Гілецький Й.P.
Географія України

Подільський економічний район

§ 43. Подільський район (ЕР)

Питання для повторення

  1. Які особливості економіко-географічного положення району?
  2. Яка з областей межує з однією з сусідніх країн?

Загальні відомості і ЕГП

До складу Подільського економічного району входять три області (Тернопільська, Хмельницька та Вінницька) загальною площею 60,9 тис. км кв; чисельністю жителів 4,6 млн. осіб. Значна частина території району в минулому входила до складу могутнього Галицько-Волинського князівства, яке продовжило українську державність до середини XPV століття. Річка Збруч, яка зараз тече по межі Тернопільської і Хмельницької областей, розділяла до 1939 року УРСР і Західну Україну, що входила до складу Польщі.

Район межує з Молдовою, а також п'ятьма економічними районами України. Розміщений він між: двома важливими паливно-сировинними базами країни: Передкарпаттям та Придніпров'ям. Подільський регіон перетинають важливі міжнародні транспортні магістралі: залізниці, шосейні дороги, трубопроводи.

Населення і трудові ресурси

Район зараз характеризується досить значним від'ємним природним приростом населення. Тільки у Тернопільській області за рахунок більшої народжуваності відносні показники природного скорочення населення вдвічі менші, ніж в Україні в цілому. Частка сільських жителів і на сьогодні у Подільському районі становить менше 50%.

Середня густота сільського населення значно вища, ніж в інших економічних районах. Через невисокий рівень урбанізації, середня густота населення (75 осіб на км кв) менша від пересічної для країни. Найбільша середня густота населення серед областей району у Тернопільській області — 84 особи на км кв. 25% міських жителів живе в обласних центрах, населення яких (за винятком Вінниці) не досягло 300 тис. осіб.

Своєрідний район і тим, що зараз у ньому найвища частка (понад 90%) українського населення. Однак мовна ситуація в регіоні має значні відмінності. Найбільше зденаціоналізована Вінницька область, де навіть у сільській місцевості українці часто розмовляють російською мовою. Представники національних меншин (росіяни, євреї) проживають переважно у містах.

Щодо трудових ресурсів, то тут сформувався деякий надлишок їх, особливо у сільській місцевості. Це зумовлює як значні маятникові міграції, так і виїзд жителів на сезонні роботи на східні терени України, в інші держави. Останнім часом став від'ємним і механічний приріст населення Подільського економічного району, хоч в цілому він значно менший, ніж в інших регіонах України.

Природні умови і ресурси

Подільський район не характеризується великими запасами мінеральних ресурсів. Паливних та рудних викопних ресурсів, хімічної сировини практично немає. Тут зосереджені порівняно великі поклади цементної сировини (Хмельницька область), а також гранітів, лабрадоритів, крейди, гіпсу, мармуру, глини, кварцових пісків тощо. Серед останніх велике значення мають поклади каолінів у Вінницькій області.

На Поділлі є незначні лісові ресурси.

Не дуже багатий район на водні ресурси. З річок найбільше значення тут має Південний Буг, а також притоки Дністра. Є значні запаси підземних вод. Гідроресурси річок обмежені.

Рельєф району горбисто-рівнинний, оскільки він лежить у межах Подільської, а східна частина Вінничини частково Придніпровської височин. Вся територія Подільського економічного району належить до лісостепу, де літо тепле й не дуже вологе. Територія району одна з найбагатших на земельні ресурси. Серед грунтів переважають чорноземи, які сприятливі для вирощування цукрових буряків, пшениці тощо. З природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають запаси мінеральних вод у Вінницькій (Хмільник), Тернопільській (Сатанів) областях, мальовничі ландшафти Поділля тощо.

Господарський комплекс

Провідними міжгалузевими комплексами в економічному районі є машинобудівний, хіміко-індустріальний, будівельний, агропромисловий, легкої промисловості, транспортний. Паливно-енергетичний комплекс базується на виробництві електроенергії на Ладижинській ДРЕС, Хмельницькій АЕС, Дністровських ГЕС.

Основними галузями машинобудівного комплексу району є сільськогосподарське машинобудування (бурякозбиральні та кормозбиральні комбайни), електротехнічне, приладо- та верстатобудування, виробництво обладнання для харчової промисловості.

До хіміко-індустріального комплексу району входить основна хімія (Вінницький суперфосфатний завод) і хімія органічного синтезу — виробництво лаків, фарб, виробів з пластмас тощо.

Найрізноманітніша продукція виробляється підприємствами будівельно-індустріального комплексу. Це видобуток і обробка будівельного каміння, виготовлення цементу (Кам'янець-Подільський), залізобетонних конструкцій, цегли, черепиці тощо.

Лісовиробничий комплекс Подільського економічного району складається переважно із завершальних стадій виробництва: будівельні деталі, меблі, папір (Понінка).

Сировинна АПК у Подільському ЕР (сільське господарство) має добре виражену одну (лісостепову) зону спеціалізації — зернові, цукровий буряк, картопля, овочі, фрукти, молочно-м'ясне тваринництво і свинарство.

Харчова промисловість переважно зорієнтована на переробку місцевої сировини, тому провідними галузями є борошномельна, цукрова, плодоовочева, спиртогорілчана, виноробна, тютюнова, молочна, м'ясна.

Використовуючи місцеву та привізну сільськогосподарську сировину, а також значні трудові ресурси району, набув значного розвитку комплекс легкої індустрії. Основними центрами комплексу є Тернопіль, Хмельницький, Вінниця, Кам'янець-Подільський, Дунаївці.

Серед галузей транспортного комплексу найбільше значення мають залізничний та автомобільний, а також трубопровідний та повітряний види транспорту. Найбільшими транспортними вузлами, крім обласних центрів, є також Жмеринка, Шепетівка, Козятин, Вапнярка.

Найважливіші центри рекреації та туризму: Кам'янець-Подільський, Хмільник, Сатанів та ін.

Міста

Вінниця (390 тис. жителів) — друге за величиною місто Центрального району. Тут виробляється понад 50% промислової продукції області. Найважливіше значення мають машинобудування, хімічна, будівельна індустрія, галузі легкої й харчової промисловості. У Вінниці є педагогічний, медичний, політехнічний, сільськогосподарський та торгово-економічний вузи, музеї, театри тощо.

Обласний центр — місто Тернопіль (235 тис. осіб) є осередком формування промислового вузла, який спеціалізується на машинобудуванні, легкій та харчовій промисловості. Вищі навчальні заклади міста готують педагогів, медиків, фахівців з економіки та фінансів. Працюють тут два театри, музеї, картинна галерея, будівельно-індустріальний комплекс.

Хмельницький (понад 260 тис. осіб) — важливий промисловий і культурний центр Поділля. Провідними галузями тут є машинобудування (радіоелектронне, електротехнічне, приладо- та верстатобудування), легка, будівельних матеріалів та харчова промисловість. У місті працюють технологічний інститут, 2 театри, музеї.

Питання для закріплення знань

  1. Які специфічні риси ЕГП Подільського економічного району?
  2. Які особливості населення ЕР?
  3. На яких ресурсах базується господарський комплекс району?
  4. Яка господарська спеціалізація ЕР?
  5. Які характерні риси обласних центрів у межах району?

Практичні завдання

  1. Позначте на контурній карті великі й середні міста Подільського ЕР.
  2. Складіть порівняльну економіко-географічну характеристику двох областей вивченого району.