Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Інтеграційні процеси та значення ЄС у розвитку регіону

Головною формою співробітництва західноєвропейських країн з кінця 50-х років стала динамічна інтеграція, утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС), розширення його на початку 70-х років і формування ядра регіону — країн, що входять до ЄС. У лютому 1992 р 12 держав — членів ЄЕС — підписали договір про Європейський союз, який передбачає трансформацію співтовариства в економічний, валютний і політичний союз. Зараз до його складу входять 15 країн: Німеччина, Франція, Італія, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, Великобританія, Данія, Ірландія, Греція, Іспанія, Португалія, Фінляндія, Швеція, Австрія.

Починаючи з 1993 р., в єдиному європейському просторі відбувається вільний рух товарів, капіталу, робочої сили. Відкрита економіка, раціональне використання робочої сили та розумна організація виробництва сприяють досягненню найважливіших цілей ЄС: збереженню довгострокового миру між країнами, повазі національних особливостей країн-учасниць, «підтягуванню» економічного розвитку країн до максимально високого рівня. Незважаючи на суперечності та конфлікти, ЄС знаходить компроміси, створює умови для консолідації країн-учасниць, зміцнює митний союз, вдосконалює єдину аграрну політику, розвиває економічний союз.

З 1999 р. країни-члени ЄС перейшли на єдину валюту (євро), яка з 2002 р. використовується як у безготівковому, так і в готівковому обігу. Зона євро об'єднує 12 країн — членів ЄС — Австрію, Бельгію, ФРН, Ірландію, Іспанію, Італію, Люксембург, Португалію, Фінляндію, Францію, Грецію — одержала назву Євроленд.

У 1996 р. частка ЄС у ВВП розвинутих країн світу становила 28,3% проти 32,5% у США та 20% в Японії. Країни, що утворюють Євроленд, дають 75% ВВП Західної Європи, в тому числі ФРН — 26%, Італія — 13%. Франція — 16%.

Головними органами ЄС є Рада Міністрів як орган, що приймає рішення, Комісія як орган розпорядно-виконавчий, Європейський парламент, Міжнародний суд.

Євросоюз є привабливим інтеграційним утворенням і для постсоціалістичних країн Центральної і Східної Європи. Країнами ЄС прийнято рішення про прийом у 2004 р нових членів: Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини, Словенії, Латвії, Литви, Естонії, Кіпру та Мальти і, можливо, з 2007 р. — Румунії, Болгарії та Туреччини. Україна, Білорусь та Молдова також висловили бажання вступити до Євросоюзу.

Запитання і завдання

  1. Охарактеризуйте особливості економіко-географічного положення країн Західної Європи.
  2. Чому країни Західної Європи залежать від імпорту мінеральної сировини?
  3. За картою атласу визначте райони Західної Європи з найбільшою густотою населення.
  4. Який напрям демографічної політики характерний для країн регіону? Чому?
  5. На які групи за рівнем економічного розвитку поділяються країни Західної Європи?
  6. Які риси розвитку господарства характерні для постіндустріальної економіки?
  7. Як змінилося положення країн Західної Європи у світовому господарстві за післявоєнні роки?
  8. Яку роль відіграє ЄЄ у розвитку регіону?

Це цікаво

Рада Європи (РЄ) існує з 1948 р. та об'єднує 40 країн, до її складу з 1995 р. входить й Україна. Прапор Європи — на яскраво-синьому фоні коло з 12 золотих зірок. їхня кількість незмінна, адже число 12 здавна символізує досконалість. Прапор Європи прийнятий також у ЄС. Гімн Європи — «Ода радості» з 9-ї симфонії Л. Бетховена. Виконавчим органом Ради Європи та її постійно діючим форумом є Кабінет міністрів. Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) — дорадчий представницький орган, до якого чотири рази на рік скликаються представники парламентів держав-членів Ради Європи. Конгрес місцевих і регіональних органів влади — це консультативний орган РЄ, його мета — допомога новим демократіям у встановленні ефективного місцевого й регіонального управління. Штаб-квартира РЄ розміщена у Страсбурзі (Франція).

З часів Римської імперії Європа не мала єдиного грошового обігу. У грудні 1995 р. лідери європейських країн затвердили дату введення єдиної валюти. У травні 1998 р. було названо 11 країн, які першими введуть нову валюту. Євро, нова валюта Європейського економічного і валютного союзу (ЄВС), запроваджена у безготівковий обіг з 1 січня 1999 р. Починаючи з січня 2002 р., введено в готівковий обіг монети й банкноти євро, виготовлені на державному монетному дворі Франції. Після цього колишня валюта країн євро залишилася лише у музеях та приватних колекціях. Підраховано, що євро замінило 12 млрд. банкнот і 70 млрд. монет, загальна вага яких становить 300 тис. т.

Дуже швидкими темпами змінюється національно-етнічний склад населення окремих країн Західної Європи внаслідок масового, часто неконтрольованого припливу іммігрантів, переважно із країн, що розвиваються, Азії та Африки. Якщо цей процес і надалі йтиме такими темпами, то це неминуче матиме геополітичні наслідки.

Експортність українського агропродовольчого виробництва (величина експорту стосовно обсягів виробництва продукції) становить у середньому 10%, у той час, як у Великобританії, Німеччини, Ірландії, Франції вона перевищує 25-30%, у Норвегії, Португалії — 40%, у Данії, Бельгії, Нідерландах — понад 50-60%. Щодо імпорту, то його величина в розрахунку на одного жителя становила в Україні у 1998 р. 20,4 долара США (у 1994 р. — 6,28$). Максимальні значення цього показника у світі перевищують для деяких країн 1000-1500 доларів США.

Через високий рівень розчинених пестицидів дощова вода в деяких регіонах Європи є непридатною для пиття. Хіміки Швейцарії виявили, що проби дощової води, взяті в перші хвилини грози, містять вищий від допустимого в ЄС та Швейцарії рівень пестицидів. Рівень токсичних хімікатів особливо високий у перших зливах після тривалої посухи. Причина — надмірне використання сільськогосподарських пестицидів.