Гілецький Й.P.
Географія України

Мінеральні ресурси України

§ 7. Мінеральні ресурси

Питання для повторення

 1. Що таке мінеральні ресурси?
 2. Якого походження корисні копалини поширені на території України?
 3. Назвіть райони країни, де найбільша різноманітність корисних копалин. З чим це пов'язано?

Господарська оцінка мінеральних ресурсів

Складна геологічна будова території країни зумовила різноманітність корисних копалин у її надрах. Щоб оцінити забезпеченість країни окремими з них, треба знати величину їх запасів, умови залягання в надрах. Запаси визначають як загальногеологічні (сумарний вміст корисної копалини у даному родовищі) та промислові (частина загальногеоло-гічних запасів копалин, яка реально може бути видобута при сучасному розвитку техніки). Можливості видобутку в свою чергу залежать від умов залягання (глибини пластів, їх товщини), а також вмісту корисного елементу (металу, солі і т. ін.) у породі. За призначенням у господарстві мінеральні ресурси поділяють на енергетичні, рудні і нерудні. До перших, як Ви знаєте, належать ті, які здатні виділяти енергію. Сюди ж можна віднести і уранові руди, які переробляються на паливо для атомних електростанцій. Рудні корисні копалини використовують для виплавлення металів як чорних (залізо, марганець), так і кольорових (мідь, цинк, титан, олово, нікель та ін.). Є руди, що містять багато кольорових металів, їх називають поліметалевими. До нерудних належать ті мінеральні ресурси, які використовують у хімічній промисловості, а також як будівельні матеріали чи сировина для її виробництва.

Класифікація мінеральних ресурсів
Рис. 8. Класифікація мінеральних ресурсів

Енергетичні мінеральні ресурси

В Україні це поклади кам'яного та бурого вугілля, нафти, горючих газів, торфу, уранових руд, горючих сланців. Серед всіх видів палива найважливіше значення у нашій країні має кам'яне вугілля. Загальногеологічні запаси його становлять близько 60 млрд. т. Запаси кам'яного вугілля зосереджені в Донецькому і Львівсько-Волинському басейнах.

Донецький басейн (Донбас) охоплює Донецьку, Луганську, Дніпропетровську і частково Харківську області. Частину басейну, яка знаходиться на Лівобережжі Дніпра, називають Західним Донбасом. Вугілля Донбасу висококалорійне, тобто при спаленні його виділяється багато тепла і досягається висока температура. Близько половини його запасів становить високоякісне коксівне вугілля (вміст вуглецю — 75-90%) та антрацит (вуглець — 90-96%). У Донбасі зосереджено 98% усіх промислових запасів кам'яного вугілля країни.

Львівсько-Волинський басейн розміщений у межах Львівської і Волинської областей. Запаси вугілля тут порівняно з Донбасом незначні, а якість низька. В басейні переважає малокалорійне вугілля, яке використовують як енергетичне паливо. Важливість басейну полягає в тому, що він розміщений у західній частині країни — найвіддаленіший від Донбасу.

Найбільші поклади бурого вугілля зосереджені у Дніпропетровському буровугільному басейні, що простягається на Правобережжі від Житомирської до Дніпропетровської областей. Невеликі поклади бурого вугілля залягають на заході України.

Нафта і газ в Україні виявлені у трьох нафтогазоносних районах:

 • Передкарпатському,
 • Дніпровсько-Донецькому
 • Причорноморському.

Передкарпаття належить до одного з найдавніших районів нафто- і газовидобутку в світі. Найбільші родовища нафти — Долинське, Битківське, Бориславське, а серед нових — Лопушнянське у Чернівецькій області. Газ тут значною мірою вичерпаний. Найважливіші родовища його — Дашавське, Угерське, Рудківське і т. ін. Передкарпатський газ, в складі якого 98% метану — дуже цінна хімічна сировина.

Дніпровсько-Донецький нафтогазоносний район простягається на Лівобережжі Дніпра, у Чернігівській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. Тут зосереджено понад 70% розвіданих покладів нафти і газу в Україні. Райони залягання промислових запасів нафти розміщені північніше газових. Найбільші родовища нафти — Леляківське, Гнідинцівське (Чернігівська область), газу — Шебелинське і Єфремівське (Харківська область).

Родовища нафти й газу у Причорномор'ї порівняно давно відомі на Кримському півострові. Вони мають місцеве значення. Найбільше родовище газу — Глібовське. Проводяться пошуки нафти й газу на шельфі Чорного та Азовського морів. За оцінками експертів тут повинні залягати великі запаси цих енергетичних ресурсів.

Надра України багаті на торф. Найбільші поклади його зосереджені в Рівненській, Чернігівській та Волинській областях.

Горючі сланці також низькосортне паливо. Запаси їх зосереджені в Черкаській області.

Значні поклади уранових руд є у Кіровоградській області.

Рудні корисні копалини

Україна багата на залізні, марганцеві, ртутні, титанові та інші руди. Запаси залізних руд зосереджені в чотирьох басейнах: Криворізькому, Кременчуцькому, Білозерському і Керченському. Найбільшим серед них є Криворізький залізорудний басейн, що розміщений на заході Дніпропетровщини. Родовища його простягаються вузькою смугою завдовжки близько 100 км. Залягають тут в основному руди високої якості, з вмістом заліза понад 60%. Частина руд має вміст металу 20-40%.

Продовженням Криворізького басейну на лівому березі Дніпра є Кременчуцький залізорудний район. Переважають тут руди з вмістом 35-40%.

Білозерський залізорудний район знаходиться на Лівобережжі Дніпра, у Запорізькій області. Руди басейну високої якості, з вмістом заліза 60-65%.

Керченський залізорудний басейн розташований на Керченському півострові. Залягають тут бурі залізняки з невеликим вмістом заліза. Важливість басейну полягає в тому, що руди його містять цінні домішки марганцю й ванадію, а також залягають потужними пластами близько до поверхні.

Марганцеві руди в Україні зосереджені в Нікопольскому марганцеворудному басейні, що є одним з найбільших у світі. Він охоплює три марганцеворудних райони: Нікопольський, Великотокмацький та Інгулецько-Дніпровський, що розташовані в межах Дніпропетровської та Запорізької областей. Вміст металічного марганцю в рудах становить близько 27%.

Зосереджені в нашій країні великі поклади титанових руд (ільментів). Найважливіше родовище — Іршанське на Житомирщині. Великі запаси ртутних руд зосереджені на Донбасі у Микитівському родовищі. Поклади міді розвідані на Волині біля Шацьких озер.

Є в Україні у незначній кількості нікелеві, хромітові та кобальтові руди (Побузьке родовище на Кіровоградщині); свинцево-цинкові — на Донбасі і Закарпатті; алюмінієві (боксити) — на Дніпропетровщині, (алуніти) — в Закарпатті, (нефеліни) — в Приазов'ї; золото — Мужіївське родовище на Закарпатті та інші.

Нерудні корисні копалини

Україна багата на самородну сірку, кам'яні і калійні солі, графіт, вапняки, граніти, вогнетривкі глини, озокерит тощо. Родовища самородної сірки зосереджені в Передкарпатті (Яворів, Новий Розділ на Львівщині). Найбільші поклади кам'яної солі є у Донбасі (Артемівськ, Слов'янськ), Закарпатті (Солотвина). Розчинена кухонна сіль у вигляді розсолів є у Передкарпатті. Калійні солі залягають у Калусько-Голинському (Івано-Франківська область) та Стебницькому (Львівська область) родовищах.

Джерелом хімічної сировини є затока Сиваш, а також інші лимани та озера Причорномор'я та Приазов'я. Запаси солей натрію, магнію, калію, бромув Сиваші становлять сотні мільйонів тонн. Вони постійно поповнюються водами Азовського моря.

Важливе значення мають також поклади озокериту (Бориславське родовище Львівської області), графіту (Завалівське у Кіровоградській області), а також коштовних каменів — топазів, гірського кришталю, аметисту (Житомирщина, Волинь).

З будівельної сировини Україна багата на вапняки (Донбас, Крим), вогнетривкі глини (Донецька та Дніпропетровська області), крейду та мергелі, що використовуються для виробництва цементу (Донецька, Харківська, Львівська, Рівненська області). Великі родовища скляних пісків зосереджені в Харківській, Донецькій та Львівській областях, гранітів — на Житомирщині.

Отже, з енергетичних ресурсів Україна багата в основному на вугілля, рудних — на чорні метали, титан, ртуть, а нерудних — солі, сірку та будівельну сировину. Малі запаси в нашій країні нафти й газу, руд кольорових металів (міді, олова, цинку тощо), фосфорної сировини (фосфоритів, апатитів).

Питання для закріплення знань

 1. За якими ознаками оцінюють і класифікують мінеральні ресурси?
 2. Які найважливіші родовища паливних ресурсів поширені в Україні?
 3. Де в нашій країні зосереджені найбільші запаси рудних ресурсів?
 4. Які основні родовища хімічної сировини є в Україні?
 5. На яку будівельну сировину багата наша країна?

Практичні завдання

 1. Складіть схему класифікації найважливіших мінеральних ресурсів в Україні.
 2. Перенесіть у зошит умовні знаки, якими позначають корисні копалини, що поширені в нашій країні. Енергетичні позначте чорним кольором, рудні — червоним, а нерудні — зеленим.
 3. Позначте на карті всі родовища, вказані у тексті параграфа.