Микитюк О.М., Грицайчук В.В., Злотін О.З., Маркіна Т.Ю.
Основи екології

Забруднення повітря України. Лісистість та охорона лісів. Тваринний світ

Забруднення повітряного басейну України

Найнеобхіднішим компонентом довкілля та життєдіяльності людини є повітря. У наш час процеси самовідтворення та регуляції складу атмосфери порушуються завдяки всебічній діяльності людини.

На стан повітряного басейну України впливають внутрішні стаціонари та пересувні джерела й повітряні потоки з території Західної Європи. Забрудненість повітря ми почали відчувати наприкінці 60-х років, однак до середини 70-х узагальненої інформації про це в республіці майже не використовували. Нині рівень забрудненості повітря в більшості міст країни перевищує санітарні норми, а у чверті населених пунктів перевищено гранично-допустимі рівні в 5-20 разів. Близько третини всіх промислових підприємств України працюють без санітарно-захисних зон. Головними забруднювачами повітря в Україні є підприємства металургії — 35%, енергетики — 29,3%, вугільної — 8% та нафтохімічної промисловості — 6% від загального обсягу викидів стаціонарних джерел. Щорічно промислові та автотранспортні підприємства України викидають в атмосферу 17 млн тонн шкідливих речовин (по 300 кг на кожного мешканця України). Від загального обсягу промислових викидів вловлюють 16%, а утилізують 48%. З 1991 р. в Україні введено плату за забруднення повітря. Якщо порушуються нормативи, що встановлені для 8500 промислових підприємств, плата зростає у 3-5 разів. Викиди шкідливих речовин від стаціонарних джерел забруднення в 1993 р. становили 7,3 млн тонн. Вловлюється та знешкоджується лише 3/4 шкідливих речовин, котрі викидаються стаціонарними джерелами забруднення.

До екологічних лих України немало додає розвиток транспорту. Щорічні викиди автотранспорту в Україні становлять 6,5 млн тонн, або 37% усіх шкідливих викидів у повітря. У ряді міст вони переважають усі інші, зокрема в Чернівцях на них припадає 75%, у Вінниці та Києві — 77%, Львові — 79%, Сімферополі, Луцьку, Івано-Франківську — 83%, Ялті, Полтаві, Хмельницькому — 89%, Євпаторії та Ужгороді — 91% викидів.

Однак у країні залишається нерозв'язаним питання із встановленням на автомобілях нейтралізаторів вихлопу, виробництвом дизельного палива з антидимовими присадками та пониженим вмістом сірки, бракує сучасних контрольних приладів, неетильованих марок пального. Питома вага викидів від стаціонарних джерел та автотранспорту в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській областях від загальних в Україні становить відповідно 68 та 45%. У більш ніж половині областей автотранспорт — основне джерело забруднення повітряного середовища. Високий рівень забруднення спостерігається в 13 містах України, котрі розташовані в Донецькому (Донецьк, Краматорськ, Єнакієве, Горлівка, Макіївка, Маріуполь, Алчевськ, Слов'янськ, Луганськ, Дзержинськ), а також в Придніпровському (Запоріжжя, Одеса, Кривий Ріг) промислових регіонах. Такий рівень зумовлений підвищеним вмістом специфічних шкідливих речовин, а також вмістом діоксиду азоту й пилу.
Повільно впроваджується реконструкція й модернізація шкідливих виробництв. Так, з 50 доменних печей в Україні 46 експлуатуються понад 30 років. З 80 мартенівських печей 68 працюють такий же термін.

Встановлено, що довготривале забруднення атмосферного повітря сірчаним газом, окислами вуглецю, азоту та іншими речовинами шкідливо впливає на здоров'я людини. Через це може збільшуватися загальна захворюваність населення, яка зумовлена ураженням окремих органів і систем організму — легеневої (пневмонія, бронхіальна астма та інші неспецифічні хвороби легень) та серцево-судинної (гіпертонічна хвороба) систем.

7.5. ЛІСИСТІСТЬ ТА ОХОРОНА ЛІСІВ. ТВАРИННИЙ СВІТ

Ліси мають багатофункціональне значення в екосистемах планети, їх порушення призводить до втрати рівноваги, розладнує кругообіг речовин та енергії в біосфері. Україна — малолісна країна (лісистість становить близько 14%). За останні 50 років лісистість збільшилася на 4%, але ліси розташовані нерівномірно.

Протягом останнього десятиріччя в Україні загинуло від промислових викидів 2,5 тис. га лісових насаджень. Радіаційного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС зазнали 3,3 млн. га лісів. Вирубка лісового фонду перевищує його відновлення. Обсяги захисного лісорозведення не забезпечують повного заліснення непридатних для сільськогосподарського виробництва земель.

Викликає стурбованість інтенсивна експлуатація лісів, особливо в Карпатському та Поліському регіонах, де зосереджено відповідно 29 та 33% запасів деревини. Значних збитків завдають лісові пожежі. В 1993 році було зафіксовано близько 3 тис. пожеж. П'ята частина лісової площі та майже 90% збитків припадає на Республіку Крим. Порушення природної стійкості лісів призводить до зростання уразливості насаджень, визначає подальше збереження напруженого санітарного стану лісів.

На території України нараховується близько 45 тис. видів тварин, серед них 17 видів земноводних, 20 — плазунів, 344 — птахів, 101 — ссавців, 200 — риб, решта — безхребетні. До Червоної книги України занесений 531 вид рослин і грибів (12% дикоростучої флори) та 281 вид тварин. Площа природно-заповідного фонду України збільшується повільно та становить 2,2% території країни, що в 2-3 рази менше від норми, рекомендованої вченими.