Курганевич Л.П.
Водний кадастр

Ведення АІС ДВК "Використання вод". Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення.

Ведення АІС ДВК "Використання вод". Широке застосування отримали дані щодо використання вод, які видають автоматизованим шляхом у рамках функціонування АІС ДВК за розділом "Використання вод".

У складі цих даних містяться:
1. Відомості про розташування та основні параметри водогосподарських об'єктів.
2. Узагальнені дані щодо фактичного водоспоживання понад як 80-ти тисяч водокористувачів.

Дані про водоспоживання видають за:
- річковими басейнами;
- галузями господарства;
- економічними районами;
- окремими організаціями і підприємствами.
- загалом по країні.

За повнотою охоплення водокористувачів і номенклатурою відомостей, що видаються, автоматизована система видачі даних про використання вод стоїть на рівні світових стандартів.

Нормативно-правове регулювання та методичне забезпечення. Сьогодні створення методичної бази системи ведення державного водного кадастру визначено законодавчо. У п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок ведення державного водного кадастру" від 8 квітня 1996 року №413 зазначено: "Міжвідомча комісія з питань ведення державного водного кадастру узгоджує методичні вказівки, макети видань та порядок їх публікації.... Методичні вказівки затверджуються Мінекоресурсів".

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.09.2000 року №1481 "Про внесення змін і визнання такими, що втратили чинність постанов Кабінету Міністрів України з питань охорони довкілля і використання водних ресурсів" вносить зміни щодо ведення ДВК. Зокрема, там зазначено: "У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 року № 413 пункт 6 викласти у такій редакції:
"Державний водний кадастр ведеться Держводгоспом (Державний комітет з водного господарства України) за розділом "Водокористування", Мінекоресурсів (Міністерством екології та природних ресурсів) за розділами "Підземні води"і "Поверхневі води". Зазначені центральні органи виконавчої влади є замовниками робіт щодо складання державного водного кадастру і затверджують кадастрові матеріали Мінекоресурсів самостійно, а Держводгосп — за погодженням Мінекоресурсів.
У пункті 7 слова "Держводгоспом, Держкомгеології та Держкомгідрометом" замінити словами "Держводгосп разом з Мінекоресурсів".
У пункті 8 слова"Держводгосп, Держкомгеології та Держкомгідромет" замінити словами "Держводгосп разом з Мінекоресурсів"
У пункті 9 слова "Держводгосп, Держкомгеології та Держкомгідромет" замінити словами "Держводгосп разом з Мінекоресурсів".
Пункт 10 викласти у такій редакції:
"Для деталізації порядку ведення державного водного кадастру, визначення складу кадастрових даних, порядку обміну інформацією між виконавцями та уточнення інших питань, спільних для всієї системи ведення державного водного кадастру розробляються методичні вказівки, які затверджуються Мінекоресурсів".
Нові зміни щодо ведення водного кадастру внесені також постановою Кабінету Міністрів України від 21 червні 2004 року №792, параграф 18.

Директивними, нормативно-технічними та інструктивно-методичними документами з ведення державного водного кадастру слугують:
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про ведення державного водного кадастру."
- Методичні вказівки: "Структура публікованої частини державного водного кадастру"; "Номенклатура методичних вказівок з ведення державного водного кадастру"; "Склад даних державного водного кадастру"; "Методичні вказівки з ведення державного водного кадастру. Розділ 3. Використання вод. Випуск 1. Загальні положення"; "Методичні вказівки з ведення державного водного кадастру. Розділ 3. Використання вод. Випуск 2. Складання каталогів водокористування, узагальнених даних каталогів, підготовка до друку узагальнених відомостей"; "Методичні вказівки з ведення державного водного кадастру. Розділ 3. Використання вод. Випуск 3. Підготовка первинної інформації і складання щорічників водокористування"; "Методичне керівництво з складання водогосподарських балансів і ведення водного кадастру".
- Інструкції: "Інструкція з кодування інформації при веденні державного водного кадастру (розділ "Використання вод")".
- Завдання: "Технічне завдання на створення автоматизованої інформаційної системи державного водного кадастру (Розділ 3. "Використання вод")".
- Наказ Держводгоспу "Про ведення державного водного кадастру (розділ "Використання вод")".

Підрозділи з виконання робіт по водному кадастру (наприклад, Львівський регіональний відділ комплексного використання водних ресурсів) у свої роботі також керуються офіційними листами-рекомендаціями щодо принципових питань. Технічні питання (програмне забезпечення) вирішують на існуючій методичній основі.