Гілецький Й.P.
Географія України

Природні ресурси України: земельні, агрокліматичні, водні, лісові, рекреаційні

§ 8. Інші види природних ресурсів

Питання для повторення

 1. Які ще види природних ресурсів, крім корисних копалин, мають важливе значення для господарства країни?
 2. Які з них мають найбільше значення для промисловості?
 3. Що таке рекреаційні ресурси?

Земельні ресурси

Україна займає 0,45% від площі світу й 6% від Європи, тобто 60,4 млн. га. Територія, в основному, рівнинна. Близько половини всієї площі вкрито родючими чорноземними грунтами. У нашій країні зосереджено 30% чорноземів світу. Це зумовило велику частку сільськогосподарських угідь (земель, що використовуються у сільському господарстві), яка є однією з найвищих у світі. Те саме стосується розораності території (56%), тобто частки земельних угідь, які щорічно розорюються для вирощування культурних рослин. Така висока сільськогосподарська освоєність і розораність є надмірною, що призводить до погіршення стану земельних угідь. За 25 років вміст гумусу знизився від 3,5% до 3,2%, зросли майже на 30% площі кислих, а також засолених грунтів.

Структура земельних угідь України станом на 1999 р.
Рис. 9. Структура земельних угідь України станом на 1999 р.

14% земельних угідь в Україні зайнято лісами, вкрито водою близько 4%, а решта припадає на заболочені землі, шахти, кар'єри, населені пункти, промислові підприємства, дороги.

Кліматичні і агрокліматичні ресурси

Найбільша величина сонячної радіації і кількість сонячних днів в Україні характерна для Кримського півострова. Тому тут ресурси сонячної енергії можуть використовуватися для виробництва електроенергії. У Криму та Карпатах спостерігається найбільше вітрів, що часто характеризуються великою швидкістю (до 40 м/с). Використання енергії вітру у гірських та деяких рівнинних районах (будівництво вітряних двигунів, електростанцій) має значну користь для народного господарства.

Агрокліматичні ресурси оцінюються переважно за сумою активних температур та зволоженістю території. Середньодобові температури, що перевищують 10°С, називають активними. їх величину за рік підсумовують. Найбільша сума активних температур спостерігається на Південному березі Криму (3600°С). На рівнинах вона зменшується до 2400°С на півночі, до 1600°С — у верхів'ях Карпат. Отже, рівнинні території України є достатньо теплими для вирощування більшості культур помірного поясу. Середньо- і пізньостиглі сорти соняшнику, кукурудзи, винограду можуть достигати лише у південних районах країни та на Закарпатті.

Щодо зволоження території, то воно надмірне у Карпатах та Західному Поліссі, де плоскорівнинний рельєф зумовлює потребу в осушенні земель. Територія решти Полісся та більшості Лісостету достатньо зволожена і сприятлива для вирощування льону, картоплі, цукрових буряків. Східна частина Лісостепу та Степ мають недостатнє зволоження і потребують зрошення.

Водні ресурси

Україна є одним з найменш водозабезпечених регіонів Європи. Місцеві ресурси поверхневих і підземних вод становлять у середній за водністю рік понад 50 км куб, тобто 1 тис. м куб за рік на одного жителя. На 50% збільшуються ці величини за рахунок притоку вод із сусідніх територій.

Головну роль у водозабезпеченні відіграють річки, особливо системи Дніпра. Річковий стік нерівномірно розподіляється в часі і по території. На південну і східну частини України, де проживає близько 60% населення і розміщено найбільше підприємств, що споживають велику кількість води, припадає менше третини всього місцевого стоку. Поліпшити водопостачання у цьому регіоні мали побудовані у 50-70-і роки XX століття шість водосховищ на Дніпрі та канали. Однак це призвело і до негативних наслідків. Затоплено понад 500 тис. га родючих земель, а ще понад 100 тис. га підтоплюються вздовж водосховищ. Тут застоюється й «цвіте» вода. Близько 10% вод Дніпра випаровується з цих величезних площ. Населенням і господарством України щорічно використовується близько 30 млрд. м куб води, тобто доступні її ресурси практично вичерпані. Більшість води використовується у промисловості та сільському господарстві, які до того ж забруднюють води, вилучаючи їх з подальшого використання.

На гідроресурси найбагатша Закарпатська область, а також гірські території інших районів країни, де річки мають швидку течію і глибокі долини.

Лісові ресурси

Лісові ресурси як джерело постачання деревиною багатьох галузей народного господарства відіграють важливу роль в економіці країни. Крім того, вони мають велике водоохоронне, протиерозійне та санітарно-гігієнічне значення.

Частку території країни, вкриту лісами, називають лісистістю. Ліси в Україні займають близько 10 млн. га, тобто лісистість становить 14,3% (у світі — 29%). На одного жителя припадає менше 0,2 галісу (у світі — 1,4 га). Україна забезпечує цими ресурсами власні потреби лише на 30%.

Особливістю вікового складу лісів країни є переважання молодняків (рис. 10). Незначна площа стиглих, пристигаючих та перестійних лісів свідчить про надмірну експлуатацію лісів України у минулому.

Вікова структура лісів України
Рис. 10. Вікова структура лісів

Основні райони лісів розміщені в Поліссі та Карпатах. На решті території вони мають переважно грунто- та водозахисне значення.

Рекреаційні ресурси

До рекреаційних належать запаси мінеральних вод, лікувальних грязей, масиви лісів. Мінеральні води поширені майже по всій території України. Найбільше їх у Карпатському районі. Тут є і вуглекислі води, і сірководневі, а також з великим вмістом органічних речовин (Трускавець, Східниця). Сірководневі є теж у Криму, а родонові — у Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Хмельницькій та Київській областях. Лікувальні грязі поширені в основному на Львівщині та Івано-Франківщині, а також у Причорномор'ї і Криму.

Майже половина площі лісів України може бути використана для відпочинку. Рекреаційне значення мають гірські ландшафти Карпат та Криму, пляжі Чорного та Азовського морів (особливо територія Південного берегу Криму).

Рекреаційними ресурсами є пам'ятки історії, архітектури, фольклору тощо. Центральна і східна частини нашої країни багаті на історичні пам'ятки, пов'язані із зародженням, розвитком української історії та культури, південна — на пам'ятки античної культури, а західна — виділяється етнічними особливостями фольклору, народної архітектури. Отже, крім мінеральних ресурсів Україна добре забезпечена земельними, кліматичними та рекреаційними, а запаси водних та лісових є досить обмеженими.

Питання для закріплення знань

 1. Яка забезпеченість України земельними ресурсами?
 2. Як розподілені земельні угіддя в нашій країні?
 3. Де зосереджені в Україні найбільші ресурси сонячної і вітрової енергії?
 4. Як оцінюють агрокліматичні ресурси? Як забезпечена ними країна?
 5. Як розміщені водні ресурси на території держави?
 6. Які особливості лісових ресурсів України?
 7. Які види рекреаційних ресурсів представлені у різних частинах країни?

Практичні завдання

 1. Використовуючи карти атласу, порівняйте розподіл земельних ресурсів України.
 2. Побудуйте секторну діаграму розподілу земельних угідь країни.
 3. Порівняйте забезпеченість областей України агрокліматичними ресурсами.
 4. Охарактеризуйте забезпеченість земельними ресурсами різних регіонів України.