Бершадська Т.
Економічна та соціальна географія світу

Економічна та соціальна географія світу. Додатки. Короткий словник термінів

ДОДАТКИ

Табл. 1. Розподіл залежних територій за частинами світу та метрополіями

Табл. 2. Найменш розвинуті країни світу наприкінці XX ст.

Табл. 3. Масштаби урбанізації у деяких країнах, що розвиваються наприкінці XX ст.

Табл. 4 Земельні ресурси світу та їх частка по регіонах (%)

Табл. 5. Запаси та видобуток нафти у світі (2000 р.)

Табл. 6. Запаси та видобуток природного газу (у млрд. м куб)

Табл. 7. Запаси та видобуток кам'яного вугілля у 1999р. (у млн. т)

Табл. 8. Частка країн різних типів за рівнем економічного розвитку у світовому господарстві наприкінці XX ст.

Табл. 9. Світове виробництво сталі в 1999 р.

Табл. 10. Світове виробництво кольорових металів у 1999 р.

Табл. 11. Середньодушові показники ВВП окремих регіонів (% до відповідного показника передової країни*)

Табл. 12. Середній індекс людського розвитку окремих регіонів

Умовні позначення на картах

Обробна промисловість
чорна металургія суднобудування
кольорова металургія лісова
машинобудування легка
хімічна харчова
нафтопереробна
Добувна промисловість
кам'яного вугілля олов'яних руд
бурого вугілля сурм'яних руд
нафти ртутних руд
природного газу цинкових руд
горючих сланців золота
залізних руд платини
марганцевих руд уранових руд
хромових руд ніобієвих руд
титанових руд фосфоритів
нікелевих руд сірки
алюмінієвих руд калійних солей
мідних руд кухонної солі
срібних руд алмазів
поліметалевих руд
Сільське господарство
Райони поширення
пшениці томатів
жита ефіроолійних культур
рису маслин
кукурудзи арахісу
ячменю соняшнику
проса кунжуту
сої квітникарства
цинке (тибетського ячменю) фінікової пальми
рицини кокосової пальми
кеш'ю ананасів
сизалю, хенкелю бананів
тунгу кави
гаоляну какао
прянощів чаю
тютюну бавовнику
цукрових буряків льону
цукрової тростини гречки
каучуконосів садів
хмелю виноградників
цитрусових картоплі
вівчарства свинарства
пантового оленярства оленярства
шовківництва
Райони розведення
великої рогатої худоби ангорських кіз
верблюдів

Короткий словник термінів

Апартеїд
(лат. — розділене проживання) — крайня форма расової дискримінації, яка означає позбавлення певних груп населення, залежно від їхньої расової належності, політичних, соціально-економічних та цивільних прав, аж до територіальної ізоляції.
АСЕАН (Асоціація держав Південно-Східної Азії)
політико-економічне об'єднання, створене у 1967 р. Входять Індонезія, Малайзія, Сінгапур, Таїланд, Філіппіни, Бруней (з 1984 р.), В'єтнам, Лаос (1995 р.). Мета — сприяти економічному, соціальному і культурному розвитку країн-членів, ефективному співробітництву в промисловості, сільському господарстві, спільній зовнішньоекономічній діяльності, встановленню миру і стабільності у регіоні.
ВВП (валовий внутрішній продукт)
сукупна вартість продукції підприємств галузей виробничої сфери та сфери послуг, виробленої на території країни, у т. ч. продукції підприємств, які належать іноземним власникам.
ВНП (валовий національний продукт)
вартість товарів і послуг, вироблених національними підприємствами, організаціями та приватними особами за рік, незалежно від їхнього територіального розташування.
Вільна економічна зона
спеціальна зона з пільговими валютними і податковими режимами, в яких заохочується спільна з іноземними капіталами діяльність.
Депопуляція
зменшення кількості населення країни через низький природний приріст (звужене відтворення).
Депресивний стан підприємств
стан підприємств, які в минулому мали високий рівень розвитку, а потім з різних причин (брак природних ресурсів, попиту на продукцію, низька конкурентоспроможність продукції тощо) прийшли до занепаду.
Експорт
вивіз із країни товарів, технологій, капіталу, надання послуг.
Екстенсивний шлях розвитку
збільшення обсягів виробництва шляхом будівництва нових підприємств або освоєння нових земель у сільському, лісовому та рибному господарстві.
Етнос
угрупування людей, що виникло впродовж тривалого історичного часу за умов спільної території, мови і культури.
Євроленд
країни ЄС, в яких введена єдина валюта «євро», — Австрія, Бельгія, ФРН, Ірландія, Іспанія, Італія, Нідерланди, Португалія, Фінляндія, Франція, Люксембург, Греція.
«Зелена революція»
заходи, спрямовані на інтенсифікацію сільського господарства у країнах, що розвиваються: аграрна реформа, меліорація, використання достатньої кількості мінеральних добрив, впровадження високопродуктивних сортів рослин тощо.
Імпорт
ввезення в країну товарів, технологій, капіталів, отримання виробничих або споживчих послуг з-за кордону.
Інтенсивний шлях розвитку господарства
збільшення обсягів виробництва завдяки впровадженню нової техніки й технології, нових форм організації праці на існуючих підприємствах.
Інфраструктура
комплекс галузей господарства, які обслуговують виробництво (виробнича інфраструктура — дороги, канали, водосховища, порти, мости тощо) та забезпечують умови життєдіяльності суспільства (соціальна інфраструктура — освіта, наука, охорона здоров'я тощо).
Ісламський фундаменталізм
політичний напрям, який заперечує норми життя у розвинутих країнах та основи світської держави й пропонує повернення до основ ісламу, до законів і звичаїв, встановлених безпосередньо посланцем Аллаха Мухаммедом.
Комплекс господарський
(лат. — сукупність) — сукупність галузей і виробництв, що розвиваються на тій чи іншій території з високим рівнем внутрішніх зв'язків і пропорційним розвитком усіх складових.
МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергетики)
міжнародна урядова організація, що входить в ООН як автономне об'єднання, існує з 1957 р. Входить 182 країни. Мета — збільшити внесок атомної енергетики у справи миру, здоров'я і процвітання в усьому світі. Встановлює норми ядерної безпеки та захисту довкілля, надсилає експертів, керує міжнародною системою ядерної документації. Центр — у м. Відні (Австрія).
Магриб
історична назва Північної Африки, де розташовані Марокко, Алжир, Туніс, Лівія.
Міжнародна економічна інтеграція
об'єднання ринків двох і більше країн у зону вільної торгівлі. Узгоджений розвиток і взаємна домовленість підприємств, галузей господарства, регіонів і держав в інтересах ефективного використання ресурсів і повнішого задоволення потреб населення країн-учасників у відповідних товарах і послугах.
Монополії
великі підприємства, фірми та об'єднання, що зосереджують значну частину виробництва та збуту тієї чи іншої продукції і панують на ринку.
НАФТА (Північноамериканська асоціація вільної торгівлі)
створена у 1992 р. США, Мексикою та Канадою. Відкриває шлях до створення цілісного ринкового простору континентального масштабу, через «втягнення» в себе більшості латиноамериканських країн.
Національний дохід
вартість, заново створена протягом певного періоду (року) в господарстві тієї чи іншої країни.
Ноу-хау
(англ. — знати як) — знання і практичний досвід технологічного, комерційного, управлінського, фінансового та іншого характеру, які є комерційною цінністю, можуть бути застосовані у професійній практиці і не забезпечені патентним захистом.
ОБСЄ (Організація з безпеки і співробітництва в Європі)
організація, створена на основі рішень Наради з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінкі, 1975 р.). До її складу входять країни Європи, США, Канада, закавказькі та центральноазіатські країни — колишні республіки СРСР.
ОЕСР (Організація економічного співробітництва та розвитку)
міжнародна економічна організація 24 країн: Австрія, Австралія, Бельгія, Великобританія, Греція, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Нова Зеландія, Норвегія, Португалія, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Японія. Штаб-квартира — у м. Париж (Франція). Завдання — сприяти економічному розвитку країн-членів, піднесенню економіки країн, що розвиваються, розвитку міжнародних зв'язків.
ОПЕК (Організація країн-експортерів нафти)
міжнародна організація 13 країн-експортерів нафти, створена у 1960 р. Входять Венесуела, Ірак, Іран, Кувейт, Саудівська Аравія, Катар, Індонезія, Лівія, Алжир, Нігерія, ОАЕ, Еквадор, Габон. Штаб-квартира — у Відні (Австрія). Завдання: контроль за цінами на нафту, нафтовими ресурсами, їх експлуатацією вітчизняними підприємствами в інтересах економічного розвитку.
Патент
(латинське — відкритий, неприхований) — свідоцтво, яке видається винахіднику на право користування своїм винаходом;
документ на право заняття торгівлею або промислом.
Пляж
(франц. — узмор'я) — акумулятивна форма рельєфу, утворена в береговій зоні моря під впливом прибійних потоків.
Політична карта
географічна карта, яка дає територіально-політичну характеристику світу, материків або великих географічних регіонів.
Преференції
переваги, пільги, які надаються окремим державам, підприємствам, організаціям для підтримки окремих видів діяльності. Вони здійснюються у формі зниження податків, зменшення мита, звільнення від платежів, надання вигідних кредитів.
Природно-ресурсний потенціал території
продуктивність природних ресурсів, яка виражається в їх сукупній споживчій вартості. У структурі ПРП виділяються групи ресурсів: мінеральні, водні, земельні, лісові, фауністичні, рекреаційні.
РЕВ (Рада економічної взаємодопомоги)
економічне інтеграційне об'єднання, до якого входили соціалістичні країни Європи, крім колишньої Югославії та Албанії, та Азії — Монголія, В'єтнам. Припинила існування з розпадом соціалістичної системи на початку 90-х років XX ст.
Ринкова економіка
саморегульована господарська система, яка розвивається за законами товарного господарства та ринку. Ціни встановлюються вільно і регулюються законами вартості, попиту і пропозиції.
Система економічна
сукупність галузей господарства, що взаємозв'язані між собою.
Термінал нафтовий
спеціалізований морський порт для перекачування нафти з танкерів до трубопроводів.
Технологія
(гр. — майстерність, — навчання) — сукупність знань про способи та засоби проведення виробничих процесів, завдяки яким відбуваються якісні зміни об'єкта, що обробляється.
Техносфера
сукупність у межах географічної оболонки технічних (будинки, заводи, мости тощо) та технологічних (кар'єри, сільськогосподарські угіддя, лісосмуги тощо) об'єктів, створених людиною у процесі господарської діяльності.
Тоталітарний режим
це спосіб організації державної влади, за яким здійснюється монопольний контроль над усіма сферами життя суспільства і над особистістю.
Трансгенне насіння
насіння, одержане в результаті застосування генної інженерії шляхом перенесення окремих генів, які несуть бажані ознаки — врожайність, стійкість до хвороб тощо.
Централізована планова економіка
система економічних відносин, в якій ресурси розподіляються органами державної влади. їй відповідає державна власність майже на всі матеріальні ресурси, а прийняття рішень здійснюється шляхом централізованого економічного планування.