Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Води суходолу Південної Америки

§ 39. Води суходолу

1. Як впливають рельєф і клімат на формування вод суходолу?

Річки. На території Південної Америки сформувалися великі річкові системи Амазонки, Парани, Ориноко. Утворенню їх сприяли як кліматичні умови, так і особливості рельєфу.
Розташування велетенської гірської системи на заході зумовило нерівномірність розподілу стоку між океанами. В Атлантичний океан впадає 90% усіх річок материка. Тільки 5% площі континенту займає басейн внутрішнього стоку.
Більшість річок Південної Америки мають винятково дощове живлення. Тому вони постійно повноводні в екваторіальних областях, де впродовж року бувають зливи. В річках субекваторіального та тропічного поясів, де опади випадають нерівномірно, рівень води значно змінюється за сезонами.
Амазонка — найбагатоводніша річка планети (мал. 116). Вона має найбільший у світі басейн (близько 7,2 млн км кв.), в якому може розміститися майже вся Австралія. Витоки Амазонки — в Андах, після їх злиття річка кілька тисяч кілометрів тече рівниною. Живиться Амазонка дощовими водами. В неї впадає більш як 500 приток. Ліві та праві притоки розливаються влітку, але оскільки вони розташовані у субекваторіальних поясах Північної та Південної півкуль, то Амазонка повноводна протягом року.

Мал. 116. Амазонка. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Уявлення про величезну масу води, що несе Амазонка, дає її глибина. У нижній течії вона становить понад 100 м. Щосекунди річка скидає в Атлантичний океан у 130 разів більше води, ніж Дніпро. Під час повені вона розливається на 80-100 км.
Парана — друга за величиною річка Південної Америки, яку корінне населення називає "матір'ю моря". Каламутний слід річки помітний в Атлантиці на відстані 100-150 км від берега. За водністю Парана посідає шосте місце з-поміж найбільших річок планети. Парана прокладає свій шлях крізь міцні породи фундаменту платформи, тому для неї звичайними є пороги і водоспади. Мальовничий водоспад Ігуасу на притоці з тією самою назвою спадає з висоти 72 м, розбиваючись на кілька сотень струменів і потоків (мал. 117).

Мал. 117. Водоспад Ігуасу. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Ориноко бере початок на Гвіанському плоскогір'ї, тому в її долині дуже багато стрімких схилів та уступів, де утворюються водоспади. На одному з притоків Оріноко розташований найвищий водоспад світу — Анхель. Його води спадають з висоти 1 054 м (мал. 118). Ориноко також живиться дощовими водами і найповноводнішою буває з червня до серпня. (З чим це пов'язано?).

Мал. 118. Водоспад Анхель. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

За картою атласу "Водний режим річок" встановіть залежність між характером живлення і стоку річок.

Озера материка зосереджені переважно на півдні Анд і мають льодовикове походження. В Центральних Андах на висоті 3 812 м розташоване найбільше високогірне озеро світу Тітікака, що має тектонічне походження. Найбільше озеро Південної Америки — Маракайбо виникло у западині земної кори на півночі материка, воно є найбільшим лагунним озером світу.

Незважаючи на значну висоту Анд, сучасне зледеніння не набуло тут великого поширення. Це пояснюється розташуванням гір переважно в екваторіальних та тропічних широтах. Снігова лінія проходить тут дуже високо — пересічно на висоті 4 500 м, а подекуди й на висоті 6 500 м (мал. 119).

Мал. 119. Гора Котопахі, вкрита вічними снігами. (доступно тільки при скачуванні повної версії книги)

Територія Південної Америки добре забезпечена підземними водами. Вони зосереджені в прогинах давньої платформи на низовинах.

ВИСНОВКИ

Більшість великих річок материка належить до басейну Атлантичного океану і живиться дощовими водами. Найбагатоводніша на земній кулі і найбільша за площею басейну — Амазонка.
На материку розташовані найбільші високогірне і латунне озера світу.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

З чим пов'язана повноводність Амазонки протягом року?
Чому більшість великих річок несе свої води в Атлантичний океан?
Чому в Андах порівняно невелика площа зледеніння?
Визначіть спільні риси у поширенні підземних вод в Африці, Австралії та Південній Америці.
Якими є головні особливості вод суходолу Південної Америки?

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом