Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Серія 3. Багаторічні дані.

Серія 3. Багаторічні дані. Багаторічні дані про режим і ресурси поверхневих вод. Видання містить щорічні узагальнені за п'ять попередніх років і весь період спостережень характеристики гідрологічного режиму річок, каналів, озер і водосховищ, які публікують у "Щорічних даних про режим і ресурси поверхневих вод суші", а також гідрографічні параметри водозборів річок для пунктів спостережень за стоком води та морфометричні характеристики озер і водосховищ.
Видання сформовано з двох частин (частина 1 — річки і канали, і частина 2 — озера і водосховища) і є продовженням опублікованих раніше Головним управлінням гідрометеорологічної служби довідників "Основні гідрологічні характеристики".
Матеріали третьої серії "Багаторічні дані" на територію України видані у другому томі видань ДВК. Це видання налічує три випуски, кожен з яких присвячено окремим басейнам — басейни Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу; басейн Дніпра; басейни Сіверського Дінця, річок Криму і Приазов'я. Випуски поділено на дві частини.
У першій частині "Річки і канали" розміщено серію таблиць, які містять інформацію про: список постів на річках і каналах; характерні рівні води; середні і характерні витрати води; стік весняної повені; дощовий паводковий стік; витрати води, визначені за позначками рівня високих вод: мінімальні витрати води; витрати і стік завислих наносів; гранулометричний склад завислих і донних наносів; температуру води; льодові явища; товщину льоду; розрахункові характеристики стоку води і наносів.
Друга частина — "Озера і водосховища". Основну інформацію цієї частини відображено у таблицях: основні відомості про озера і лимани; список постів на озерах і лиманах; пункти спостережень за випаровуванням з водної поверхні; середні місячні рівні води; характерні рівні води; температура води; льодові явища; товщина льоду; випаровування з водної поверхні.
Тут містяться узагальнені відомості щодо гідрологічних характеристик зо окремими постами за весь період спостережень, а за окремими характеристиками — щорічні дані за весь період спостережень. При складанні "Багаторічних даних про режим і ресурси поверхневих вод суші" використано дані, опубліковані в Гідрологічних щорічниках, щорічних даних про режим і ресурси поверхневих вод суші.
Деякі характеристики гідрологічного режиму публікуються окремими випусками (наприклад, рівні води).
У виданні "Характерні рівні води (порічні дані)" подаються порічні рівні на всіх постах (відповідної території, залежно від тому), а також відомості про характерні рівні води в сантиметрах над нулем поста за існуючий період спостережень.
Вихідними матеріалами для складання таблиць слугували дані про рівні води, розміщені в гідрологічних щорічниках, а також матеріали спостережень, що зберігаються в гідрометеофонді Укргідромету.

Частину першу цього видання "Річки і канали" представлено таблицею "Характерні рівні води", яка має повну і скорочену форми:
- Форма А — для річок зі стійким льодоставом.
- Форма Б — для річок з нестійким льодоставом. До водотоків зі стійким льодоставом умовно відносять такі, на яких протягом багаторічного періоду в 50% випадків і більше спостерігається нерухомий льодовий покрив протягом 20-ти діб.

У таблиці наведено вищі рівні за календарний рік і дати їхнього настання. Вищі і нижчі рівні зимового періоду обрані за гідрологічний рік, від дати появи стійких льодових утворень в минулому році до дати, що передує даті початку весняної повені в підзвітному році. Вищий рівень весняних льодових явищ обирали за період весняного руйнування льоду. Вищий і нижчий рівень літньо-осіннього періоду обирали від кінця весняної повені до появи стійких осінніх льодових утворень. Тут міститься також інформація про весняні льодові явища.

Частина друга "Озера і водосховища" представлена таблицею "Характерні рівні води".
Таблиця містить щорічні відомості про характерні рівні води, дати їхнього настання і річних коливань рівня. Приведено також вихідні дані за весь період спостережень. Таблиця має дві форми:
- Форма А — для озер із вираженим сезонним ходом рівня.
- Форма Б — для лиманів, що не мають вираженого сезонного ходу рівня.

Вищий рівень періоду максимальної повені і нижчий рівень зимового періоду при складанні Форми А визначені за гідрологічний рік (цикл), за межами якого прийнято терміни найбільшого понижецня рівня води.
Вищий рівень періоду максимального наповнення обрано за період від початку стійкого підвищення рівня до його максимальної повені. Нижчий рівень зимового періоду відповідає найбільшому пониженню рівня, зафіксованому наприкінці попереднього або на початку наступного року. Вищий рівень за рік (форма А) і характерні рівні при складанні форми Б обрано за календарний рік (01.01 — 31.12). Значення характерних рівнів обрано за даними термінових спостережень.
Коливання рівня за календарний рік розраховані як різниця між вищим і нижчим рівнем за рік. Коливання рівня за гідрологічний рік розраховані як різниця між вищим рівнем за гідрологічний цикл і нижчим з урахуванням нижчих рівнів як на початку, так і наприкінці циклу.

Багаторічні дані про якість поверхневих вод суші. Видання містить узагальнені за роками (за останні п'ять років і весь період спостережень) характеристики гідрохімічного режиму і санітарного стану річок, каналів, озер і водосховищ, опубліковані в "Щорічних даних про якість поверхневих вод суші" і складається з двох частин(частина 1 — річки і канали, і частина 2 — озера і водосховища).

Багаторічні дані про режим і якість вод морів і морських гирл. Видання містить узагальнені за роками (за останні п'ять років і весь період спостережень) характеристики, опубліковані в "Щорічних даних про режим і якість вод морів і морських гирл річок". Складається з двох частин (частина 1 — моря, частина 2 — морські гирла річок).
Видання є продовженням раніше опублікованих Головним управлінням гідрометеорологічної служби довідників "Основні характеристики морів і морських гирл річок".