Гілецький Й.P.
Географія України

Рослинництво України: технічні та кормові культури, овочівництво, плодівництво

Виробництво технічних культур

Провідною технічною культурою в Україні були цукрові буряки, під якими на початку 90-х було зайнято 44% площі, відведеної під технічні культури (зараз 27%). Цукрові буряки потребують родючих грунтів, багато сонячних і теплих днів, значної кількості води. Тому основним районом їх вирощування є Лісостеп (понад 85% виробництва цукрових буряків), а також прилеглі до нього райони Степу і Полісся. Соняшник — світлолюбна, посухостійка, що потребує високих температур і родючих грунтів, культура. Найкращі умови для його вирощування є в степовій і частково лісостеповій зонах країни. На посіви соняшнику припадає 40% усієї площі, відведеної під технічні культури. З інших олійних культур вирощують ріпак (на Поліссі і в Лісостепу) і льон-кудряш, арахіс, рицину й сою (у Степу).

Основною волокнистою культурою у нашій країні є льон-довгунець, який потребує вологого неспекотного літа, довгого дня. Він добре росте на родючих суглинистих і підзолистих грунтах у Поліссі та передгір'ях Карпат. Дуже скоротилися площі давньої волокнистої культури — коноплі. Менш теплолюбні її сорти вирощують на сході Полісся і в Придніпров'ї. Південні сорти коноплі, переважно на насіння, вирощують у Миколаївській та Одеській областях.

Лікарські та ефіроолійні культури вирощують в основному на Правобережжі Лісостепу та Криму. З інших технічних культур важливе значення в Україні мають хміль, тютюн, махорка. Хміль дає цінну сировину — шишки, які використовуються в пивоварній, дріжджевій, хлібопекарській галузях промисловості. Найкращими грунтами для нього є сірі лісові грунти, а тому вирощують хміль у Житомирській області (70%) та в інших районах Полісся. Тютюн — технічна теплолюбна культура, листя якої використовують для виробництва цигарок. Вирощують його в Криму, Придніпров'ї та на Закарпатті.

Картоплярство та овочівництво

Ця важлива галузь рослинництва займається вирощуванням картоплі та овоче-баштанних культур. Картоплю часто називають другим хлібом. Частка її у загальній посівній площі становить близько 6%. Третина посівних площ картоплі зосереджена на Поліссі, близько половини — у Лісостепу. Найвищі врожаї картоплі збирають на Поліссі, оскільки тут достатня кількість вологи, супіщані грунти з добрим доступом повітря.

Вирощування овочів (близько 40 видів) поширене на всій території країни, але найбільше — у господарствах степової та лісостепової зон. Помідори, перець, баклажани в основному культивують у південних областях, а огірки та інші види городини для консервування та соління — в північній частині Лісостепу і на Поліссі.

Баштанні культури (кавуни, дині) вирощують у південних районах Степу (Херсонська, Миколаївська, Одеська області).

Плодівництво

Більшість плодових рослин світлолюбні і вологолюбні. Потребують вони добре дренованих грунтів, тому краще ростуть на територіях з горбистим рельєфом, особливо на схилах. Загальна площа садів в Україні перевищує 1 млн. гектарів. Основні масиви зерняткових насаджень (яблука, груша, айва) зосереджені в Лісостепу і на Поліссі, а кісточкових (вишня, черешня, слива, абрикос, персик, алича) і горіхоплідних (грецький горіх) — у Степу. Найрозвинутіший район товарного садівництва — Правобережжя Лісостепу, особливо Придністров'я, а також Закарпаття і Крим.

Ягідники розміщуються, в основному, на Поліссі та в Лісостепу, де вирощують полуницю, смородину, у Степу — посухостійку малину.

Важлива товарна галузь плодівництва — виноградарство. В Україні вирощують близько 50 сортів винограду. Основні площі виноградників зосереджені у південній і центральній частині Степу, передгір'ях Криму і Закарпаття.

Виробництво кормових культур

Найбільша питома вага кормових культур у посівних площах південних і південно-східних областей країни, а найменша — у поліських областях та передгірних районах Карпат. Причина зниження частки площ, зайнятих кормовими культурами, пов'язана значною мірою з тим, що у Поліссі, Карпатах, а також у Лісостепу збереглися значні площі природних лук — сіножатей і пасовищ. Кормовими культурами засіяно понад третину орних земель. Із них половину займають однорічні та багаторічні трави, близько 40% — кукурудза на силос і зелений корм, а решту припадає на кормові коренеплоди і кормові баштанні культури.

Питання для закріплення знань

  1. На які галузі другого порядку поділяють рослинництво?
  2. Чим рослинництво відрізняється від промислового виробництва?
  3. Які групи рослин відносно пристосування до кліматичних умов вирощують в Україні?
  4. Які культурні рослини належать до зернового господарства, виробництва технічних культур, овоче-баштанних та кормових культур? Де і чому вони поширені?

Практичні завдання

  1. Зобразіть схематично склад однієї з підобластей рослинництва.
  2. Використовуючи карту атласу про структуру посівних площ, визначте провідні зернові культури в окремих областях. Зробіть висновки.
  3. Проаналізуйте питому вагу посівів пшениці на території країни, вкажіть причини, що зумовили такий розподіл площ.
  4. Порівняйте особливості поширення технічних культур та картоплі у Поліссі та Степу.