Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Клімат Австралії. Води суходолу

§ 33. Клімат. Води суходолу

 1. Назвіть головні показники клімату.
 2. Які види підземних вод розрізняють?

Загальні особливості клімату

Материк розміщений між 10 і 38 паралелями в Південній півкулі. Це зумовлює надходження протягом усього року значної кількості сонячної радіації та наявність високих майже для всієї Австралії температур повітря.

За кліматичною картою атласу порівняйте середні температури холодного і теплого сезонів на заході та сході материка.

Незважаючи на значне нагрівання поверхні Австралії, цей материк — найсухіший у світі. Причиною є переважання над ним континентальних тропічних повітряних мас і низхідних рухів повітря.

Більша частина материка розміщена у широтах, де переважає пасатна циркуляція. І хоча повітряні маси рухаються з Тихого океану, вони не приносять значних опадів у внутрішні райони материка. Причиною цього є Великий Вододільний хребет, який перехоплює вологу пасатів. Рясні опади випадають тільки на навітряних схилах гір і на вузькій узбережній смузі.

За кліматичною картою атласу визначіть річну кількість опадів у прибережних та внутрішніх районах материка.

Австралія зволожується вкрай нерівномірно. Близько 40% материка одержує менш як 250 мм опадів на рік і тільки 10% — понад 1 000 мм. Крайня посушливість клімату Австралії істотно ускладнює використання земель у господарстві.

Кожні 10-15 років в Австралії трапляються великі посухи, що тривають інколи по 2-3 роки. У цей період 2/3 материка дістає менш як 25 мм опадів на рік. Проте справжнім стихійним лихом для Австралії є раптові зливи, що завдають величезної шкоди сільському господарству: гинуть врожаї та худоба, змивається ґрунт.

Типи клімату Австралії

Австралія розташована в трьох кліматичних поясах:

 • субекваторіальному,
 • тропічному та
 • субтропічному.

Субекваторіальний кліматичний пояс

Північ материка знаходиться в субекваторіальному кліматичному поясі. Тут постійно високі температури упродовж усього року (близько +25°С) і велика кількість опадів (близько 1500 мм). Чітко простежуються сезонні відміни щодо випадання опадів: дуже вологе, з грозами та зливами літо і суха зима.

Тропічний кліматичний пояс

У тропічному кліматичному поясі при загальних високих температурах повітря (влітку +30°С, взимку +16°С) розрізняють за зволоженням два типи клімату: континентальний і вологий тропічний. В областях з континентальним тропічним типом клімату випадає близько 200 мм опадів на рік. За умов тропічного вологого типу клімату на сході материка кількість опадів може бути в 10 разів більшою. Амплітуда температур, навпаки, значно більша в континентальних областях.

Субтропічний кліматичний пояс

Субтропічний кліматичний пояс характерний для південної частини материка. Температура повітря в цьому поясі позитивна протягом року. Але кількість і режим випадання опадів значно змінюються із заходу на схід. На південному заході Австралії розташована область із середземноморським типом клімату, що характеризується сухим літом і вологою зимою. Центральну частину поясу займає область континентального субтропічного типу клімату із сухим жарким літом і порівняно холодною зимою, на південному сході — вологий субтропічний тип клімату з рівномірними опадами впродовж року.

За кліматичними картами атласу визначіть середні температури повітря за сезонами і кількість опадів у різних кліматичних областях субтропічного кліматичного поясу Австралії.

У помірному кліматичному поясі розташований лише острів Тасманія. Під впливом переважаючих помірних повітряних мас зима тут порівняно тепла з нестійкою погодою, сильними західними вітрами і нежарким літом. На острові випадає понад 1000 мм опадів на рік.

Води суходолу

Річки

Внаслідок сухості клімату в Австралії мало великих річок. Муррей з притокою Дарлінг — найбільші річки Австралії. Вони беруть початок на Великому Вододільному хребті та належать до басейну Індійського океану. Головне джерело їх живлення — дощі. Дарлінг набагато довший за Муррей, але не завжди доносить до нього свої води. Влітку він пересихає і розпадається на окремі водойми. На відміну від своєї притоки, Муррей у посушливий період поповнює води за рахунок танення снігів на вершинах Австралійських Альп, тому не пересихає. Річки басейну Муррею є важливим джерелом водопостачання для господарських цілей.

Більша частина площі материка (його внутрішні райони) не має стоку в океан. Тут переважають тимчасові водотоки — кріки. Протягом більшої частини року вони сухі й заповнюються водою тільки після короткочасних злив. У цей період трапляються паводки, під час яких рівень води піднімається до 10-12 м. Але вода швидко спадає, залишаючи оголене кам'янисте дно.

Озера

Озера Австралії переважно безстічні та засолені. В сухий сезон вони часто розпадаються на окремі мілководні водойми або зовсім пересихають. Таким є і найбільше озеро материка — Ейр. Воно розташоване на 12 м нижче рівня моря і збирає воду з величезної території за допомогою кріків. Влітку площа озера становить близько 15 тис км кв. Проте в інші сезони року озеро пересихає і дно його вкрите кіркою солей. Отже, не випадково Ейр називають "мертвим серцем Австралії".

Підземні води

Нестача поверхневих вод Австралії частково компенсується великими запасами підземних вод. У прогинах давньої платформи є численні артезіанські басейни, що займають більшу частину площі материка. Найбільшим є Великий Артезіанський басейн, що займає Центральну низовину. Його слабосолона й тепла вода використовується населенням для забезпечення пасовищ, а також для побутових потреб.

Водна проблема — одна з найголовніших в Австралії. На материку дбайливо ставляться до водних ресурсів. Широко застосовується повторне використання води, в окремих районах побудовані опріснювальні установки.

ВИСНОВКИ

 1. Австралія розташована в трьох кліматичних поясах: субекваторіальному, тропічному та субтропічному
 2. Поверхневі води материка надзвичайно бідні, їх нестача частково компенсується великими запасами підземних вод.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Доведіть, що Австралія — найсухіший материк Землі.
 2. Порівняйте клімат заходу і сходу, півночі та півдня Австралії. Чим зумовлена його відмінність?
 3. Якими водами живляться річки Австралії?
 4. Чому на материку басейн внутрішнього стоку більший, ніж басейни океанів?
 5. Мандруючи Австралією, чи зупинилися б ви на ночівлю в кріку?