Гілецький Й.P.
Географія України

Паливно-енергетичний комплекс України

§ 14. Паливно-енергетичний комплекс

Питання для повторення

 1. Які міжгалузеві комплекси виділяють у виробничій сфері?
 2. Які галузі входять до складу паливно-енергетичного комплексу?
 3. Назвіть природні ресурси, які використовуються у ПЕК?
 4. Як забезпечена Україна паливними ресурсами?

Склад і значення комплексу

До паливно-енергетичного комплексу належать паливна промисловість (видобування й переробка палива) та електроенергетика (виробництво і передача електроенергії). На них базується все національне господарство України, оскільки забезпечує енергією всі галузі виробничої й невиробничої сфер. Загальна частка галузей ПЕК у вартості промислового виробництва Україні становила у 1990 році 8,9%, а в 1999 — 27,7%, серед усіх працюючих у промисловості відповідно — 11,2 і 16,3%. Зростання відносних показників зумовлене не нарощування обсягів виробництва, а в основному тим що спад тут був меншим, ніж в інших галузях.

Паливна промисловість складається з галузей другого порядку — нафтової, газової, вугільної, торфової, сланцевої. Електроенергетику можна поділити на галузі за типами електростанцій, на яких виробляється електроенергія, а саме: гідро-, атомну і теплоелектроенергетику.

Галузевий склад паливно-енергетичного комплексу
Рис. 16. Галузевий склад паливно-енергетичного комплексу

Щоб з'ясувати значення кожної з галузей, необхідно встановити обсяги видобутку різних видів палива та виробництва електроенергії на різних типах електростанцій і їх використання у господарстві. Співвідношення між цими величинами називають паливно-енергетичним балансом. Часто розглядають окремо паливний баланс і енергетичний. Енергетичний встановити неважко, оскільки кількість електроенергії визначають в одних одиницях (кВт год). Для України на початок 90-х роках енергетичний баланс мав такий вигляд: 68% електроенергії належить тепловим електростанціям, 28% — АЕС, 4% — ГЕС; основним споживачем енергії є промисловість і будівництво (рис. 17). В останні роки через проблеми із забезпеченням паливом ТЕС частка АЕС у виробництві електроенергії перевищує 45%.

Енергетичний баланс у 1999 році
Рис. 17. Енергетичний баланс у 1999 році

Паливний баланс характеризується співвідношенням видобутку і використання різних видів палива. Однак обсяги видобутку одних видів палива визначаються у тоннах (вугілля, торф, нафта, сланці), а інші — ум куб (газ). До того ж виділяють вони і різну кількість енергії. Тому види палива порівнюють в умовних одиницях. Одна умовна одиниця палива відповідає теплоті, що виділяється при згоранні 1 кг палива середньої якості і становить 7000 кал. Для перерахунку використовують відповідні коефіцієнти (табл. 6).

Таблиця 6. Теплота згоряння різних видів палива і коефіцієнти перерахунку в умовні одиниці палива
Вид паливаТеплота, тис. кал.Коефіцієнти перерахунку в умовні одиниці палива
Вугілля середи, якості (1 кг) 7,0 1,00
Антрацит (1 кг) 8,5 1,21
Буре вугілля (1 кг) 3,5 0,50
Нафта (1 кг) 10,5 1,50
Газ (м куб) 10,4 1,49
Торф, сланці (1 кг) 3,0 0,43

У структурі видобутку палива в Україні майже 72% припадає на вугілля, 22% — на газ, а решта — на нафту та інші види палива (рис. 18). Однак споживає НГК палива втричі більше, завозячи його з інших країн (передусім нафту та природний газ). Основними його споживачами є чорна металургія (понад 30%), електроенергетика (18%), житлово-комунальне господарство(10%), транспорт.

Паливний баланс України
Рис. 18. Паливний баланс

Розвиток ПЕК

Основою паливної промисловості України є вугілля. Його видобувають у Донбасі з кінця XVIII ст. З 90-х років XIX ст. почалася
промислова розробка нафтових родовищ Передкарпаття. На початку XX ст. відкриті газові родовища у цьому ж районі, а у 1929 р. прокладений перший магістральний газопровід Дашава-Львів. Шахти та нафтогазові промисли України зазнали значних руйнувань у роки Першої та Другої світових воєн. У післявоєнний час видобуток палива почався у Львівсько-Волинському вугільному, Дніпровсько-донецькому та Причорноморському нафтогазоносних басейнах. Обсяги видобутку всіх основних видів палива помітно зростали і становили на початку 70-х років: вугілля — понад 210 млн. т, газу — понад 60 млн. м куб, а нафти — близько 15 млн. т. З 70-х років у нашій країні падає видобуток усіх видів палива.

На початку 90-х років на території України добувалося менше 130 млн. т вугілля, близько 28 млрд. м куб газу та 5 млн. т нафти, а у 1999 році відповідно 81,7 млн. т вугілля, близько 18 млрд. м куб газу та 3,8 млн. т нафти. Змінилася і структура видобутку палива. До 70-х років частка вугілля у паливно-енергетичному балансі України падала, поступаючись нафті та газу, але потім почався зворотний процес. Причиною падіння видобутку й зниження частки рідкого і газоподібного палива було надмірне, хижацьке використання його у 50-60-ті роки. Український газ у значній кількості відправлявся в Росію та інші країни, хоч, як виявилось після розпаду СРСР, Україна була найменш газифікованою (7% населених пунктів) з усіх колишніх союзних республік.

Колоніальний статус нашої країни проявився і в тому, що тут були вичерпані значною мірою нафтові та газові родовища, вугільні шахти, а кошти з України спрямовувалися на розвиток вугільного та нафтогазового комплексів Західного Сибіру. Зараз вугілля і нафта мають дуже високу собівартість (затрати на виробництво одиниці продукції, виражені в грошах), через великі глибини видобування, застаріле устаткування тощо. Для забезпечення власних потреб Україна повинна імпортував значну кількість нафти і природного газу, а також кам'яного вугілля. У 1999 році економіка України спожила 63 млн. т вугілля, 71,3 млрд. м куб природного газу та 13,3 млн. т нафти та рідкого палива.

Щодо електроенергетики, то перша електростанція загального користування почала працювати у 1880 р. у Києві. На початку XX ст. виробляли струм в основному невеликі теплові електростанції. Великі ТЕС і ГЕС почали ставати до ладу у 20-30-х роках та після війни. У 1990 р. в Україні вироблено 298,5 млрд. кВт год електроенергії, що майже у 25 разів більше, ніж у 1940 р. У 1999 році річний обсяг виробництва електроенергії скоротився до 172,0 млрд. кВт год.

З 70-х років почала зменшуватися частка електроенергії, виробленої на теплових електростанціях, через введення в експлуатацію п'яти АЕС. Значення ГЕС також падало у загальному виробництві електроенергії. Однак останнім часом на фоні загального падіння обсягів виробництва електроенергії частка АЕС виросла через певну стабільність у роботі впродовж 90-х років.

Отже, паливно-енергетичний комплекс України почав формуватися давно, зазнав значних змін за період свого існування і зараз базується, в основному, на власному вугіллі та виробництві електроенергії.

Питання для закріплення знань

 1. Яка галузева структура паливно-енергетичного комплексу?
 2. Яке значення ПЕК для господарства країни?
 3. Що таке паливно-енергетичний баланс і як його визначають?
 4. Як розвивалася паливна промисловість України;
 5. Які зміни відбулися в електроенергетиці країни?

Практичні завдання

 1. Побудуйте секторні діаграми структури видобутку палива й використання його різними галузями.
 2. Використовуючи дані таблиці 6, розрахуйте кількість енергії, що виділиться при спалюванні такої кількості палива, яка видобувалася за рік на початку 90-х років.