Біланюк В.І.
Практикум із загальної гідрології

Практикум із загальної гідрології

ЗМІСТ

Вступ

1. Визначення морфометричних і фізико-географічних характеристик ріки та її басейну. Лабораторна робота № 1. Частина 1 Частина 2

2. Побудова профілю поперечного перерізу русла річки та обчислення його основних морфометричних характеристик. Лабораторна робота №2

3. Розподіл швидкостей у річковому потоці. Побудова ізотах у водному перерізі. Лабораторна робота №3. Частина 1 Частина 2

4. Побудова графіка коливання рівня води в річці. Лабораторна робота №4. Частина 1 Частина 2

5. Побудова гідрографа та його генетичний аналіз. Лабораторна робота №5

6. Кількісні характеристики річкового стоку. Лабораторна робота №6. Частина 1 Частина 2

7. Визначення основних морфометричних характеристик озера. Лабораторна робота №7

8. Водні ресурси і водний баланс. Лабораторна робота №8

Додатки