Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Природні країни Південної Америки: Амазонія, Бразильське плоскогір'я, Пампа, Анди

§ 41. Природні країни

 1. На які дві групи за основними формами рельєфу поділяють природні країни?

У Південній Америці є такі природні країни:

 • Гвіанське плоскогір'я,
 • Амазонія,
 • Бразильське плоскогір'я,
 • Внутрішні рівнини,
 • Пампа,
 • Патагонія і
 • Анди (мал. 129).
Природні країни Південної Америки
Мал. 129. Природні країни Південної Америки

Амазонія розташована між Гвіанським і Бразильським плоскогір'ями. На сході вона виходить до Атлантичного океану, а на заході підступає до Анд. Особливості природи цієї природної країни визначаються переважно низовинним рельєфом і положенням її в екваторіальних широтах.

Більшу частину території Амазонії займає майже плоска низовина, що утворилась у велетенському прогині давньої платформи. Ця територія неодноразово вкривалася морем, яке залишило потужні товщі осадових відкладів.

На заході Амазонії типово екваторіальний клімат, який на сході переходить у субекваторіальний з тривалим вологим періодом. Річки Амазонії мають дощове живлення і повноводні протягом року. Води часто вкривають великі простори Амазонії (мал. 130).

У сельві
Мал. 130. У сельві

Амазонія — це безмежний простір сельви, побачити який повністю можна тільки з космосу. Якщо на одному гектарі нашого мішаного лісу трапляється 10 різних порід дерев, то в Амазонії — близько 200.

Амазонські ліси дають більш як третину всього кисню, що виробляють зелені рослини Землі, який надходить в атмосферу. Ось чому сельву називають легенями планети. Нинішній стан лісів Амазонії викликає занепокоєння, оскільки щорічно площа сельви скорочується на 1%. Ліси знищуються з метою розширення пасовищ для великої рогатої худоби та збільшення території під плантації бавовника, цукрової тростини, кави тощо. Значної шкоди природі завдало і спорудження Трансамазонської автомагістралі, що перетнула Амазонію з заходу на схід більш як на 5 000 км (мал. 131).

Освоєння Амазонії
Мал. 131. Освоєння Амазонії

Зменшення площі сельви, пов'язане також із видобуванням відкритих  тут родовищ  корисних  копалин,  особливо  нафти. Забруднення може стати останнім ударом, який не витримає сельва.

Бразильське плоскогір'я розташоване на південь від Амазонії, якій воно не поступається за площею. У рельєфі воно представлене горбистою рівниною, східна частина якої підвищена і різко обривається до океану.

За картою атласу визначіть, чим відрізняються ділянки земної кори в межах Бразильського плоскогір'я і Амазонії.

Бразильське плоскогір'я розміщене в субекваторіальному та тропічному кліматичних поясах. Проте через різні абсолютні висоти і віддаленість від океану між окремими територіями плоскогір'я спостерігаються кліматичні відмінності. У південно-східній частині Бразильського плоскогір'я, де завдяки пасатам багато опадів, поширені вологі тропічні ліси. У центрі та на півночі переважають савани різних типів. Тут серед трав підносяться кактуси та агави, трапляються поодинокі невеликі пальми та чагарники заввишки 3-5 м.

Річкова сітка густа, долини річок глибокі та вузькі, з численними порогами і водоспадами.

Савани Бразильського плоскогір'я освоєні людиною. Частина їх — це плантації цукрової тростини, рису, олійної пальми, кавового дерева, бананів, винограду. Великі площі займають пасовища. Крім того, надзвичайно багате на мінеральні ресурси плоскогір'я має безліч кар'єрів, шахт, відвалів пустої породи (мал. 114). Усе це виснажило грунти, а подекуди перетворило колишні сільськогосподарські угіддя на безживну поверхню.

Пампа розташована на півдні Ла-Платської низовини і простягається з півночі на південь на 2000 км. Оскільки низовина розміщена на тектонічному прогині (мал. 132), рельєф її рівнинний, майже плоский.

Пампа лежить у субтропічному кліматичному поясі. Літо тут жарке, зима тепла, хоча бувають похолодання, пов'язані з проникненням вітру з Антарктиди. Кількість опадів поступово зменшується з 1 000 мм за рік на сході, де переважають субтропічні лісостепи, до 300 мм — на заході, що зайнятий степом, а на крайньому заході напівпустелями.

Пампа
Мал. 132. Пампа

Природна різнотравно-злакова рослинність Пампи збереглася тільки окремими невеликими ділянками. Трав'яні простори на сході перетворені нині на лани пшениці, льону, кукурудзи, на заході — на пасовища. Знищення первинної рослинності викликало ерозію ґрунтів, зникнення численних тварин, що населяли колись Пампу.

За картою атласу "Ґрунти" визначіть, як змінюються ґрунти у різних природних країнах материка.

Анди — система паралельних велетенських хребтів які утворилися під час герцинського та альпійського горотворення (мал. 133).

У перуанських Андах
Мал. 133. У перуанських Андах

Глибока розчленованість Анд зумовлює різкі контрасти між природними комплексами навіть на одному хребті. Проте загальними рисами природи для всієї гірської системи є притаманний їй набір і послідовність висотних поясів, високе положення снігової лінії та наявність пустельного висотного поясу на заході.

Пригадайте особливості висотної поясності Анд

На природу гірської частини материка, як і рівнинної, дуже впливає господарська діяльність людини: у нижніх висотних поясах швидкими темпами зростає заготівля цінних порід дерев, дедалі вище в гори завозиться сучасна гірничодобувна техніка.

За картами атласу та планом у Додатку 1 визначіть основні риси природи Гвіанського плоскогір'я, Внутрішніх рівнин, Пампи і Патагонії.

ВИСНОВКИ

 1. До природних країн материка відносяться Гвіанське плоскогір'я, Амазонія, Бразильське плоскогір'я, Внутрішні рівнини, Пампа, Патагонія і Анди.
 2. Амазонія — природна країна, основним багатством якої є сельва.
 3. Бразильське плоскогір'я — країна саван, що багата на мінеральні ресурси.
 4. Пампа — одна з найбільш видозмінених людиною природних країн.
 5. Анди — гірська країна, в якій чітко виражена висотна поясність.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Назвіть найбільші природні країни Південної Америки.
 2. Які головні чинники зумовили виділення Амазонії і Пампи в окремі природні комплекси?
 3. Назвіть особливості природи Бразильського плоскогір'я.
 4. Які різновиди господарської діяльності призвели до змін природних комплексів материка? Наведіть конкретні приклади.
 5. Яка частина Анд найбільш освоєна людиною? Які види діяльності там поширені?