Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Взаємодія людського суспільства і природи. Порушення природної рівноваги

Розділ 6. ЗЕМЛЯ - НАШ СПІЛЬНИЙ ДІМ

Усі ми живемо на одній планеті — Земля. Дихаємо повітрям єдиної земної атмосфери. Шкідливі викиди в повітря над будь-якою місцевістю через певний час поширюються над усією планетою. А морські течії переносять весь бруд, який людина скидає у Світовий океан, незважаючи на державні кордони.

Проблеми вичерпності мінеральних, лісових, земельних та інших ресурсів стосуються всіх людей, де б вони не жили, — в Європі, Азії, Африці, Австралії чи Америці. Отже, вплив на довкілля, викликаний господарською діяльністю людини, відчуває нині весь світ. Тому проблема взаємодії людини, суспільства і природи потребує створення системи міжнародного співробітництва, що дасть змогу врахувати всю її складність.

Пригадайте, які види господарської діяльності людини найбільше впливають на зміну природних комплексів Землі.

Порушення природної рівноваги

Протягом тисячоліть людина всіма засобами впливала на географічну оболонку, не враховуючи, наскільки крихка природна рівновага. Особливо різко зросло втручання у природу в другій половині XX ст. У багатьох регіонах світу природа не витримала тиску людини. Назріла екологічна криза.

Великий вчений В.І. Вернадський наголошував, що людство стало потужною геологічною силою. Справді, об'єм речовини, який переміщується під час видобутку корисних копалин, переорювання земель тощо перевищує результат дії усіх зовнішніх сил природи. Людська діяльність скоротила на чверть загальну масу усіх живих організмів на Землі. Зараз людина зводить з обличчя планети біля 100 видів рослин і тварин за добу (!). Останнім часом людство вийшло в космос, де також встигло засмітити навколоземний простір.

Найголовніша властивість природи — її цілісність. Достатньо змінити лише один із компонентів природи, і це неминуче призведе до зміни інших, природного комплексу та всієї природи в цілому.

Спрогнозуйте, як зміниться природний комплекс, наприклад, внаслідок вирубування лісу в річковій долині.

Порушення рівноваги у природних комплексах материків і океанів відбувається в результаті дії різних процесів. При цьому не має особливого значення, який з компонентів підпадає під прес людської діяльності. Рано чи пізно по ланцюжку природних зв'язків відлуння необачного вторгнення дійде й безпосередньо до людини.

Серед основних проблем, пов'язаних з порушенням рівноваги, найбільшу небезпеку становлять такі чинники, як знищення лісів планети, порушення природних зв'язків внаслідок забруднення, втрата родючості грунтів.

Майбутнє людства тісно пов'язане з долею лісів, оскільки вони є головним постачальником кисню на нашій планеті. Внаслідок їх знищення в атмосфері накопичується вуглекислий газ, що сприяє значному підвищенню температури повітря на Землі.

До яких наслідків це може призвести?

Крім того, неухильно зростає площа пустель, які сьогодні охоплюють 43 % від загальної площі суходолу. Внаслідок діяльності людини за останні 50 років площа пустель зросла на 9 млн км кв., що дорівнює половині площі Південної Америки.

За мал. 225 визначіть, на території яких країн найбільше пустель. Чому?

Карта опустелення
Мал. 225. Карта опустелення

Наступ пустелі особливо відчувається у Сахелі, що знаходиться на межі Сахари і саван. Значні посухи, що охопили Африку в 70-80 роках XX ст., є відлунням безгосподарського використання угідь у тропіках. Вести боротьбу з наступом пустель дуже важко. Нині створюється захисна зелена зона на межі Сахари і саван.

За картою атласу знайдіть райони екологічних катастроф.

Порушення природної рівноваги у географічній оболонці помітно погіршило стан навколишнього середовища і, відповідно, якість життя людини. Різко зросла кількість захворювань, з'явилися нові, не відомі раніше хвороби.

Визначальною умовою розв'язання проблем, що виникають при порушенні рівноваги в природі, є раціональне (розумне) природокористування. Суть його полягає в тому, що, інтенсивно експлуатуючи природу, ми водночас змушені зберегти її для сучасного і майбутнього поколінь.

Досягнення на цьому шляху пов'язані передусім з новими технологіями. В ряді країн Європи, в Японії і США вже існують засоби очищення, які дозволяють помітно зменшити викиди, що забруднюють навколишнє середовище. Широко застосовується так зване оборотне водопостачання, коли стоки підприємств очищуються і повертаються знов у виробництво. Побудовані також перші заводи, де відходи одного підприємства є водночас сировиною для іншого.

Особливе значення має поступова заміна екологічно небезпечних видів палива на більш "чисті", так звані нетрадиційні джерела енергії: геотермальні, сонячні, енергію вітрову та припливів тощо. Використання біологічних засобів захисту рослин дозволяє значно зменшити вживання отрутохімікатів.

Природоохоронні території

Для збереження неповторної природи окремі ділянки земної поверхні повністю або частково вилучають із господарського використання. До них належать резервати, національні парки, заповідники, пам'ятки природи тощо.

У резерватах охороняються окремі компоненти природи. Так, у резерваті Нгоронгоро, що розміщений в Африці на території Танзанії, під захистом перебувають численні копитні та хижаки.

Національні парки — ділянки з унікальною і мальовничою природою, де заборонена господарська діяльність, але дозволяється туризм. Такими парками є: Серенгеті в Танзанії, Косцюшко в Австралії, Альберта в Канаді (мал. 226), Єллоустонський у США, Карпатський в Україні тощо.

Національний парк Альберта
Мал. 226. Національний парк Альберта

У заповідниках охороняється весь природний комплекс і проводяться тільки наукові дослідження. Відомими серед заповідників світу є Сентрал-Калахарі в Африці, Галапагоські острови в Тихому океані, Асканія-Нова в Україні та багато інших.

До пам'яток природи належать такі природні об'єкти, як водоспад Ігуасу в Південній Америці, гірський масив Айєрс-Рок в Австралії, Мамонтова печера у США або навіть окремі джерела, дерева тощо (мал. 227).

Пам'ятка природи. Природна арка (Юта, США)
Мал. 227. Пам'ятка природи. Природна арка (Юта, США)

Нині в світі налічується понад 40 тисяч природних територій, що охороняються.