Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Канада

Китайська Народна Республіка
Столиця Оттава
Населення 29,1 млн. осіб (2000р.)
Площа  9976 тис. км кв.

Географічне положення Канади

Канада займає північну частину материка Північна Америка, за площею вона поступається тільки Росії. Країна омивається водами трьох океанів. Довжина морських кордонів становить близько 100 тис. км. Вирішальною рисою ЕГП Канади є її сусідство із США — єдиною країною, з якою є сухопутний кордон.

Канада входить до Британської Співдружності Націй, і формальною главою держави є англійська королева, яка призначає генерал-губернатора. Але фактично ця залежність символічна. Канада — незалежна федеративна країна, обов'язки глави держави виконує прем'єр-міністр.

Природно-ресурсний потенціал

Надра країни багаті на різноманітні корисні копалини. Тут зосереджено 2/3 нікелю та цинку, 2/5 — урану та свинцю, 1/3 — залізної руди, міді та титану від загальних запасів розвинутих країн світу. Характерним є територіальне поєднання мінеральних ресурсів, що підвищує ефективність їх освоєння. Канада належить до країн світу, які забезпечені власними паливними, рудними та нерудними копалинами, за винятком бокситів (див. рис. 99). Приблизно половина території країни розміщується в арктичному та субарктичному кліматичних поясах і у гірських районах. Тому тільки південні райони мають сприятливі ґрунтово-кліматичні умови для розвитку сільського господарства. Для потреб сільського господарства використовуються тільки 7% території, а ще 15% придатні для обробітку. Канада має величезні водні ресурси: Великі Американські озера, річки Св. Лаврентія, Юкон, Маккензі, які мають значні запаси гідроенергоресурсів.

Мінеральні ресурси Канади
Рис. 99. Мінеральні ресурси Канади

Близько половини території країни зайнята лісами, за запасами деревини Канада посідає третє місце у світі після Росії та Бразилії.

У цілому територія країни недостатньо освоєна та вивчена, особливо це стосується північних районів.

Населення

Населення Канади складається, в основному, з англока¬надців (понад 12 млн. осіб) і франко-канадців (понад 7 млн. осіб). Доволі багато вихідців з Німеччини, Італії та України. Корінні жителі (менше 1% населення) — індіанці та ескімоси — живуть переважно у північних районах країни. В останні роки сильно знизився природний приріст населення, тому і зараз країна продовжує приймати значну кількість іммігрантів.

Населення розміщене нерівномірно. Середня густота населення дуже низька (2,8 особи/км кв.). Уздовж кордону США проживає 90% жителів.

У містах проживає 77% населення. Більше половини міського населення зосереджено в агломераціях Торонто і Монреаля.

У структурі зайнятості населення на галузі матеріального виробництва припадає 14% економічно активного населення. 75% зайнято у невиробничій сфері.

У Канаді дві державні мови — англійська та французька. Жителі франкомовної провінщї Квебек час від часу піднімають питання про надання їм незалежності. Причини цього не стільки етнічні, як економічні (темпи розвитку Квебеку дещо нижчі, ніж у англомовних провінціях).

Загальна характеристика господарства

Канада — країна «переселенського» капіталізму. На сучасному етапі розвитку це високорозвинута індустріально-аграрна країна. Розвиток її економіки проходить в умовах величезної території, відносно незначній кількості населення, що визначає екстенсивний характер розвитку господарства. Для країни характерний експортний характер економіки (сировина, зброя, продукція целюлозно-паперової промисловості, кольорової металургії, сільського господарства).

У колоніальному минулому розвиток цих галузей визначався величезними природними багатствами та попитом на цю продукцію як у метрополії, так і в інших європейських країнах. У наш час їх розвиток обумовлений неабиякою зацікавленістю у цій продукції, в першу чергу, внутрішнього ринку США.

Наприкінці XX ст. почався розвиток новітніх наукомістких галузей промисловості, але їхня частка незначна.

Важливою рисою економіки Канади є велика питома вага іноземних інвестицій. Понад 50% національної економіки контролюється іноземними компаніями, близько 3/4 іноземних капіталовкладень належить США. Господарство країни тісно інтегроване з американською економікою. Ці держави разом з Мексикою утворюють зону вільної торгівлі. Майже 3/4 канадського експорту та 2/3 її імпорту припадає на США.