнутість” у розрізі (на багато кілометрів) зон глибокого катагенезу, що заміщуються зоною метагенезу; зональність корелює з посиленнями ступеня вуглефікації органічної речовини та має майже згідно межі зі стратоізохронними рівнями; явні ознаки елізійних процесів Перикратонні, крайові та геосинклінальні прогини на доінверсійних стадіях розвитку
Переривчастого Літогенетична зональність ускладнена локальними змінами репресивної спрямованості (децементацією, вторинною каолінізацією або карбонатизацією), набуває дуже невитриманого характеру в розрізі й на площі) Лінійні платформні структури конседиментаційної природи (авлакогени: вали та ін.)
Регіональний Накладений Діатермальної активізації Інтенсивної Зони глибоких постдіагенетичних перетво рень мають різко незгідні співвідношення зі стратиграфічними, фаціальними та фор маційними межами; суттєві розбіжності в інтенсивностях перетворень мінеральної та органічної речовини в породах; багатоактові посилення їх проявами метаморфізму на ділянках стратисфери з підвищеною проникністю флюїдних потоків Геосинклінальні складчасті пояси та області їхнього зчленування з окраїнно-платформними структурами на інверсійних стадіях розвитку
Помірної Те саме, проте в малоконтрастній формі і без ареалів метаморфізованих порід; ознаки інфільтраційних епігенетичних процесів (див. у тексті) Структури ерогенної активізації платформних або геосинклінальних складчастих споруд
Контактово-магматичних дій На фоні регіонального підвищення рівня постдіагенетичних перетворень порід та вугілля ізореспленди ступеня вуглефікації куполоподібно підіймаються вгору по розрізу, хрестоподібно перетинаючись з увігнутими (повторюють контури западини) межами зон катаі метагенезу порід Області відокремленого впливу глибинних магматичних осередків (полігенної природи) у рифтогенних структурах
Локальний Інтенсивне зростання змінності мінеральної та органічної речовини в породах на коротких відстанях (сотні, десятки метрів) з наближенням до ареалів орогокування в контакті з інтрузією Ділянки безпосередньої дії магматичних розплавів на породи в складчастих системах, менше на платформах та в областях розвитку трапів
Локальний Накладений Гідротермально-мета-соматичний Регресивно-епігенетичні зміни порід (каолінізація, карбонатизація, монтморилонітизація та ін.), які практично не впливають на ступінь вуглефікації Ділянки підвищеної тріщинуватості: розриви із розсувною складовою; послаблені зони уздовж поверхонь стратиграфічних перерв та незгідностей
Катакластичний Мікроструктури катаклазу та рекристалізаційно-грануляційного бластезу; вуглиста речовина реагує слабко (тільки в безпосередній наближеності до змішувача розлому) малим підвищенням рівня катагенезу, а головно – розсланцюванням та дробленням Змішувачі підкидів, насувів, покривів

Примітка. Риска – не виділяється.