Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Населення Азії. Держави

Населення Азії

Пригадайте з курсу історії назви стародавніх держав на території Азії.

В Азії проживає більша частина населення Землі — понад 3 млрд чоловік. Досить сказати, що кожен п'ятий на планеті — китаєць, а населення тільки двох країн — Індії та Китаю разом перевищує 2 млрд чоловік.

Формування народів Азії розпочалося дуже давно. Перші держави виникли у басейнах річок Тигру та Євфрату, Інду та Хуанхе, свідченням чого є давні пам'ятки (мал. 221). Розвинуте зрошувальне землеробство сприяло зростанню кількості населення, виникненню міст.

Велика Китайська стіна
Мал. 221. Велика Китайська стіна

Нині на території Азії проживає більше тисячі народів усіх рас. Є багато племен, що налічують тільки кількасот чоловік. Але саме в Азії можна виділити чотири найбільших народи земної кулі:

 • китайці,
 • хіндустанці,
 • бенгальці,
 • японці.

Країни Азії дуже неоднорідні за етнічним складом. Так, Японія, Бангладеш — однонаціональні країни. Населення Китаю, Туреччини, Іраку на 75% утворює один народ, окрім якого є багато інших. Іран, Афганістан, Таїланд — багатонаціональні країни.

Народи, які спілкуються китайсько-тібетськими мовами, живуть тільки в Азії. Деякі народи, наприклад, японці і корейці, дуже відрізняються своєю мовою від усіх інших народів.

Східна Азія вважається батьківщиною монголоїдів. Звідси вони розселялися на північ, схід, захід. Найчисленніші народи монголоїдної раси — китайці, маньчжури, тібетці, корейці, узбеки та ін.

З'ясуйте, якими мовами спілкуються ці народи.

Населення Південної та Західної Азії дуже різноманітне і належить до південного відгалуження європеоїдної раси.

У Західній та Центральній Азії розмовляють тюркськими мовами (найчисленніші народи — турки, туркмени, казахи, киргизи) та іранськими (перси, курди, афганці). Країни Аравійського півострова заселяють переважно араби, що розмовляють семітськими мовами.

Простори Північної Азії дуже нерівномірно заселені місцевими народами (буряти, якути, ненці). Переважають слов'янські народи, зокрема росіяни й українці.

Густота населення в Азії різна, що залежить від природних умов, часу заселення та економічного розвитку території. Так, у Бангладеші вона становить понад 500 чол. на км кв., а в пустельних районах на заході і в центрі Азії до 2 чол. на км кв.

Саме в Азії виникли три відомі світові релігії, які мають найбільшу кількість прихильників:

 • християнство,
 • іслам і
 • буддизм.

На південному заході в арабських країнах сповідують іслам (мал. 222). Буддизм (мал. 223) поширений у Південно-Східній та Східній Азії, а християнство — в Росії і Казахстані.

Мекка. Колиска ісламу
Мал. 222. Мекка. Колиска ісламу
Тібет. Лхаса
Мал. 223. Тібет. Лхаса

Держави Азії 

На території Азії розташована 51 країна. Ці країни відрізняються площею, кількістю населення, рівнем економічного розвитку. З-поміж них найрозвинутішою державою є Японія. Вона — світовий лідер у багатьох галузях економіки. Найчисленнішою на континенті є група країн, що розвиваються. Серед них Китай, Індія (мал. 224), Туреччина, Саудівська Аравія, Афганістан, Іран, Монголія, Казахстан та ін. Вони дуже неоднорідні. Так, Іран — країна з тисячолітньою історією, а Казахстан, Туркменістан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан утворилися тільки в 1991 р. на терені колишнього СРСР. Саудівська Аравія — держава з досить високим рівнем економічного розвитку, а майже поряд розташований Афганістан — одна з найбідніших країн світу.

Індія. Тадж-Махал
Мал. 224. Індія. Тадж-Махал

Знайдіть на карті атласу найдавніші та молоді країни Азії.

ВИСНОВКИ

 1. В Азії проживає більша частина людства.
 2. Населення Азії належить до всіх рас і дуже різноманітне за національним складом.
 3. Азія — батьківщина найбільш поширених світових релігій,
 4. Найбільшу групу на континенті становлять країни, що розвиваються.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 1. Які території в Азії не заселені? Чому?
 2. Народи яких мовних груп проживають тільки в Азії?
 3. В яких напрямах відбувалося переселення азіатських народів?
 4. Де і коли виникли світові релігії?