Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Клімат і води Тихого океану. Органічний світ і природні ресурси

§ 17. Клімат і води. Органічний світ і природні ресурси

  1. Що таке циклони і антициклони?
  2. Що таке "планктон", "нектон", "бентос"?

Клімат і води Тихого океану

Величезні розміри Тихого океану спричинили значні відмінності в його кліматі. Це зумовило наявність у ньому майже всіх типів водних мас.

У центральних областях температура води океану цілий рік висока — від +25°С до +29°С, а на півночі — становить всього +5°С – +8°С. Дуже холодними є води біля узбережжя Антарктиди, де температура води нижча 0°С. Подібні відмінності спостерігаються також у температурі повітря над океаном.

Температура води і повітря навіть у межах одного географічного поясу буває неоднаковою. Наприклад, на півночі Тихого океану, біля берегів Євразії, температура повітря взимку становить -20°С – -22°С, а біля берегів Північної Америки — близько 0°С.

Причинами таких явищ є особливості атмосферної та водної циркуляції.

На заході помірного поясу, в межах якого панує область зниженого тиску (Алеутський мінімум, або циклон), над Тихим океаном переважають північні вітри. Вони, а також народжена ними Курило-Камчатська течія зумовлюють різке зниження температури повітря і вод біля берегів Євразії. Особливо холодно тут узимку, коли з глибин материка в бік океану дмуть ще й холодні мусони. Водночас на сході повітряні маси, а також води Аляскинської течії рухаються, навпаки, з півдня. Тому океан тут значно тепліший.

Відшукайте на карті ці течії

Порушення зонального розподілу температур спостерігається також у тропічних широтах Тихого океану. Проте, на відміну від помірного поясу, на сході океану на 5°С — 8°С холодніше, ніж на заході. Причиною цього явища є постійно існуюча тут область підвищеного тиску — Північнотихоокеанський максимум, або антициклон. Повітряні й водні маси рухаються в ньому за годинниковою стрілкою. Тому на заході тропічного поясу, біля берегів Євразії, повітря та водні маси тепліші, ніж на сході. Адже надходять вони сюди з екваторіальних широт. Велике значення має потужна тепла течія Куросіо. На сході тропічного поясу в Тихому океані маси повітря й вод виносяться з півночі, а тому порівняно холодні.

Подібні відміни температур спостерігаються у тропіках і в Південній півкулі, де також є замкнута область високого тиску — Південнотихоокеанський максимум. Тут повітря і води обертаються проти годинникової стрілки, утворюючи велетенський кругообіг морських течій, однією з яких є течія Західних Вітрів.

Течія Західних Вітрів — найпотужніша у Світовому океані. Щороку вона переносить води в 200 разів більше, ніж усі річки земної кулі. Це єдина течія, що огинає всю нашу планету. Довжина її становить близько 30 000 км, ширина — приблизно 1000 км. У багатьох місцях цей потужний потік охоплює всю товщу вод. Утворення такої течії пояснюється тим, що материки не перешкоджають її рухові. З цієї самої причини вітри, які породжують течію, набувають незвичайної сили, особливо південніше від 40-ї паралелі. Тому ці широти Світового океану ще називають "ревучими сороковими".

Над Тихим океаном загалом випадає більше опадів, ніж будь-де на Землі. Це пояснюється його величезними просторами, проходячи над якими, повітряні маси насичуються вологою. Розподіл опадів підпорядкований закону географічної зональності.

Пригадайте, яка закономірність існує в розподілі опадів між: географічними поясами.

Водночас є помітні відмінності між західною та східною частинами океану. Так, на сході тропіків, в областях переважання антициклонів, повітря посушливіше. Навпаки, вологі пасати з океану приносять на захід тропіків значну кількість опадів.

Органічний світ і природні ресурси Тихого океану

Розташування Тихого океану майже в усіх географічних поясах Землі забезпечує виняткове різноманіття його живих організмів. Тільки тваринний світ налічує тут близько 100 тис. видів. Він у 3-4 рази багатший, ніж в інших океанах. Особливо багатий органічний світ в екваторіальних і тропічних широтах. Лише водоростей тут кілька тисяч видів.

У водах океану біля узбережжя Північної Америки є велетенські водорості, які щодня виростають на 30-60 см. Тут росте й найдовша у світі водорость, довжина якої становить близько 60 м, окремі її екземпляри досягають 150 м. На півночі та півдні Тихого океану бурі та червоні водорості часто утворюють справжні зарості — "підводні ліси", де росте ламінарія, яку в побуті називають "морською капустою ".

У водах океану відомо понад 2000 видів риб, головними промисловими видами яких є: тунці, скумбрія, акули (мал.35), тріска, кета, камбала, палтус тощо. Налічується більш як 6 000 видів молюсків — устриці (мал.36), мідії, гребінці, а також кальмари, каракатиці (мал.37) та восьминоги тощо. Трапляється тут і найбільший двостулковий молюск тридакна масою близько 300 кг. Численні морські ссавці — дельфіни (мал.38) та тюлені, моржі, морські слони та котики. Велика кількість планктону приваблює найбільших тварин на Землі — китів (мал.39).

Акула
Мал. 35. Акула
Устриця
Мал. 36. Устриця
Каракатиця
Мал. 37. Каракатиця
Дельфіни
Мал. 38. Дельфіни
Синій кит
Мал. 39. Синій кит

Найбагатший органічний світ океану — біля берегів материків. Це пояснюється насиченістю прибережних вод поживними речовинами, які виносяться в океан річками із суходолу. Особливо бурхливо розвивається життя біля узбережжя, де на поверхню піднімаються глибинні води. З ними надходять органічні рештки, якими всіяне дно океану. Одне з таких місць — узбережжя Південної Америки.

Органічні речовини, що піднімаються з дна Тихого океану, зумовлюють бурхливий розвиток планктону. Планктон, у свою чергу, приваблює невеличку рибу анчоус. її тут так багато, що створюється враження, ніби можна йти просто по рибі. Па неї полюють численні пташині зграї, які населяють прибережні скелі — баклани, пелікани тощо. Рибою живиться і найбільший морський птах — альбатрос, розмах крил якого досягає понад 4 м.

Життя в Тихому океані розподіляється нерівномірно також за глибиною. Найактивніше воно у приповерхневих водах.

Тихий океан дуже багатий на біологічні ресурси. Він посідає перше місце в світі за виловом риби (45%) та інших морепродуктів — кальмарів, креветок, крабів (мал.40), устриць, крилю тощо. На спеціальних морських фермах вирощують морські водорості. З бурих і червоних водоростей добувають йод, бром, солі калію, одержують добрива. Водорості використовують у медицині як кормові речовини і сировину для одержання газу та інших видів палива. На морських фермах вирощують перлівниць — двостулкових молюсків, здатних утворювати перли, з яких виготовляють прикраси.

Краб
Мал. 40. Краб

На дні океану, зокрема на шельфі, виявлені значні поклади мінеральних ресурсів. Із давніх-давен з морської води добувають кухонну сіль. Під час розмивання хвилями берегів та винесення уламків гірських порід річками утворюються так звані розсипні родовища корисних копалин. Своєрідним видом мінеральної сировини є залізо-марганцеві конкреції.

Уперше ці дивовижні утворення, що за формою і розмірами нагадують картоплини, були підняті на борт корабля ще в минулому столітті. Хімічний аналіз засвідчив, що найбільше в них заліза і марганцю, хоча багато й інших металів. Це своєрідні металеві концентрати, які залягають на дні океану. Нині розробляються способи їх видобутку.

На шельфі Тихого океану виявлено багато родовищ нафти і газу. Більшість із них нині розробляється.
Активна господарська діяльність людини призвела до значного забруднення океану, зокрема нафтопродуктами. Вони утворюють на його поверхні нафтову плівку, що заважає проникненню в океанічні товщі сонячних променів і порушує газообмін між океаном і атмосферою. Внаслідок цього зменшився вилов риби, а окремі представники органічного світу океану зникли назавжди.

ВИСНОВКИ

  1. Клімат Тихого океану через розташування його майже в усіх географічних поясах Землі надзвичайно різноманітний.
  2. Клімат океану завдяки циркуляції повітряних і водних мас в західній частині помірного поясу холодніший і сухіший, ніж у східній частині; у тропічному поясі — навпаки.
  3. Найкраще органічний світ розвинений біля узбережжя материків і в приповерхневих водах.
  4. Тихий океан багатий на біологічні і мінеральні ресурси. Активна господарська діяльність людини призвела до забруднення океану.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Назвіть причини, що викликають порушення зонального розподілу температур повітря та води в Тихому океані.
  2. В яку частину Тихого океану — західну чи східну — пасати приносять більше вологи? Поясніть свою відповідь.
  3. Де в Тихому океані органічний світ найбагатший і чому?
  4. На які мінеральні ресурси багатий Тихий океан?