Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Водний кадастр

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТОК КАДАСТРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Визначення кадастру, класифікація
1.2. Розвиток кадастрової діяльності

Розділ 2. КАДАСТРИ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
2.1. Поняття кадастрів природних ресурсів
2.2. Земельний кадастр
2.3. Лісовий кадастр
2.4. Кадастр мінеральних ресурсів

Розділ 3. ВОДНИЙ КАДАСТР: СТРУКТУРА, ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ
3.1. Водні ресурси України та їхній облік
Частина 1. Водні ресурси України. Водний фонд України. Водний кадастр
Частина 2. Структура державного водного кадастру. Використання даних водного кадастру.
3.2. Історія становлення державного водного кадастру
Частина 1. Перший водний кадастр
Частина 2. Другий водний кадастр. Третій водний кадастр

Розділ 4. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР: ПІДЗЕМНІ ВОДИ
4.1. Облік підземних вод і ведення кадастру
Частина 1. Експлуатаційні запаси та прогнозні ресурси підземних вод.
Частина 2. Документи обліку підземних вод.
4.2. Особливості формування ДВК за розділом "Підземні води"
4.3. Моніторинг підземних вод для потреб ведення ДВК
4.4. Автоматизована інформаційна система ДВК "Підземні води"

Розділ 5. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР: ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ
5.1. Загальні положення
5.2. Облік поверхневих вод
5.3. Порядок ведення кадастру
5.4. Зміст видань державного водного кадастру
Серія 1. Каталожні дані.
Серія 2. Щорічні дані.
Серія 3. Багаторічні дані.
Окремі видання.
5.5. Автоматизована інформаційна система ДВК "Поверхневі води"

Розділ 6. ДЕРЖАВНИЙ ВОДНИЙ КАДАСТР: ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
6.1. Загальні положення
6.2. Склад даних кадастру використання водних ресурсів
6.3. Особливості ведення кадастру водокористування
6.4. Використання кадастрових даних
Частина 1.
Частина 2.
6.5. Складання каталогів водокористування
Частина 1.
Частина 2.

Розділ 7. СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВЕДЕННЯ ВОДНОГО КАДАСТРУ
7.1. Створення водного кадастру за матеріалами космічного зондування
7.2. Використання ГІС-технологій при створенні регіональних кадастрів природних ресурсів

Бібліографічний список
Список законодавчих актів
Додатки