Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Клімат і води Тихого океану. Органічний світ і природні ресурси

§ 17. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

1. Що таке циклони і антициклони?
2. Що таке "планктон", "нектон", "бентос"?

Клімат і води. Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. Це зумовило наявність у ньому майже всіх типів водних мас.
У центральних областях температура води океану цілий рік висока — від +25°С до +29°С, а на півночі — становить всього +5°С – +8°С. Дуже холодними є води біля узбережжя Антарктиди, де температура води нижча 0°С. Подібні відмінності спостерігаються також у температурі повітря над океаном.
Температура води і повітря навіть у межах одного географічного поясу буває неоднаковою. Наприклад, на півночі Тихого океану, біля берегів Євразії, температура повітря взимку становить -20°С – -22°С, а біля берегів Північної Америки — близько 0°С.
Причинами таких явищ є особливості атмосферної та водної циркуляції.
На заході помірного поясу, в межах якого панує область зниженого тиску (Алеутський мінімум, або циклон), над Тихим океаном переважають північні вітри. Вони, а також народжена ними Курило-Камчатська течія зумовлюють різке зниження температури повітря і вод біля берегів Євразії. Особливо холодно тут узимку, коли з глибин материка в бік океану дмуть ще й холодні мусони. Водночас на сході повітряні маси, а також води Аляскинської течії рухаються, навпаки, з півдня. Тому океан тут значно тепліший. (Відшукайте на карті ці течії.)
Порушення зонального розподілу температур спостерігається також у тропічних широтах Тихого океану. Проте, на відміну від помірного поясу, на сході океану на 5°С — 8°С холодніше, ніж на заході. Причиною цього явища є постійно існуюча тут область підвищеного тиску — Північнотихоокеанський максимум, або антициклон. Повітряні й водні маси рухаються в ньому за годинниковою стрілкою. Тому на заході тропічного поясу, біля берегів Євразії, повітря та водні маси тепліші, ніж на сході. Адже надходять вони сюди з екваторіальних широт. Велике значення має потужна тепла течія Куросіо. На сході тропічного поясу в Тихому океані маси повітря й вод виносяться з півночі, а тому порівняно холодні.
Подібні відміни температур спостерігаються у тропіках і в Південній півкулі, де також є замкнута область високого тиску — Південнотихоокеанський максимум. Тут повітря і води обертаються проти годинникової стрілки, утворюючи велетенський кругообіг морських течій, однією з яких є течія Західних Вітрів.

Течія Західних Вітрів — найпотужніша у Світовому океані. Щороку вона переносить води в 200разів більше, ніж усі річки земної кулі. Це єдина течія, що огинає всю нашу планету. Довжина її становить близько 30 000 км, ширина приблизно 1000 км. У багатьох місцях цей потужний потік охоплює всю товщу вод. Утворення такої течії пояснюється тим, що материки не перешкоджають її рухові. З цієї самої причини вітри, які породжують течію, набувають незвичайної сили, особливо південніше від 40-ї паралелі. Тому ці широти Світового океану ще називають "ревучими сороковими ".

Над Тихим океаном загалом випадає більше опадів, ніж будь-де на Землі. Це пояснюється його величезними просторами, проходячи над якими, повітряні маси насичуються вологою. Розподіл опадів підпорядкований закону географічної зональності. (Пригадайте, яка закономірність існує в розподілі опадів між: географічними поясами.)
Водночас є помітні відмінності між західною та східною частинами океану. Так, на сході тропіків, в областях переважання антициклонів, повітря посушливіше. Навпаки, вологі пасати з океану приносять на захід тропіків значну кількість опадів.

Органічний світ і природні ресурси. Розташування Тихого океану майже в усіх географічних поясах Землі забезпечує виняткове різноманіття його живих організмів. Тільки тваринний світ налічує тут близько 100 тис. видів. Він у 3-4 рази багатший, ніж в інших океанах. Особливо багатий органічний світ в екваторіальних і тропічних широтах. Лише водоростей тут кілька тисяч видів.

У водах океану біля узбережжя Північної Америки є велетенські водорості, які щодня виростають на 30-60 см. Тут росте й найдовша у світі водорость, довжина якої становить близько 60 м, окремі її екземпляри досягають 150 м. На півночі та півдні Тихого океану бурі та червоні водорості часто утворюють справжні зарості — "підводні ліси", де росте ламінарія, яку в побуті називають "морською капустою ".

У водах океану відомо понад 2000 видів риб, головними промисловими видами яких є: тунці, скумбрія, акули (мал.35), тріска, кета, камбала, палтус тощо. Налічується більш як 6 000 видів молюсків — устриці (мал.36), мідії, гребінці, а також кальмари, каракатиці (мал.37) та восьминоги тощо. Трапляється тут і найбільший двостулковий молюск тридакна масою близько 300 кг. Численні морські ссавці — дельфіни (мал.38) та тюлені, моржі, морські слони та котики. Велика кількість планктону приваблює найбільших тварин на Землі — китів (мал.39).

Мал. 35. Акула. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 36. Устриця. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 37. Каракатиця. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 38. Дельфіни. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Мал. 39. Синій кит. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Найбагатший органічний світ океану — біля берегів материків. Це пояснюється насиченістю прибережних вод поживними речовинами, які виносяться в океан річками із суходолу. Особливо бурхливо розвивається життя біля узбережжя, де на поверхню піднімаються глибинні води. З ними надходять органічні рештки, якими всіяне дно океану. Одне з таких місць — узбережжя Південної Америки.

Органічні речовини, що піднімаються з дна Тихого океану, зумовлюють бурхливий розвиток планктону. Планктон, у свою чергу, приваблює невеличку рибу анчоус. її тут так багато, що створюється враження, ніби можна йти просто по рибі. Па неї полюють численні пташині зграї, які населяють прибережні скелі — баклани, пелікани тощо. Рибою живиться і найбільший морський птах — альбатрос, розмах крил якого досягає понад 4 м.

Життя в Тихому океані розподіляється нерівномірно також за глибиною. Найактивніше воно у приповерхневих водах.
Тихий океан дуже багатий на біологічні ресурси. Він посідає перше місце в світі за виловом риби (45%) та інших морепродуктів — кальмарів, креветок, крабів (мал.40), устриць, крилю тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості. З бурих і червоних водоростей добувають йод, бром, солі калію, одержують добрива. Водорості використовують у медицині як кормові речовини і сировину для одержання газу та інших видів палива. На морських фермах вирощують перлівниць — двостулкових молюсків, здатних утворювати перли, з яких виготовляють прикраси.

Мал. 40. Краб. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

На дні океану, зокрема на шельфі, виявлені значні поклади мінеральних ресурсів. Із давніх-давен з морської води добувають кухонну сіль. Під час розмивання хвилями берегів та винесення уламків гірських порід річками утворюються так звані розсипні родовища корисних копалин. Своєрідним видом мінеральної сировини є залізо-марганцеві конкреції.

Уперше ці дивовижні утворення, що за формою і розмірами нагадують картоплини, були підняті на борт корабля ще в минулому столітті. Хімічний аналіз засвідчив, що найбільше в них заліза і марганцю, хоча багато й інших металів. Це своєрідні металеві концентрати, які залягають на дні океану. Нині розробляються способи їх видобутку.

На шельфі Тихого океану виявлено багато родовищ нафти і газу. Більшість із них нині розробляється.
Активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення океану, зокрема нафтопродуктами. Вони утворюють на його поверхні нафтову плівку, що заважає проникненню в океанічні товщі сонячних променів і порушує газообмін між океаном і атмосферою. Внаслідок цього зменшився вилов риби, а окремі представники органічного світу океану зникли назавжди.

ВИСНОВКИ

Клімат Тихого океану через розташування його майже в усіх географічних поясах Землі надзвичайно різноманітний.
Клімат океану завдяки циркуляції повітряних і водних мас в західній частині помірного поясу холодніший і сухіший, ніж у східній частині; у тропічному поясі — навпаки.
Найкраще органічний світ розвинений біля узбережжя материків і в приповерхневих водах.
Тихий океан багатий на біологічні і мінеральні ресурси. Активна господарська діяльність людини призвела до забруднення океану.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Назвіть причини, що викликають порушення зонального розподілу температур повітря та води в Тихому океані.
В яку частину Тихого океану — західну чи східну — пасати приносять більше вологи? Поясніть свою відповідь.
Де в Тихому океані органічний світ найбагатший і чому?
На які мінеральні ресурси багатий Тихий океан?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом