Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Порівняльна характеристика Франції та Італії

Французька Республіка Італійська Республіка
Столиця Париж Рим
Населення 58,8 млн. осіб (2000р.)  58,8 млн. осіб (2000р.)
Площа  551,3 тис. км кв. 301,8 тис. км кв.

Економіко-географічне положення

ЕГП обох країн є надзвичайно вигідним. Франція омивається водами Атлантичного океану, Середземного та Північного морів, а Італія займає центральне положення в Середземноморському басейні. Обидві країни мають важливе стратегічне положення.

На території Італії можна виділити три основні частини:

  • материкову (Північна Італія),
  • півострівну (Апеннінський півострів) та
  • острівну (острови Сицилія, Сардинія та ряд дрібних).

Вихід до Середземного моря здавна сприяв розвитку зв'язків з країнами Близького Сходу та Північної Африки, а також з іншими країнами Південної Європи. Сухопутні кордони Франції та Північної Італії дозволяють підтримувати тісні економічні зв'язки з розвинутими країнами Європи. Франція — найбільша країна Західної Європи за розмірами території (551,5 тис. км кв.).

За державним ладом Франція — президентсько-парламентська республіка. Законодавчий орган — двопалатний парламент. Глава держави — президент. Італія — парламентська республіка, у якій законодавчі функції виконує парламент. Главою держави є президент.

У західній частині Риму один квартал займає держава Ватикан — теократична монархія, глава якої — Папа римський — очолює католицьку церкву.

Собор Святого Петра у Римі
Рис. 41. Собор Святого Петра у Римі

Природно-ресурсний потенціал

Обидві країни мають слабку сировинну базу і залежать від імпорту енергоносіїв та сировини. Хоча Франція має достатні запаси залізних руд і займає перше місце в Європі за запасами уранових руд.

В Італії значними за європейськими мірками є лише запаси газу, бокситів і поліметалічних руд, відносно багаті родовища сірки, мармуру, ртуті (див. рис. 42). Обидві країни володіють значними гідроресурсами, а Італія — джерелами геотермальної енергії.

Мінеральні ресурси Франції та Італії
Рис. 42. Мінеральні ресурси Франції та Італії

З попередніх курсів географії пригадайте, які природні умови характерні для цих країн.

Населення

Обидві країни за національним складом належать до однонаціональних країн, представники корінної нації становлять 93% у Франції та 98% в Італії. У Франції живуть багато вихідців з колишніх колоній. Тривалий час природний приріст населення у Франції був дуже низький і тільки останнім часом, завдяки демографічній політиці уряду, почав зростати. Зараз він дещо вищий, ніж в інших країнах Західної Європи. Країна приймає емігрантів з Італії, Іспанії, Алжиру, Туреччини. В Італії спостерігається постійне зниження природного приросту. Середня густота населення — майже 120 осіб/км у Франції та 191 осіб/км кв. в Італії, проте розміщується воно нерівномірно. У промислово розвинутих районах Франції густота населення сягає 300 осіб/км, а в горах — 20-30 осіб/км кв., в Італії густота населення відповідно становить 400-500 осіб/км кв. та 50-70 осіб/км кв.

За рівнем урбанізації обидві країни поступаються ФРН та Великобританії, частка міського населення — близько 73%. Характерна риса розміщення міського населення Франції — концентрація його в Паризькій агломерації, де проживає 1/5 жителів країни. Великими агломераціями є також Ліон, Марсель, Лілль з населенням більше 1 млн. осіб. Найбільш урбанізованою в Італії є Паданська низовина, великі агломерації — Римська, Міланська, Туринська та Неапольська. На півдні Італії та островах переважає сільське населення.

У структурі зайнятості в обох країнах переважає сфера послуг, у якій працює близько 60% економічно активного населення, у промисловості зайнято близько 20% у Франції та 38% в Італії, частка зайнятих в сільському господарстві — 9% у Франції та близько 5,4% в Італії. Через високий рівень безробіття чимало італійців емігрують до інших країн Європи та у США у пошуках роботи.

Загальна характеристика господарства

Якщо економіка Франції у післявоєнний час розвивалася стабільними темпами, то Італія тільки у 50-60 роки XX ст., коли почався підйом промисловості, перетворилася в індустріально-аграрну країну, в якій досі зберігаються доволі високі темпи розвитку економіки. Особливістю розвитку обох країн є значна частка державного сектора в економіці, в Італії вона найвища серед країн Західної Європи.

Розміщення промисловості в обох країнах характеризується значною територіальною диференціацією. У Франції найбільша частка промислових підприємств концентрується у Великому Парижі, Ліоні та на Півночі, а в Італії високим ступенем концентрації промисловості виділяється Північ. Промисловий потенціал інших районів цих країн, незважаючи на наявність індустріальних центрів, порівняно незначний.

Франція інвестує значні капітали в економіку інших країн, у першу чергу в колишні свої колонії. У той же час в її економіку, як і в італійську, надходять капіталовкладення Західної Європи та США.