Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Природні країни Європи: Апеннінський і Балканський півострови, Східноєвропейська рівнина, Урал

Апеннінський півострів

Апеннінський півострів значно витягнутий з півночі на південь і за контурами нагадує чобіт. Через півострів тягнуться гори альпійського віку — Апенніни. Найхарактерніша риса цієї природної країни — сучасний і давній вулканізм. Тут велика кількість вулканічних конусів, широких і плоских кратерів, гарячих джерел. Клімат країни переважно середземноморський. Річки мають незначну довжину і повноводні лише взимку.

Довготривале сільськогосподарське використання території країни під сільськогосподарські угіддя призвело до повної розораності земель і знищення первинної рослинності.

Балканський півострів

Балканський півострів має надзвичайно складний і утворений у різний час рельєф. Зокрема, на заході країни знаходиться справжнє царство карстового рельєфу. Звідси й пішла назва карст. Клімат і рослинність півострова дуже контрастні. На півдні, в області типового середземноморського клімату, переважають вічнозелені чагарники, тільки в окремих місцях збереглися ліси. Північ півострова розташована в помірному кліматичному поясі. Тому схили гір тут вкриті лісами з різних видів дуба, граба, платана, бука. На вершинах гір трапляються ялинові ліси.

Балканський півострів — район давнього освоєння. Тут добувають руди кольорових металів, займаються садівництвом, виноградарством, вирощуванням тютюну і цитрусових.

За картою атласу знайдіть пам'ятки природи і цивілізації Західної Європи.

Східноєвропейська рівнина

Східноєвропейська рівнина розташована на давній платформі. Тому в її рельєфі немає значної різниці у висотах. Нерівності фундаменту платформи віддзеркалені в чергуванні височин і низовин.

Пригадайте найбільші з них.

Формуванню рельєфу сприяли також накопичення відкладів давніх морів і льодовика, який залишив після себе смуги горбів і піщані заболочені низовини. Там, де льодовика не було, головним "скульптором" рельєфу стала вода. Ось чому на півдні Східноєвропейської рівнини розвинута густа сітка ярів і балок. Клімат рівнини переважно помірно континентальний.

За кліматичною картою атласу визначіть, як змінюються середні січневі та липневі температури та річна кількість опадів на території Східноєвропейської рівнини. Що зумовило такий розподіл?

Східноєвропейська рівнина має розвинуту річкову та озерну сітку. Річки належать до басейнів Північного Льодовитого та Атлантичного океанів, а також до басейну внутрішнього стоку. Річки, що несуть свої води на північ, повноводні, живляться вони талими сніговими водами. Річки півдня часто маловодні.

Знайдіть на карті атласу головні річки Східноєвропейської рівнини.

На північному заході рівнини багато озер льодовикового походження. Найбільші з них — Ільмень і Чудсько-Псковське. На північному сході численні невеликі озера утворюються під час сезонного танення багаторічної мерзлоти. В центральних і південних районах велика кількість заплавних озер, а на крайньому півдні поширені лиманні озера.

За умов рівнинного рельєфу та помірно континентального клімату на Східноєвропейській рівнині сформувалися природні зони, які в широтному напрямі змінюються від тундри до пустель.

За картою атласу назвіть природні зони, що поширені на території Східноєвропейської рівнини.

Природа Східноєвропейської рівнини значно змінена людиною. Для збереження первинної природи створена мережа заповідників. Так, у заповідниках Біловезька Пуща (Білорусь) і Жигулівський (Росія) охороняють природні комплекси мішаних лісів. У заповідниках Воронезькому, Хопьорському (Росія), Канівському, Розточчя, Медобори (Україна) — лісостеп. Ділянки степу зараз збереглися тільки в таких українських заповідниках, як Асканія-Нова, Михайлівська Цілина, Кам'яні Могили (мал. 192) та ін.

Заповідник Кам'яні Могили
Мал. 192. Заповідник Кам'яні Могили

Урал 

Урал — гірська країна, що простягнулася з півночі на південь на 2000 км. Уральський гірський пояс порівняно вузький і порівняно невисокий. Його ширина становить 40-60 км і тільки подекуди досягає 150 км. Найвища вершина — гора Народна (1895 м).

Пригадайте, коли утворилися Уральські гори.

У складній системі паралельних гірських хребтів Уралу значного розвитку набули карстові форми рельєфу.

У відкладах гіпсу утворилася Кунгурська печера. Незвичність її в тому, що вона є льодовою. Загальна довжина печери понад 5000 м. Близько півсотні гротів вкриті фантастичними крижаними візерунками, що виблискують під різнокольоровими прожекторами. Це приваблює туристів.

Клімат Уралу сильно змінюється з півночі на південь. Відрізняється він також на заході і сході країни.

Поясніть, чому

На півночі Уралу висотні пояси починаються з тундри, а на півдні — з напівпустель. Дивовижна природа Уралу охороняється в заповідниках. З-поміж них — єдиний у світі мінералогічний — Ільменський.

Під час активних рухів земної кори у палеозої по численних глибинних розломах піднімалися магма і гази, мінералізовані води. З часом тут утворилися родовища майже всіх відомих на планеті руд. У передгірських прогинах зосереджені поклади нафти, газу, вугілля, кам'яної та калійної солей тощо. Всесвітньо відоме уральське дорогоцінне каміння — смарагд, топаз, аметист, малахіт тощо.

Умовними на сьогодні стали назви гір Уралу — Магнітна, Висока, Благодать. Залізо з цих родовищ вивозилося ще в XVIII ст. Як таких, гір уже немає. Вони зриті під корінь, і на їх місці виникли величезні кар'єри. Руду добувають з глибин (говорять: "не гора Висока, а яма глибока "). Вважається, що вироблені тільки приповерхневі пласти, і на глибині є ще значні запаси цінної сировини.

ВИСНОВКИ

 1. Північна, Середня, Східна і Південна Європа — найбільші азональні регіони Західної Європи.
 2. Для Північної Європи характерні давні структури земної кори, субарктичний та помірний клімат, переважання тайги.
 3. Середня Європа має мозаїчний різновіковий рельєф, помірний вологий клімат і сильно змінені людиною природні комплекси.
 4. Південна Європа охоплює півострови з молодим рельєфом. Тут переважає середземноморський тип клімату. Зона вічнозелених лісів і чагарників значно змінена людиною.
 5. Східна Європа займає давню платформу, давні Уральські та молоді Кримські гори. Тут яскраво виражена широтна зональність.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. За якими головними ознаками Західну Європу поділяють на окремі природні країни?
 2. Назвіть головні риси природи Північної Європи.
 3. Порівняйте головні риси природи природних країн Середньої Європи.
 4. Користуючись картами і підручником, порівняйте природу Піренейського і Балканського півостровів.
 5. Порівняйте природу Криму і Уралу.
 6. Які компоненти природи і в яких районах Західної Європи найбільше постраждали від діяльності людини?