Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Рельєф і корисні копалини Африки. Загальні особливості клімату

§ 25. Рельєф і корисні копалини

 1. Які форми рельєфу належать до планетарних, основних, дрібних?
 2. Що таке горсти і грабени?

Рельєф Африки

В Африці переважають рівнинні території. Великі гірські масиви займають тільки п'яту частину території материка. Це зумовлено тим, що в основі материка залягає давня Африкано-Аравійська платформа. Складчасті споруди, що колись були на її місці, під впливом зовнішніх сил зруйнувалися, утворивши величезні рівнинні поверхні.

На материку переважають високі рівнини. Вони простягаються на сотні кілометрів у вигляді плоскогір'їв різної висоти. Такий характер поверхні пов'язаний з тим, що платформу, на якій вони залягають, внутрішні сили Землі розбили на окремі велетенські блоки.

За картою атласу визначіть, яка частина материка вища: північна чи південна, західна чи східна.

На півночі та заході материка окремі блоки платформи частіше зазнавали опускань, утворюючи величезні западини. Вони неодноразово затоплювалися морем. Нині тут переважають висоти до 1 000м, і тому вся ця частина материка називається Низькою Африкою.

Південна і Східна частини материка, де середні висоти перевищують 1 000 м, називається Високою Африкою. Тут платформа піднімалася (в мезозої і кайнозої), внаслідок чого з часом утворилися Ефіопське нагір'я та Східноафриканське плоскогір'я (мал.63). Водночас опускання окремих блоків платформи на сході Африки зумовило виникнення цілої системи глибоких розломів у земній корі, що утворили Великий Африканський грабен (мал.64). Тут відбувалися виливи магми і виверження вулканів. У наш час окремі з них уже згасли, як, наприклад, найвища вершина Африки гора Кіліманджаро, висота якої становить 5 895 м (мал.65).

Рифтова долина Східної Африки (Конго)
Мал. 63. Рифтова долина Східної Африки (Конго)
Схема Великого Африканського грабена
Мал. 64. Схема Великого Африканського грабена
Гора Кіліманджаро
Мал. 65. Гора Кіліманджаро

У Високій Африці трапляються як поодинокі вершини, так і великі масиви на краях платформи. Через значну висоту окремі з них називають горами. Такими є, наприклад, Драконові гори. Схили їх нагадують велетенські сходинки, що спускаються до внутрішніх районів материка. До узбережжя Індійського океану вони уриваються стрімким схилом. Стрімкі схили також мають Капські гори, що простягаються вздовж південного краю Африки.

За картою атласу визначіть їх вік

На півночі Африки розташовані молоді Атлаські гори (Атлас). Вони виникли частково у кайнозої на стику двох літосферних плит.

За картою атласу "Будова земної кори" назвіть їх

Північні хребти Атлаських гір є продовженням поясу молодих гір Європи, від яких вони відокремилися під час утворення Гібралтарської протоки.

Під дією вітру й текучих вод в Африці утворилися численні дрібні форми земної поверхні.

На значній території Африки господарює вітер, який утворює так звані еолові форми рельєфу (за ім'ям володаря вітрів бога Еола з давньогрецьких міфів). Це піщані горби, бархани, дюни, окремі з яких охоплюють величезні площі і сягають висоти хмарочосів (мал. 66).

Бархани в Сахарі
Мал. 66. Бархани в Сахарі

Корисні копалини

Геологічна будова визначає не тільки головні риси рельєфу материка, а й поширення корисних копалин. Переважання на континенті давніх магматичних порід спричинило багатство його надр рудами різних металів. Вони утворилися в товщах застиглої лави в розколинах давнього фундаменту платформи. Оскільки на півдні фундамент підвищений і залягає близько до поверхні, то саме тут виявлено значні поклади корисних копалин.

Пригадайте, що таке корисні копалини. На які групи вони поділяються залежно від використання?

Окремі запаси рудних корисних копалин на материку мають світове значення, наприклад, залізні, алюмінієві, марганцеві руди в Західній Африці, уранові, мідні руди й золото — у Південній.

На відміну від рудних, родовища нерудних корисних копалин утворилися під час накопичення осадових порід і поширені переважно в Низькій Африці та в інших знижених місцях материка. Так, на півночі континенту виявлено нафту, природний газ, фосфорити. В улоговинах трапляються родовища кам'яного вугілля. У Західній і Південній Африці знайдені всесвітньо відомі поклади алмазів.

ВИСНОВКИ

 1. В основі материка розміщена давня платформа, що зумовлює переважання рівнинного рельєфу Африки.
 2. Вулканізм, пов'язаний із розломами земної кори, сприяв утворенню високих нагір'їв і окремих вулканічних вершин.
 3. Гори Африки різного віку: на півдні — старі, на півночі — молоді.
 4. Африка має значні запаси як рудних, так і нерудних корисних копалин.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. За фізичною картою визначіть: які гори вищі: Атлаські, Драконові чи Капські. Чому?
 2. Назвіть основні форми рельєфу Африки, які перетинає Гринвіцький меридіан. Поясніть їх утворення.
 3. В якій Африці — Високій чи Низькій — ви продовжували б пошуки корисних копалин? Чому?

§ 26. Загальні особливості клімату

 1. Що таке клімат? Назвіть головні кліматотвірні чинники.

Розташування Африки по обидва боки від екватора, а також більшої частини материка в тропічних широтах зумовлює особливості його клімату.

Для материка характерна велика річна кількість сонячної радіації, що пов'язано із зенітальним положенням Сонця.

Пригадайте, коли Сонце в зеніті на екваторі та на Північному і Південному тропіках

Великий кут падіння сонячних променів упродовж усього року зумовлює постійно високі температури.

Африка — найжаркіший континент світу. Тут є області, де температура повітря інколи перевищує +50°С. На материку майже немає холодних зим. Навіть на крайніх півдні та півночі середня температура зимових місяців перевищує +10°С, а в екваторіальних областях протягом року — близько +25° — +26°С. Істотна зміна температури за сезонами спостерігається тільки у Високій Африці, Атлаських горах і особливо на вулканічних вершинах — Кіліманджаро, Кенія, на вулкані Камерун.

За картами атласу визначіть, які ізотерми перетинають північну та південну частини материка в січні та липні. Де в Африці спостерігаються максимальні і мінімальні температури повітря?

На більшій частині материка переважає пасатна циркуляція, що значно впливає на розподіл опадів. У Північній Африці пасати дмуть на материк з Євразії і тому несуть сухе повітря. Головним наслідком цього є мала кількість опадів на північному сході материка.

Пасати Південної Африки формуються над Індійським океаном і тому несуть вологе повітря.
За картою атласу визначіть кількість опадів, що випадають внаслідок дії північних і південних пасатів на материку.

Над Африкою панують екваторіальні та тропічні повітряні маси.

Пригадайте, чим відрізняються властивості цих повітряних мас.

Пояси високого і низького атмосферного тиску, а разом з ними повітряні маси переміщуються за сезонами: влітку — на північ, взимку — на південь. У червні Сонце перебуває в зеніті над Північним тропіком, і в субекваторіальний пояс Північної півкулі зміщуються вологі екваторіальні маси повітря. Водночас у субекваторіальному поясі Південної півкулі панують жаркі й сухі тропічні повітряні маси. У грудні, коли Сонце в зеніті над Південним тропіком, — усе навпаки.

У субтропічних поясах улітку переважають тропічні повітряні маси, взимку — помірні. В холодну пору року циклони, що переміщуються із західними потоками повітря, приносять з Атлантичного океану опади. Тому в цих поясах літо жарке і сухе, зима порівняно тепла і волога.

Морські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату узбережжя Африки. Так, унаслідок впливу холодної Бенгальської течії, що проходить уздовж південно-західного узбережжя материка, посилюється сухість тропічної пустелі Наміб. Тепла Гвінейська і Мозамбікська течії, навпаки, сприяють збільшенню кількості опадів біля берегів Африки.

За кліматичною картою простежте, як змінюється кількість опадів уздовж 20° сх.д. Назвіть райони Африки з найбільшою і найменшою кількістю опадів.

Знаючи причини формування клімату і користуючись тематичними картами, можна скласти кліматичну характеристику будь-якої території, визначити кліматичний пояс, область і тип клімату.

ВИСНОВКИ

 1. Внаслідок розташування більшої частини материка у тропічних широтах клімат Африки переважно жаркий.
 2. На більшій частині Африки переважає пасатна циркуляція, що значно впливає на кількість і розподіл атмосферних опадів.
 3. Морські течії відіграють помітну роль у формуванні клімату узбережжя Африки.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Яку роль відіграє географічне положення у формуванні клімату Африки?
 2. Які типи циркуляції атмосфери переважають над материком? Чому на західному і східному узбережжі Африки випадає різна кількість опадів?
 3. Чому на кліматичній карті Африки є замкнуті ізотерми?
 4. Чи є в Африці зима? Відповідь обґрунтуйте.