Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Рельєф планети та його формування

Тема 2. Закономірності формування і розвитку компонентів природи

Географічні закономірності виявляються передусім у формуванні й розвиткові природних компонентів — складових частин географічної оболонки:

 • гірських порід,
 • повітря,
 • вод океану та суходолу,
 • ґрунтів,
 • рослинності
 • та тваринного світу.

Останнім часом на формування і розвиток компонентів природи дуже впливає людина, яку іноді порівнюють із могутньою геологічною силою. На це обов'язково слід зважати під час вивчення географічних закономірностей нашої планети.

§4. Рельєф планети та його формування

Що таке внутрішні та зовнішні сили Землі?

Рельєф — це сукупність форм земної поверхні, що утворюються під дією внутрішніх і зовнішніх сил (мал.10). До найбільших форм земної поверхні належать материки і океанічні западини. Їх називають планетарними формами рельєфу. На кожному материку і в океанічних западинах розрізняють основні форми земної поверхні — гори та рівнини.

Форми рельєфу земної поверхні
Мал.10. Форми рельєфу земної поверхні

1 — улоговина окраїнного моря;
2 — острівна дуга;
3 — глибоководний жолоб;
4 — підводна рівнина;
5 — рифт;
6 — серединно-океанічний хребет;
7 — підводний вулкан;
8 — материковий схил;
9 — шельф;
10 — низовина; 
11 — западина;
12 — височина;
13 — плато;
14 — плоскогір'я;
15 — гори.

Чи є закономірність у великому нагромадженні різних форм рельєфу? Так, рельєф розвивається за певними законами. Його формування передусім тісно пов'язане з будовою земної кори.
Порівняно стійкі й вирівняні ділянки земної кори називаються платформами (з французької — "плоска форма"). Вони мають материковий або океанічний тип земної кори, залежно від цього на платформах утворюються рівнини суходолу або дна океану.

Платформи складаються з двох ярусів (мал.11). Нижній називається фундаментом. Він утворений метаморфічними і магматичними породами. Верхній ярус платформи складається з осадових порід, що ніби чохол покривають зверху фундамент, тому й називається осадовим чохлом.

Будова платформи
Мал. 11. Будова платформи

Розрізняють давні й молоді платформи. Більшість платформ на материках давні, вік їх фундаменту — від 1,5 до 4 млрд років. Фундамент молодих платформ утворився близько 500 млн років тому.

За картою атласу "Будова земної кори"? У відшукайте і назвіть основні платформи Землі. Визначіть їх вік.

Подекуди міцні породи фундаменту виходять з-під пухких порід чохла на поверхню. Такі ділянки називають щитами, а ділянки, вкриті чохлом, — плитами. (Не плутайте з літосферною плитою!)
Від того, на якій ділянці платформи розташована рівнина, залежить її висота. На щитах найчастіше розташовані височини і плоскогір'я, на плитах — низовини.

На мал. 12 знайдіть різні форми рельєфу земної поверхні.

Платформи розділяються рухомішими ділянками земної кори — областями складчастості (мал. 12). Це видовжені на тисячі кілометрів ділянки земної кори, де внаслідок зіткнення літосферних плит осадові породи зім'яті в складки.

Будова складчастих і складчасто-брилових гір
Мал.12. а) будова складчастих гір; б) будова складчасто-брилових гір

В областях складчастості утворилися гори, там, де складки гірських порід добре проглядаються, — молоді складчасті гори (мал. 13). Поступово складчасті гори руйнуються і під час наступних рухів земної кори розбиваються на окремі брили. При цьому по розломах відбувається вертикальне зміщення ділянок земної поверхні. Та з них, що виявляється дещо піднятою щодо сусідніх, утворює горст, а та, що, навпаки, опущена, — грабен (мал.12). Такі рельєфоутворюючі процеси спричиняють формування складчасто-брилових гір (мал.14). Є ще вулканічні гори. 

Пригадайте, як вони утворюються

Складчасті гори (Альпи, Швейцарія)
Мал.13. Складчасті гори (Альпи, Швейцарія)
Складчасто-брилові гори (Англія)
Мал.14. Складчасто-брилові гори (Англія)

За картою "Будова земної кори" та фізичною картою (див. атлас) знайдіть найбільші області складчастості та гірські споруди материків.

Рівнини і гори суходолу часто продовжуються на підводній окраїні материка, передусім на материковій обмілині (шельфі) та материковому схилі. Для них характерний материковий тип земної кори, який простягається до глибини 3000-4000 м. Глибше — у велетенських улоговинах ложа океану поширений океанічний тип земної кори.

Часто підводну окраїну материка і ложе океану розділяє перехідна зона, яка розташована у місцях зіткнення літосферних плит і має перехідний (від материкового до океанічного) тип земної кори та складний рельєф. Тут розрізняють улоговини окраїнних морів, підводні хребти та глибоководні жолоби. Вершини підводних хребтів часто піднімаються над поверхнею води, утворюючи острівні дуги.

У місцях розходження літосферних плит у земній корі виникають велетенські, глибиною у кілька кілометрів, розколини дна океану — рифти. Крізь них із земних надр піднімається речовина мантії, що нагромаджується та застигає. Так утворюються серединно-океанічні хребти (мал. 10).

За своїми розмірами серединно-океанічні хребти можна порівняти з наймогутнішими гірськими спорудами суходолу. Вони пов'язані між собою в єдину гірську систему, яка тягнеться крізь усі океани земної кулі на 75 000 км і досягає подекуди ширини більш як 800 км. Окремі вершини хребтів височіють над океанічним дном на кілька тисяч метрів.

У місцях зіткнення та розходження літосферних плит відбуваються землетруси і діють вулкани. Це свідчить про те, що формування земної кори тут триває і досі.

Слід зазначити, що рельєф земної кори формувався впродовж тривалого часу. При цьому періоди горотворення чергувалися з періодами менш активних рухів земної кори, під час яких гірські області перетворювалися на рівнини.

Для зручності історію розвитку рельєфу Землі поділяють на окремі часові відрізки — ери, які характеризують певними періодами горотворення (табл.1).

Таблиця 1. Основні етапи формування рельєфу Землі

Рельєф Землі формується також під впливом зовнішніх сил. До них належать:

 • енергія Сонця,
 • дія води,
 • вітру,
 • снігу та
 • живих організмів.

Усі вони сприяють утворенню дрібних форм рельєфуярів, балок, річкових долин, печер, льодовикових горбів, пасом, піщаних барханів, дюн тощо.

Форми рельєфу Землі різні за своїм походженням, за розмірами поділяються на планетарні,основні та дрібні.

На платформах розміщені рівнини, в областях складчастості — гори.

Рельєф планети формується внаслідок сукупної дії внутрішніх і зовнішніх сил Землі.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Як розрізняють гори та рівнини за віком і походженням?
 2. Доведіть на прикладах, що формування рельєфу — це результат сукупної дії внутрішніх і зовнішніх сил.
 3. Назвіть форми рельєфу своєї місцевості: найбільші та найменші, давні та молоді.