Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Серія 1. Каталожні дані

5.4. Зміст видань державного водного кадастру

Розділ перший "Державного водного кадастру" ("Поверхневі води") сформовано з трьох серій:

Серія 1. Каталожні дані. Каталог річок, каналів, озер і водосховищ. Він містить основні відомості про річки, канали, озера і водосховища; гідрографічні та морфометричні характеристики цих водних об'єктів і їхніх водозборів, а також відомості щодо пунктів спостережень за гідрологічним і гідрохімічним режимами водних об'єктів за період спостережень. На першому етапі каталогом ДВК слугував довідник "Ресурси поверхневих вод СРСР" (частина 1 — "Гідрологічна вивченість"), виданий Головним управлінням гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР в 1963-1967 pp. (45 випусків по всій території країни), який містив зазначені вище відомості.
Доповнення з питань вивченості водних об'єктів щорічно публікували в "Довіднику Державного гідрометфонду СРСР" (частина З "Гідрологія суші"), що видавався з 1965 року Головним управлінням гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР.

Каталог селевих басейнів і вогнищ. Він містить основні відомості про селеві басейни і вогнища, їхні гідрографічні, фізико-географічні і геологічні характеристики, а також відомості про активні селі.
Як доповнення до каталогу опубліковано "Атлас селевих явищ" на території СРСР, який містить інформацію про географічне поширення селевих басейнів і явищ (схематичні карти окремих селевих районів).
На першому етапі використовували "Каталог селевих басейнів і вогнищ на території СРСР", виданий у 1960 р. Головним управлінням гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР.

Каталог морів і морських гирл. Каталог містить основні гідрографічні і морфометричні характеристики внутрішніх морів, морських територіальних гирл річок (у тім числі дані про водотоки і водойми, що розташовані в гирлових районах річок), а також відомості щодо пунктів спостережень на морях і в гирлах річок.

Каталог льодовиків. Поділ каталогу льодовиків натоми і випуски цілковито відповідає поділу на томи і випуски видання "Ресурси поверхневих вод СРСР". Оскільки області сучасного зледеніння є не в кожному із 20-ти районів — томів видання "Ресурси поверхневих вод СРСР", каталог льодовиків складено лише на райони, охоплені томами 1,  3, 8, 9, 13-17, 19, 20 цього видання.
Каталог льодовиків налічує інформацію щодо лінійних розмірів і площ кожного льодовика зокрема, його розташування на місцевості відносно басейнів річок, морфологічного типу, експозиції, висоти над рівнем моря.
Залежно від наявності відомостей, подано також дані щодо положення фірнової лінії, площі живлення та абляції, об'єму льоду, площі з моренним покривом тощо.
Окрім морфометричних даних, каталог налічує коротку фізико-географічну характеристику областей зледеніння, деякі відомості про типи і морфологію льодовиків, закономірності їхнього розміщення на території, режим, зміни параметрів та еволюції сучасних льодовиків. В окремих таблицях наведено дані щодо найближчих до льодовиків метеостанцій і гідропостів, щодо експедиційних і стаціонарних досліджень льодовиків, подано бібліографічний опис найважливіших робіт, які налічують відомості про льодовики.
У каталозі подано схеми розташування льодовиків, а також "Список сумарних опадомірних і снігомірних пунктів у районах льодовиків".
Висоту найнижчих і найвищих точок льодовиків визначали за картами, а деякі з них уточнені шляхом барометричного нівелювання.
Тривалий період в якості даного каталогу ДВК використовували "Каталог льодовиків СРСР", що видавали з 1968 року у Головному управлінні гідрометеорологічної служби при Раді Міністрів СРСР спільно з Академією наук СРСР.