Гілецький Й.P.
Географія України

Електроенергетика України

§ 16. Електроенергетика

Питання для повторення

 1. Який галузевий склад електроенергетики?
 2. Яка частка електроенергії виробляється на різних типах електростанцій?
 3. Яке значення електроенергетики в господарстві України?
 4. Які особливості розвитку електроенергетики в Україні?

Теплова електроенергетика

Теплові електростанції спалюють паливо, нагрівають воду, перетворюючи її в пару, яка подається підтиском на газові турбіни. Як паливо використовується низькосортне вугілля, торф, мазут, природний газ. Теплові електростанції (ТЕС) поділяються на: конденсаційні та теплоелектроцентралі (ТЕЦ). На перших відпрацьована водяна пара конденсується і вода надходить у котел. Такі станції виробляють тільки електроенергію, якою забезпечують великий район країни. Тому їх інколи називають ДРЕС (державна районна електростанція). ТЕЦ виробляють одночасно електричну і теплову енергію (гарячу воду або пару), яку спрямовують по трубах для обігрівання житлових будинків, підприємств. Радіус дії ТЕЦ становить до 35 км.

ДРЕС, як правило, мають значну потужність і розміщуються у районах видобутку палива, поблизу річок, що дають воду для охолодження. Це економічно вигідно, оскільки перевозити паливо у декілька разів дорожче, ніж передавати електроенергію. Великі теплові електростанції побудовані на Донбасі — Луганська, Слов'янська, Старобешівська, Вуглегірська (найпотужніша — близько 4 млн. кВт); у Придніпров'ї — Придніпровська, Криворізька, Запорізька; у західних областях — Добротвірська, Бурштинська, а також поблизу Харкова (Зміївська), Києва (Трипільська), Вінниці (Ладижинська).
Поблизу великих міст, промислових підприємств будують ТЕЦ, які забезпечують електроенергію та тепло. Найбільші з них побудовані у Києві, Одесі, Харкові.

Проблеми теплових електростанцій пов'язані з тим, що вони є великими забруднювачами атмосфери. При спалюванні низькосортного вугілля з домішками сірки, утворюється сірчистий газ, який, сполучаючись з водяною парою в повітрі, спричиняє кислотні дощі. Вугілля, до того ж, не повністю згоряє. Це зумовлено використанням застарілих технологій спалювання палива. Економічно невигідним і таким, що негативно позначається на довкіллі, є спалювання мазуту. Тому важливим для ТЕС є їх модернізація, налагодження очистки викидів у атмосферу, а також використання у господарстві золи і шлаку, які нагромаджуються на цих ТЕС.

Атомні електростанції

Позитивною стороною АЕС є невеликі об'єми палива, які вона споживає (декілька вагонів за рік), а також те, що Україна багата на ядерне паливо (уранові руди). У нашій державі в даний час діє чотири АЕС — Рівненська, Південноукраїнська, Хмельницька і Запорізька (найпотужніша — 4 млн. кВт). Чорнобильська закрита у грудні 2000 року. Планувалося спорудження Харківської, Чигиринської, Кримської, Одеської. Після Чорнобильської катастрофи існують сумніви щодо подальшого розвитку галузі. Однак, очевидно, що атомна енергетика в Україні буде надалі розвиватися. Це пов'язано з дефіцитом палива, особливо у правобережній частині країни. Проблеми галузі полягають у тому, що в Україні необхідно перейти на використання ядерних реакторів з високим ступенем надійності, а також пристосованих до роботи на низькозбагаченому урані.

Важливо налагодити роботу підприємств, які завершуватимуть переробку уранових руд у готове паливо для АЕС. Поки що воно імпортується з Росії, куди надходить руда з українських родовищ. Невирішеними залишаються поховання і утилізація відходів АЕС. Вони зберігають радіоактивність впродовж сотень років, а тому потребують спеціальних сховищ, які поглинають радіацію. Найкращі умови для їх поховання існують у відпрацьованих соляних шахтах, де є стала температура, добра вентиляція. У нашій країні таких сховищ поки що немає.

Гідроелектроенергетика

При правильному проектуванні ГЕС дають найдешевшу енергію. Однак, якщо вони споруджені на рівнинних річках, і водосховища затоплюють великі площі, то втрати від затоплення родючих земель і поселень можуть значно перевищувати вартість виробленої енергії. Для більшості ГЕС на Дніпрі характерна саме така ситуація. Це стосується Київської, Канівської, Кременчуцької, Дніпродзержинської та Каховської ГЕС, які разом мають меншу потужність ніж Бурштинська ДРЕС. Тільки Дніпрогес-2 (поблизу Запоріжжя), яка є найпотужнішою (0,8 млн. кВт) з усього каскаду, має найменше водосховище, що затопило пороги, зробивши ріку судноплавною. До великих ГЕС можна віднести також Дністровську і Теребле-Ріцьку. Всі гідроелектростанції використовуються, в основному, як пікові, тобто включаються у роботу в період найбільшого споживання енергії, а на ніч можуть відключатися. Щоб краще використати гідроенергію поблизу ГЕС будують інколи ГАЕС (гідроакумуляційні електростанції). Суть цього комплексу полягає в тому, що в період малих навантажень на енергосистему, електроенергія ГЕС затрачається на роботу насосів, що перекачують воду на певну висоту у спеціальне водосховище. Під час найбільших (пікових) навантажень вода випускається і крутить додаткові турбіни ГАЕС. Такий комплекс діє на Київській ГАЕС.

У перспективі повинно зрости число ГАЕС, а також невеликих ГЕС на середніх і малих річках. Це дасть можливість повніше використати наявні гідроресурси. Мале використовується енергія Сонця, вітру, надр Землі. Сонячна електростанція діє тільки в Криму, а вітрові — у Криму та на Львівщині. Потужність їх поки що незначна.

Енергосистема

Електроенергія передається на відстань лініями електропередач (ЛЕП). Електростанції України об'єднані в одну енергетичну систему. її формування завершилося на початку 90-х років, коли вона охопила всю територію держави.

Створено надпотужну ЛЕП Донбас-Вінниця-Бурштин, яка проходить через Закарпаття в Угорщину. Друга така лінія ЛЕП з'єднує Хмельницьку та Чорнобильську АЕС, простягається до польського міста Жешува (Ряшева). По них Україна передає за кордон частину виробленої електроенергії.
Отже, Україна має потужну електроенергетику, яка переживає поки що значні проблеми, що пов'язані з недостатнім постачанням палива, забрудненням довкілля необхідністю підвищення ефективності використання наявних природних ресурсів

Питання для закріплення

 1. Які види теплових електростанцій діють в Україні?
 2. Які особливості атомних електростанцій?
 3. Де розміщенні ГЕС на території нашої країни?
 4. Що таке енергосистема?
 5. Які проблеми і перспективи використання різних типів електростанцій в Україні?

Практичні завдання

 1. Позначте на контурній карті найбільші теплові, атомні та гідроелектростанції, які зга дуються в тексті параграфа.
 2. Порівняйте фактори, які зумовили розміщення Вуглегірської, Бурштинської й Трипільської ДРЕС.