Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Промисловість США. Сільське господарство

Промисловість США

Економічне «обличчя» країни визначає промисловість, вартість продукції якої приблизно в 10 разів перевищує вартість продукції сільського господарства.

Добра забезпеченість країни нафтою і газом (штати Техас, Аляска, Луїзіана, Каліфорнія тощо) визначає їх провідну роль у паливно-енергетичному балансі США. При цьому держава вважає за потрібне імпортувати нафту з Мексики, Великобританії, країн Перської затоки. Основну частку вугілля дає Аппалацький басейн. Найбільше електроенергії виробляється на ТЕС; ГЕС розміщені, в основному, на заході країни, АЕС виробляють до 25% електроенергії.

Географія чорної металургії тривалий час визначалася розміщенням родовищ коксівного вугілля (Аппалачі) та залізної руди (район Великих озер). Тут виникли великі галузеві центри: Чикаго, Клівленд, Піттсбург тощо. Але в міру переорієнтації галузі на імпортну сировину відбулося переміщення чорної металургії на атлантичне узбережжя (Балтімор, Філадельфія та ін.).

Кольорова металургія тяжіє до районів видобутку сировини або до портів, через які сировина ввозиться. Тому більшість підприємств розміщені на Заході (мідь, свинець, цинк) та Півдні. Алюмінієва промисловість орієнтується на дешеву електроенергію, що виробляється ГЕС на річках Теннесі й Колумбія, та використовує привізну сировину.

Машинобудування є провідною галуззю промисловості США і виділяється високою наукомісткістю. Розвиток галузі поєднується з комп'ютеризацією всіх сфер господарства і побуту (впровадження ПК і мікропроцесорної техніки) та комплексною автоматизацією процесів виробництва та управління. Із п'яти великих груп машинобудування найбільшого розвитку набула авіаракетна, основні потужності якої розміщені на Півдні (Техас, Флорида) та на Заході (Каліфорнія). Національною галуззю є автомобілебудування.

Хімічна промисловість США займає провідні позиції у світі як за обсягом виробництва, так і за різноманітністю продукції. її старі галузі, що в якості сировини використовують вугілля та відходи коксохімічної промисловості, розташовані поблизу металургійних центрів Півночі. Найбільші нафтохімічні підприємства створені на берегах Мексиканської затоки та у долині річки Теннессі.

Нафтопереробний завод у Лос-Анджелесі
Рис. 95. Нафтопереробний завод у Лос-Анджелесі

У країні також добре розвинуті гумовотехнічна, пластмасово-переробна, деревообробна, целюлозно-паперова, поліграфічна, фарфорово-фаянсова промисловість та промисловість будівельних матеріалів (див. рис. 96).

Основні промислові центри США
Рис. 96. Основні промислові центри США

Комплекс із виробництва предметів споживання (легка і харчова промисловість, виробництво меблів) відзначаються трудомісткістю, але мають низьку наукомісткість. Тому швидко зростає імпорт товарів широкого вжитку (одяг, взуття, білизна, годинники, фотоапарати, іграшки) з інших країн.

В останні десятиріччя відбувається переміщення сучасних галузей промисловості на Південь, Захід та Північний Захід США.

Сільське господарство США

Первинною ланкою сільського господарства є ферми, що мають різко виражений товарний характер виробництва (продається 100% виробленої продукції), високу продуктивність праці й значний рівень технічного та наукового забезпечення, великий обсяг різноманітної продукції. Більша частина продукції виробляється у великих високомеханізованих господарствах, де використовується наймана праця.

Держава створює умови для розвитку інфраструктури у сільській місцевості, регулює сфери переробки і збуту сільськогосподарської сировини та продовольства, надає кредити для розвитку сільського господарства. У багатьох районах країни сформувалися потужні, технічно добре оснащені АПК. У сільському господарстві переважає тваринництво (приблизно 2/3 загальної вартості сільськогосподарської продукції), але співвідношення між рослинництвом і тваринництвом у різних частинах країни різне. У південних штатах та на сході землеробство дає більше продукції, ніж тваринництво. Частка пасовищ у земельному фонді особливо велика у преріях, центральних та західних районах США, де вона інколи сягає 90%. Це найкрупніші тваринницькі райони країни. Розвинуті скотарство м'ясного напряму (Великі рівнини), свинарство (кукурудзяний пояс) та птахівництво (вирощування бройлерів).

Сільське господарство США
Рис. 97. Сільське господарство США

Головні зернові культури країни — пшениця та кукурудза. Пшеничний пояс простягнувся від кордону з Канадою через Великі рівнини до центральної частини Техасу, кукурудзяний пояс розташований на Центральних рівнинах. Вирощують також ячмінь та сорго. Бавовну вирощують на півдні, цукрову тростину — на узбережжі Мексиканської затоки, цукрові буряки — на півночі, тютюн — у штатах Віргінія, Кентуккі. З олійних культур поширені соя, арахіс і, останнім часом, соняшник. Овочі і фрукти вирощують на спеціалізованих фермах на узбережжі Великих озер, на Приатлантичній низовині, у Флориді та Каліфорнії (див. рис. 97).

Збір урожаю у пшеничному поясі США
Рис. 98. Збір урожаю у пшеничному поясі США

США — одна з найбільших риболовних країн світу.

Транспорт

США мають найбільш розвинутий у світі транспортний комплекс. Розвиток транспорту, особливо автомобільного, справив значний вплив на систему розселення, спричинив бурхливий процес субурбанізації, відобразився на рівні і способі життя американців, підвищив мобільність населення: аж до появи постійних жителів пересувних будинків — трейлерів.

Залізничний транспорт останнім часом поступається автомобільному в перевезеннях як пасажирів, так і вантажів. Довжина залізниць почала навіть зменшуватися. Залізниці та автомобільні шляхи утворюють кілька широтних і меридіональних напрямів, що дістали назву «транспортних коридорів», які зв'язують важливі промислові центри й мегалополіси.

Не втратив свого значення морський транспорт, що забезпечує зовнішньоторговельні перевезення. Частина суден плаває під прапорами Ліберії, Панами та інших малих країн. Найважливіші порти США — Нью-Йорк (2 місце у світі за вантажообігом), Філадельфія, Балтімор, Новий Орлеан, Сан-Франциско та ін. Важливу роль у внутрішніх перевезеннях та забезпеченні зовнішніх зв'язків країни відіграє водна система Міссісіпі — Великі озера та система каналів, що з'єднують гирла річок та лагуни вздовж атлантичного узбережжя та берегів Мексиканської затоки.

Зростає мережа трубопроводів, крім нафти й газу по них транспортуються інші речовини.

У пасажирських перевезеннях важливу роль відіграє авіаційний транспорт. Парк літаків цивільної авіації США — найбільший у світі.

Зовнішні економічні зв'язки

У сучасному світі склалася система міжнародних економічних зв'язків, центром якої стали США. Зовнішньоекономічна діяльність США у цій системі реалізується у різних формах: експорт та імпорт капіталу, зовнішня торгівля товарами й послугами, надання допомоги іноземним державам, участь у міжнародних економічних організаціях, використання національної грошової одиниці як головного міжнародного розрахункового та платіжного засобу. США — найкрупніший експортер капіталу у світі. Тривалий час зовнішньоторговий баланс країни був активним, але, починаючи з 80-х років, імпорт перевищив експорт і зовнішньоекономічний баланс став пасивним.

Провідне місце у зовнішній торгівлі США займають країни Західної Європи, Канада та Японія. Значну роль відіграють також країни Латинської Америки (Мексика, Аргентина, Бразилія), Азії (Сінгапур, Малайзія, Таїланд, Республіка Корея, Тайвань, а також Китай).

В останні роки в експорті США зросла частка машин і устаткування, автомобілів. У той же час скоротилася частка продовольчих товарів, промислової сировини та матеріалів. В імпорті зросла питома вага капітального устаткування, а зменшилася частка продовольства та сировини. Посилилася орієнтація імпорту на споживчі товари та автомобілі.

США бере активну участь у глобальних господарських зв'язках, інтеграційних процесах, відіграє провідну роль у багатьох міжнародних організаціях.

Запитання та завдання

  1. Чи сприяє ЕГП США розвиткові країни? Які зміни в політико-географічному положенні США відбулися після Другої світової війни?
  2. Яку роль відіграла імміграція у формуванні американської нації?
  3. Які чинники, на вашу думку, сприяли перетворенню країни в наймогутнішу країну світу?
  4. Доведіть, що економіка СЩА має постіндустріальний характер.
  5. Користуючись картами підручника та атласу, позначте на контурній карті основні промислові райони та центри країни, вкажіть галузі, які в них розвиваються. Позначте пшеничний і кукурудзяний пояси.
  6. Які зміни відбуваються у розвитку транспорту США?
  7. Чому останнім часом в імпорті США зростає частка споживчих товарів?

Це цікаво

Символ американської демократії — Статуя Свободи. Її подарував Сполученим Штатам уряд Франції до 100-річного ювілею проголошення незалежності. Статуя була зібрана з окремих частин, виготовлених у Парижі, й встановлена на острові Свободи у Нью-Йоркській гавані Внутрішній каркас був зроблений за проектом Ейфеля. На виготовлення статуї використали 300 листів міді завтовшки 2 мм. Висота Статуї Свободи — 46 м, а її п'єдесталу — 45 м.

Головною характерною рисою соціально-економічного стану США швидка зміна та оновлення характеру економіки та суспільства. Як свідчить досвід попередніх 50 років, такі зміни відбуваються кожних 15-20 років. Так, у період 70-х — початку 80-х років, який сприймався як глобальна криза, у США відбулася так звана реіндустріалізація — перебудова виробничої бази, у т. ч. її енергетики та екології, а також були здійснені підготовчі науково-технічні роботи для комп'ютерно-інформаційної революції.

У США триває безперервне зростання витрат на наукові дослідження та розробки. Як світовий лідер у цій галузі, економіка США фінансує початкові, найбільш захищені від конкуренції, стадії науково-технічних досліджень, які швидко розвиваються. Серед пріоритетних галузей — інформаційні технології, матеріалознавство, біо- та медичні технології.

Сільське господарство США удвічі більше забезпечене тракторами, ніж в усіх країнах, що розвиваються, разом узятих. На один трактор у США припадає 35 га, а у країнах, що розвиваються, — 620 га ріллі.

У США проживає 730 тис. українців та 1,5 млн. осіб українського походження. Вони займають друге місце після поляків серед слов'янського населення цієї країни. Більшість українців живе у північно-східних промислових штатах (Пенсільванія, Нью-Йорк, Нью-Джерсі).