Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Північний Льодовитий океан

Тема 5. Північний Льодовитий океан

Найменший з океанів планети — Північний Льодовитий. Його площа становить 14,75 млн км кв., що в 12 разів менша від площі Тихого океану. Малі розміри океану зумовили те, що його довго називали морем. Ще наприкінці минулого століття про нього майже нічого не знали. Сумніви були навіть щодо того, чи справді є водна поверхня в районі Північного полюса. Адже більша частина океану завжди вкрита кригою.

§ 23. Особливості природи океану

  1. Як впливає географічне положення океану на його природу?
  2. На яких глибинах розташований шельф?

Географічне положення

Північний Льодовитий океан розташований на крайній півночі Землі й з усіх боків повністю оточений суходолом: Євразією та Північною Америкою. Береги материків значно порізані, тут розташовані численні моря і затоки. За кількістю островів Північний Льодовитий океан посідає друге місце після Тихого. Більшість островів мають материкове походження і укриті льодовиками.

За картою атласу визначіть назви окраїнних морів і найбільших островів Північного Льодовитого океану.
В океан впадають багатоводні річки, прісні води яких помітно змінюють природні умови прибережних районів. Проте найбільший вплив на природу Північного Льодовитого океану справляє Атлантика. її води вільно проникають на північ через широкі протоки.

Знайдіть їх на карті

Через вузьку Берингову протоку океан сполучається з Тихим океаном.

Рельєф дна

Головна особливість рельєфу дна Північного Льодовитого океану — великі розміри шельфу. Ширина шельфу вздовж берегів Євразії становить близько 1300 км. Він займає понад 50% площі дна океану.

Ложе океану має складну будову. Великі його улоговини розділені великими підводними хребтами. З-поміж них виділяють хребти Ломоносова і Менделєєва. Особливе місце у Північному Льодовитому океані займає серединно-океанічний хребет, який є фактично продовженням такого самого хребта в Атлантиці.

Пригадайте особливості його будови.

На відміну від інших океанів, для дна Північного Льодовитого не характерні вулканізм і землетруси, оскільки тут відсутня перехідна зона.

Клімат і води

Кліматичні умови Північного Льодовитого океану, які визначаються його положенням у полярних широтах, помітно відрізняються від клімату інших океанів. Температура вод у приповерхневому шарі в зимовий період майже всюди від'ємна і становить -1,8°С. Влітку вона може бути додатньою, але, як правило, не перевищує +5°С. Через це у центральній частині океану впродовж усього року зберігається крига. В зимові місяці вона вкриває 9/10, а влітку — близько половини його площі.

Пересічна потужність арктичної криги 3 м. У центральній частині океану переважають крижини з багаторічного льоду, що утворюють величезні льодові поля. Біля узбережжя плаває однорічна крига. Влітку вона руйнується, утворюючи широкі ополонки. Система таких ополонок біля берегів Євразії відома з давніх-давен і часто використовується в судноплавстві.

За картами атласу визначіть, які повітряні маси переважають над океаном протягом року, та пригадайте їхні властивості.

Взимку в центральній частині океану температура повітря сягає -30°С і часто знижується до -40°С. Літо також холодне: температура повітря в більшості районів становить -10°С — -12°С. Вищі температури впродовж року спостерігаються біля берегів Європи, де помітний вплив мають теплі течії.

Крига ізолює поверхню океану від безпосереднього впливу атмосфери. Тому, на відміну від інших океанів, морські течії Північного Льодовитого слабо пов'язані з атмосферною циркуляцією. Головну роль у їх формуванні відіграє потужний потік атлантичних вод, що рухаються вздовж Євразії на схід до Берингової протоки. Крізь неї в Північний Льодовитий океан вливаються води Тихого океану. Значну кількість води сюди приносять річки, зокрема Азії. Все це разом створює надлишок води в Чукотському і Східносибірському морях, яка стікає через центр Арктики до проток між Гренландією та Європою. Так виникає Трансарктична течія.

Солоність вод Північного Льодовитого океану завдяки періодичному таненню криги невисока. В окремих морях, куди впадають численні річки, вона становить 25‰-29‰. Там, де в океан вливаються солоні води Атлантичного і Тихого океанів, солоність зростає до 35‰.

Органічний світ

Через суворі кліматичні умови життя в Північному Льодовитому океані бідне. Тільки в приатлантичній його частині видовий склад морських організмів дещо більший. Саме тут і зосереджений промисловий вилов риби.

В океані налічується понад 150 видів риб. Тут водяться навага, нельма, сиг, сайка, мойва, палтус тощо. Риба — головна пожива для інших тварин, у тому числі й морських ссавців — тюленів (мал. 57), моржів (мал. 58), білуг. Полює на тюленів і рибу також білий ведмідь (мал.59). На скелястих берегах птахи (чайки, гаги, кайри, топірці, баклани тощо) утворюють масові гніздування — "пташині базари".

Малюк тюленя — біляк
Мал. 57. Малюк тюленя — біляк
Моржі
Мал. 58. Моржі
Білий ведмідь
Мал. 59. Білий ведмідь

Незважаючи на бідність, органічний світ Північного Льодовитого океану дуже своєрідний. Одна з його особливостей — гігантизм. Тут трапляється найбільша медуза — ціанея, яка у діаметрі сягає 2 м, а щупальці її витягуються до 20 м. У холодних водах океану життєві процеси уповільнюються, що зумовлює значну тривалість життя його мешканців. Наприклад, мідії живуть до 25 років (для порівняння, у Чорному морі — тільки 5-6 років), тріска близько 20, а камбала — 40 років.

Складні природні умови значно утруднюють освоєння багатств Північного Льодовитого океану. Але вже розпочато добування олова біля узбережжя Сибіру та нафти і газу біля берегів Канади і Аляски. Особливе значення в освоєнні районів Крайньої Півночі має Північний морський шлях, який проходить уздовж північного узбережжя Євразії до Берингової протоки.

ВИСНОВКИ

  1. Географічне положення Північного Льодовитого океану різко відрізняється від інших океанів через розташування його в полярних широтах.
  2. Головна особливість рельєфу дна океану — дуже велика площа шельфу і відсутність перехідної зони.
  3. Суворі кліматичні умови зумовлюють те, що більша частина океану цілорічно укрита кригою.
  4. Органічний світ Північного Льодовитого океану бідний, але дуже своєрідний.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

  1. Чим пояснити назву Північного Льодовитого океану?
  2. Що відмінного в рельєфі дна Північного Льодовитого океану порівняно з іншими океанами земної кулі?
  3. З чим пов'язане помітне підвищення температур води і повітря в океані біля берегів Європи?
  4. Назвіть особливості органічного світу Північного Льодовитого океану.

Експедиція Нансена

Наприкінці 80-х років XIX ст. на узбережжі Гренландії було знайдено вмерзлі в кригу речі, що належали одній із американських полярних експедицій. Ця експедиція загинула біля північно-східних берегів Євразії. Оскільки в Гренландії подібні знахідки траплялися й раніше, вчені зробили припущення про існування в Північному Льодовитому океані потужної течії.

Виходячи з цього, норвезький учений Ф.Нансен виступив з оригінальним проектом дослідження океану. Він вирішив не йти проти природи, а, скориставшись течією, спробувати за її допомогою проникнути вглиб Арктики. Оскільки йшлося про плавання серед крижаних полів, на замовлення Нансена було побудоване спеціальне судно з яйцеподібним корпусом. Боковий тиск криги не руйнував такий корабель, а витискував його на поверхню криги. На цьому судні 1883 р. Нансен і його одинадцять товаришів почали дрейф від Новосибірських островів, який тривав три роки. Результати експедиції Нансена змінили тодішні уявлення про Центральну Арктику. Виявилося, що це глибоководна водойма. В ній були відкриті поверхневі і глибинні течії. Одержані цінні спостереження за погодою та органічним світом глибинних районів Арктики. Експедиція Нансена стала зразком наукових досліджень, а ім'я його — авторитетним у світі науковців.

Північний полюс

Відомо, що Північний полюс не є найхолоднішим місцем у Північній півкулі. Таке місце розташоване за тисячі кілометрів на південь від полюса. Чим же це пояснити? У пом'якшенні клімату в районі Північного полюса велика роль належить кризі, якою завжди вкрита центральна частина океану. Справа в тому, що з утворенням криги виділяється тепло. Під час утворення 1 см куб криги шар повітря над ним до висоти 25 м нагрівається на 10°С.

Острів Візе

В історії дослідження і вивчення Північного Льодовитого океану є приклад чудового наукового передбачення. У 20-х роках XX ст. російський учений В.Ю.Візе, опрацьовуючи матеріали дрейфу однієї з полярних експедицій, звернув увагу на незвичайну річ. В одному з районів Карського моря рух затиснутої кригою шхуни не збігався ні з напрямом вітрів, ні з напрямом морських течій. Виходячи з цього, Візе припустив, що саме тут, очевидно, знаходиться невідомий острів, і наніс його на карту. 1930 р. експедиція на криголамі "Сєдов", керівником якої був Візе, підтвердила припущення вченого. Острів справді виявили там, де він уже був відкритий на папері. Йому дали ім'я Візе.

Найхолодніші моря

Одними з найхолодніших морів Світового океану є Східносибірське і Бофорта з температурою води від -1,5°С до -1,8°С.