Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Канада

5. Промисловість. Гірничодобувна промисловість продовжує відігравати важливу роль у канадській економіці. За видобутком і експортом залізної руди, міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, кобальту, титану, золота, срібла, платини, урану, нафти, газу, вугілля, азбесту, калійних солей і сірки Канада посідає одне з перших місць у світі.

ПЕК країни орієнтується на нафту та газ (2/3 у паливно-енергетичному балансі) і гідроресурси (1/4). Щодо виробництва електроенергії на душу населення Канада займає 2 місце у світі. Основну масу електроенергії виробля ють ГЕС, 10% — АЕС. Поблизу крупних міст збудовані потужні ТЕС.

Провідною галуззю обробної промисловості є машинобудування, особливо транспортне (автомобілі, літаки, тепловози, судна, снігоходи). На високому рівні виробництво машин для сільського господарства, устаткування для лісопаперової і гірничодобувної промисловості.

Добре розвинуті чорна та кольорова металургія, остання має експортне значення. Найбільше розвинута алюмінієва промисловість, що орієнтується на дешеву електроенергію та привізні боксити (2-е місце у світі за виплавкою алюмінію). Хімічна промисловість виробляє мінеральні добрива, синтетич ний каучук, пластмасу, хімічні волокна. Найбільшим центром нафтопереробної промисловості є Монреаль. Лісопаперова промисловість займає провідне місце у світі. За виробництвом лісоматеріалів та паперової маси Канада поступається тільки США, а за їх експортом посідає перше місце у світі. Більшість підприємств цієї галузі розміщені у басейні р. Св. Лаврентія.

Легка і харчова промисловість направлена на забезпечення внутрішніх потреб країни (див. рис. 100).

Рис. 100. Основні промислові центри Канади (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Для розміщення промисловості характерна висока територіальна концентрація. 4/5 всієї промислової продукції виробляється на півдні провінцій Квебек і Онтаріо. Особливо багато промислових центрів розміщено на міжозерній рівнині та в долині ріки Св. Лаврентія. Вони вигідно розташовані не тільки у середині Канади, а й поблизу найбільш населеної та економічно важливої зони США. Характерною рисою розміщення експортних галузей канадської економіки є те, що вони розміщені в малолюдних районах з екстремальними умовами життя.

6. Сільське господарство. На великих фермах, що мають високий рівень товарності та механізації, зосереджено 3/4 сільськогосподарських угідь країни. Більше половини продукції сільського господарства надходить на світовий ринок.

Як експортер зерна (пшениці та ячменю) Канада посідає 2 місце після США. Вирощують також кукурудзу, серед технічних культур особливе місце залежить цукровим бурякам. Житницею Канади є прерії — північне продовження прерій США. Розвивається овочівництво та садівництво. Останнім часом рослинництво активно розвивається на крайньому заході та сході країни;

У тваринництві переважають м'ясне та молочне скотарство, птахівництво. Значну роль відіграє рибальство (див. рис. 101).

Рис. 101. Сільське господарство Канади (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

7. Транспорт. Особливу роль у економіці Канади відіграє залізничний транспорт. Залізниці мають широтний напрям простягання у прикордонних районах та меридіональний — у північних районах. Конфігурація автомобільних шляхів нагадує мережу залізниць.

З поглибленням русла р. Св. Лаврентія океанські кораблі можуть заходити у порти Великих Американських озер.

Рис. 102. Великі Американські озера використовуються як транспортний коридор між США та Канадою (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Добре розвинуті й інші види транспорту: морський, трубопровідний та авіаційний.

8. Зовнішні економічні зв'язки. Приблизно 25% продукції промисловості та понад 50% продукції сільського господарства експортується. У структурі імпорту переважають готові промислові вироби, у першу чергу електроніка, засоби зв'язку, прилади та промислове обладнання (2/3 імпорту). Крім того, довозять вугілля, нафту, боксити, цитрусові, фрукти та овочі. Близько 75% зовнішньої торгівлі Канади припадає на США. Інші головні торгівельні партнери — Німеччина, Великобританія та Японія.

Запитання і завдання

1. Чи вигідне ЕГП Канади? Доведіть свою думку.
2. Які особливості формування канадської нації?
3. Чому середня густота населення у Канаді одна з найменших у світі?
4. Чи відчувається у структурі сучасної економіки країни її колоніальне минуле? Обгрунтуйте свою думку.
5. Чому для розміщення промисловості країни характерна висока територіальна концентрація?
6. Знайдіть на карті основні промислові центри. Чи можливе в майбутньому утворення міждержавного мегалополісу навколо Великих Американських озер?
7. Які особливості структури експорту та імпорту Канади? Чим вони зумовлені?

Це цікаво

Національний гімн «О, Канада!» відображає двонаціональний характер держави. Французький і англійський варіанти гімну не збігаються. Якщо в англомовному варіанті прославляється країна «від Східного до Західного моря» та «Північ», то у французькому тексті цих слів немає, а згадується «гігантська ріка» (річка Святого Лаврентія, на берегах якої виникли перші французькі поселення) — «колиска» канадців. Таким чином, при виконанні єдиного національного гімну франко-канадець і англоканадець думають «кожен про своє».

У 1999 р. ООН визнало Канаду найпривабливішою країною для життя людей. Ця оцінка пов'язана насамперед з рівнем розвитку соціальних гарантій у цій країні і враховує систему соціального страхування, різноманітних пільг, умов побуту тощо. Досягнення Канади у цій галузі вже давно визнані в усьому світі.

У Канаді 530 тис. українців і 540 тис. осіб українського походження. Але якщо прийняти до уваги, що населення Канади приблизно в 10 разів менше, ніж у США, то вплив українців у цій країні значно вагоміший.

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом
При копіюванні інформації обов'язкові прямі посилання на сторінки сайту.
Всі книги та статті є власністю їхніх авторів та служать виключно для ознайомлення.