Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Промисловість Канади. Сільське господарство

Промисловість Канади

Гірничодобувна промисловість продовжує відігравати важливу роль у канадській економіці. За видобутком і експортом залізної руди, міді, цинку, свинцю, нікелю, молібдену, кобальту, титану, золота, срібла, платини, урану, нафти, газу, вугілля, азбесту, калійних солей і сірки Канада посідає одне з перших місць у світі.

ПЕК країни орієнтується на нафту та газ (2/3 у паливно-енергетичному балансі) і гідроресурси (1/4). Щодо виробництва електроенергії на душу населення Канада займає 2 місце у світі. Основну масу електроенергії виробля ють ГЕС, 10% — АЕС. Поблизу крупних міст збудовані потужні ТЕС.

Провідною галуззю обробної промисловості є машинобудування, особливо транспортне (автомобілі, літаки, тепловози, судна, снігоходи). На високому рівні виробництво машин для сільського господарства, устаткування для лісопаперової і гірничодобувної промисловості.

Добре розвинуті чорна та кольорова металургія, остання має експортне значення. Найбільше розвинута алюмінієва промисловість, що орієнтується на дешеву електроенергію та привізні боксити (2-е місце у світі за виплавкою алюмінію). Хімічна промисловість виробляє мінеральні добрива, синтетич ний каучук, пластмасу, хімічні волокна. Найбільшим центром нафтопереробної промисловості є Монреаль. Лісопаперова промисловість займає провідне місце у світі. За виробництвом лісоматеріалів та паперової маси Канада поступається тільки США, а за їх експортом посідає перше місце у світі. Більшість підприємств цієї галузі розміщені у басейні р. Св. Лаврентія.

Легка і харчова промисловість Канади направлена на забезпечення внутрішніх потреб країни (див. рис. 100).

Основні промислові центри Канади
Рис. 100. Основні промислові центри Канади

Для розміщення промисловості характерна висока територіальна концентрація. 4/5 всієї промислової продукції виробляється на півдні провінцій Квебек і Онтаріо. Особливо багато промислових центрів розміщено на міжозерній рівнині та в долині ріки Св. Лаврентія. Вони вигідно розташовані не тільки у середині Канади, а й поблизу найбільш населеної та економічно важливої зони США. Характерною рисою розміщення експортних галузей канадської економіки є те, що вони розміщені в малолюдних районах з екстремальними умовами життя.

Сільське господарство

На великих фермах, що мають високий рівень товарності та механізації, зосереджено 3/4 сільськогосподарських угідь країни. Більше половини продукції сільського господарства надходить на світовий ринок.

Як експортер зерна (пшениці та ячменю) Канада посідає 2 місце після США. Вирощують також кукурудзу, серед технічних культур особливе місце залежить цукровим бурякам. Житницею Канади є прерії — північне продовження прерій США. Розвивається овочівництво та садівництво. Останнім часом рослинництво активно розвивається на крайньому заході та сході країни;

У тваринництві переважають м'ясне та молочне скотарство, птахівництво. Значну роль відіграє рибальство (див. рис. 101).

Сільське господарство Канади
Рис. 101. Сільське господарство Канади

Транспорт

Особливу роль у економіці Канади відіграє залізничний транспорт. Залізниці мають широтний напрям простягання у прикордонних районах та меридіональний — у північних районах. Конфігурація автомобільних шляхів нагадує мережу залізниць.

З поглибленням русла р. Св. Лаврентія океанські кораблі можуть заходити у порти Великих Американських озер.

Великі Американські озера використовуються як транспортний коридор між США та Канадою
Рис. 102. Великі Американські озера використовуються як транспортний коридор між США та Канадою

Добре розвинуті й інші види транспорту: морський, трубопровідний та авіаційний.

Зовнішні економічні зв'язки

Приблизно 25% продукції промисловості та понад 50% продукції сільського господарства експортується. У структурі імпорту переважають готові промислові вироби, у першу чергу електроніка, засоби зв'язку, прилади та промислове обладнання (2/3 імпорту). Крім того, довозять вугілля, нафту, боксити, цитрусові, фрукти та овочі. Близько 75% зовнішньої торгівлі Канади припадає на США. Інші головні торгівельні партнери — Німеччина, Великобританія та Японія.

Запитання і завдання

  1. Чи вигідне ЕГП Канади? Доведіть свою думку.
  2. Які особливості формування канадської нації?
  3. Чому середня густота населення у Канаді одна з найменших у світі?
  4. Чи відчувається у структурі сучасної економіки країни її колоніальне минуле? Обгрунтуйте свою думку.
  5. Чому для розміщення промисловості країни характерна висока територіальна концентрація?
  6. Знайдіть на карті основні промислові центри. Чи можливе в майбутньому утворення міждержавного мегалополісу навколо Великих Американських озер?
  7. Які особливості структури експорту та імпорту Канади? Чим вони зумовлені?

Це цікаво

Національний гімн «О, Канада!» відображає двонаціональний характер держави. Французький і англійський варіанти гімну не збігаються. Якщо в англомовному варіанті прославляється країна «від Східного до Західного моря» та «Північ», то у французькому тексті цих слів немає, а згадується «гігантська ріка» (річка Святого Лаврентія, на берегах якої виникли перші французькі поселення) — «колиска» канадців. Таким чином, при виконанні єдиного національного гімну франко-канадець і англоканадець думають «кожен про своє».

У 1999 р. ООН визнало Канаду найпривабливішою країною для життя людей. Ця оцінка пов'язана насамперед з рівнем розвитку соціальних гарантій у цій країні і враховує систему соціального страхування, різноманітних пільг, умов побуту тощо. Досягнення Канади у цій галузі вже давно визнані в усьому світі.

У Канаді 530 тис. українців і 540 тис. осіб українського походження. Але якщо прийняти до уваги, що населення Канади приблизно в 10 разів менше, ніж у США, то вплив українців у цій країні значно вагоміший.