Пестушко В.Ю., Сасихов В.О., Уварова Г.Є.
Географія материків і океанів

Плани характеристики природної зони, природної країни, материка, океану, річки

План характеристики географічного положення океану

 1. Межі океану.
 2. Положення океану щодо екватора і найбільша його протяжність із півночі на південь; в яких географічних поясах і півкулях розташований.
 3. Найбільш окраїнні і внутрішні моря та затоки, характер морських течій (теплі, холодні) океану.
 4. Материки, які омиває океан.
 5. Найважливіші шляхи сполучення через океан між окремими материками і країнами.

План вивчення материка

 1. Географічне положення.
 2. Дослідження і освоєння.
 3. Рельєф, корисні копалини і закономірності їх розміщення.
 4. Клімат (пояси і типи клімату).
 5. Води суходолу.
 6. Ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ.
 7. Природні комплекси: зони і країни.
 8. Природні ресурси, природоохоронні території.
 9. Населення і господарство.
 10. Головні держави.

План характеристики географічного положення материка

 1. Розташування материка щодо екватора, найбільша його видовженість із півночі на південь.
 2. Півкулі й географічні пояси, в яких лежить материк.
 3. Видовженість материка із заходу на схід.
 4. Океани та моря, морські течії, що омивають материк.
 5. Інші найближчі материки і шляхи сполучення з ними.

План характеристики річки

 1. Назва річки, її походження.
 2. Басейн океану, до якого належить річка.
 3. Місце витоку і гирла, напрямок течії.
 4. Особливості будови річкової долини у верхній, середній та нижній течії; наявність порогів, водоспадів.
 5. Основні притоки річки.
 6. Географічні пояси, що їх перетинає річка.
 7. Види живлення річки.
 8. Особливості водного режиму.
 9. Господарське використання річки.
 10. Проблеми господарського використання і заходи, що вживаються для збереження вод річки.

План характеристики природної зони

 1. Географічне положення зони.
 2. Особливості рельєфу території.
 3. Кліматичні умови (температури найбільш теплого і холодного місяців, кількість і режим випадання опадів, коефіцієнт зволоження).
 4. Ґрунтовий покрив.
 5. Рослинність.
 6. Тваринний світ.
 7. Зміна природної зони людиною. Природоохоронні території.

План характеристики природної країни

 1. Географічне положення.
 2. Особливості будови земної кори та рельєфу поверхні.
 3. Кліматичні умови (кліматичний пояс та типи клімату).
 4. Внутрішні води (озерно-річкова сітка, водний режим, болота, льодовики).
 5. Природні зони (ґрунтово-рослинний покрив і тваринний світ).
 6. Внутрішні відмінності.
 7. Природні ресурси.
 8. Сучасний стан природних комплексів. Природоохоронні території.