Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Особливості ведення кадастру водокористування

6.3. Особливості ведення кадастру водокористування

Структура головних інформаційних потоків. Первинна (вхідна для системи ведення ДВК) інформація щодо використання водних ресурсів налічує (додаток В):
- Каталоги водокористування, які складають проектно-пошукові інститути.
- Дозволи на спецводокористування, які видають загальнодержавні і місцеві органи з регулювання та охорони вод.
- Щорічні дані державного обліку вод.
- Звіти служб експлуатації великих гідровузлів і водосховищ, а також водосховищ спільного користування (дані про режим роботи гідровузлів і водосховищ).
- Звіти облводгоспів щодо площ зрошених, обводнених та осушених земель.
- Дані щодо витрат води на каналах і колекторах за гідрометричними постами.
- Затверджені басейнові і територіальні схеми комплексного використання та охорони водних ресурсів.

Необхідні для складання водогосподарських балансів дані про поверхневі і підземні водні ресурси, які отримують від кадастрових підрозділів Держкомгідромету і Держкомгеології в порядку, визначеному спільно трьома відомствами, відповідальними за ведення ДВК.

Замовники та виконавці робіт з ведення кадастру водокористування.
Замовником робіт з ведення кадастру використання водних ресурсів є Державний комітет з водного господарства України.

Він виконує такі функції:
1. Здійснює розробку і ведення ДВК за розділом "Використання вод", у тім числі:
- розробку і вдосконалення системи ведення ДВК (включаючи АІСДВК);
- розробку методів, алгоритмів і програм з контролю, обробки та узагальнення інформації про використання вод;
- розробку способів кодування і збереження інформації;
- проектування, випробування, впровадження і вдосконалення функціональних підсистем АІС ДВК;
- розробку методичних вказівок щодо ведення ДВК для територіальних центрів і місцевих органів ДВК, макетів видань ДВК та інших нормативно-технічних документів ДВК;
- збір, контроль, обробку, збереження і видання інформації щодо водокористувачів, використання поверхневих і підземних вод;
- поточну і перспективну оцінку використання вод і складання звітних водогосподарських балансів;
- підготовку до друку і публікацію видань ДВК;
-  керівництво, планування і контроль за виконанням робіт з розробки і ведення ДВК, які виконують підвідомчі заклади та організації.
2. Представляє в Держкомгідромет на узгодження проекти методичних вказівок щодо ведення ДВК, макети видань ДВК та інших нормативно-технічних документів ДВК, а також проектну документацію на АІС ДВК за розділом "Використання вод".
3. Забезпечує Держкомгідромет матеріалами щодо використання вод, необхідними для підготовки об'єднаних міжвідомчих видань ДВК і ведення ДВК за розділом "Поверхневі води".
4. Забезпечує Держкомгеології даними, необхідними для ведення ДВК за розділом "Підземні води".

Перелік організацій, які здійснюють ведення кадастру використання водних ресурсів, визначено Держводгоспом. Ці організації несуть відповідальність за вичерпність і достовірність вихідних даних. Дані необхідно надавати у терміни, встановлені окремими положеннями. Головними з цих організацій є:
- Головний центр кадастру (відділ державного водного кадастру).
- Відділ водного кадастру при Держводгоспі.
- Регіональні центри кадастру (відділи або групи при проектно-пошукових інститутах).
- Кадастрові підрозділи басейнових (територіальних) управлінь і інспекцій.
- Служби експлуатації великих водосховищ та інші.

Технологічна схема ведення кадастру використання водних ресурсів.
1. Вихідні дані з використання водних ресурсів надходять від первинних кадастрових підрозділи до загальнодержавного центру в наступні терміни:
• заповнення каталогів водокористування — відповідно до складання, у місячний термін після їхнього попереднього розгляду та узгодження з відповідними організаціями;
• дані щорічного корегування каталогів водокористування — до 31-го березня року, що йде за звітним;
• дозволи на спецводопостачання, видані за встановленою формою — у місячний термін після офіційного видання дозволу;
• вихідні дані державного обліку використання вод (за затвердженою формою), занесені на технічні носії;
• дані про використання великих водосховищ (спеціальна форма), про меліоровані площі (спеціальна форма), витрати води в каналах та колекторах (спеціальна форма) — до 15-го березня року, що йде за звітним;
• характеристики водних ресурсів за звітний і минулі роки згідно з окремим документом "Про взаємне передавання даних обліку вод, їхнє використання і водний кадастр".
2.  Регіональними центрами кадастру виконується контроль та обробка інформації у наступні терміни:
• дані каталогів водокористування і дозволів на спецводокористування — протягом року відповідно до їхнього надходження;
• поточна (щорічна) інформація — до 15-го березня.
3. Регіональні центри кадастру передають загальнодержавному центру кадастру узагальнену за обов'язковим переліком запитів інформацію, а також вихідні дані.
4.  Головний центр кадастру здійснює контроль вичерпності отримуваної інформації та обробки її за обов'язковим переліком запитів у місячний термін після отримання узагальнених даних. Вибірковий контроль вихідних даних та отримання розрахункових характеристик за багаторічний період здійснюється протягом року за необхідності.
5. Головний державний і регіональні центри кадастру видають інформацію зацікавленим організаціям за їхніми запитами згідно з двосторонньою домовленістю або положеннями, зумовленими окремими документами. В обов'язковому порядку інформацію надсилають органам Держкомгідромету і Держкомгеології.
6. Розподіл інформаційної бази між центрами кадастру здійснювався відповідно до територіального поділу ДВК, заснованого на адміністративно-басейновому принципі (за морським і річковими басейнами). Усі центри кадастру мали у своєму архіві інформацію щодо закріплених за ними територій, а при необхідності — доступ до інформації щодо інших територій.