Гілецький Й.P.
Географія України

Центральний економічний район

§ 47. Центральний район (ЕР)

Питання для повторення

  1. Які області входять до складу економічного району?
  2. Чим відрізняється його географічне положення від інших в Україні?

Загальні відомості і ЕГП

Площа району, до якого входять Черкаська й Кіровоградська області, — 45,5 тис. км кв. Населення — 2,8 млн. осіб. Землі теперішнього Центрального району, заселені ще до нашої ери, пізніше південні території його стали «коридором» переміщення кочових народів. З часів Київської Русі його в основному заселяли наші предки, а в XV ст. тут діяло запорізьке козацтво, яке обороняло південні рубежі України від ворожих набігів. Межує Центральний район ще з п'ятьма економічними районами нашої країни.

Центральне розміщення району зумовлює його рівновіддаленість від основних паливно-сировинних баз країни: Донбасу, Передкарпаття і близькість до Придніпров'я. Перетинають його важливі транспортні магістралі як міжнародного, так і загальнодержавного значення. Це перш за все залізничні, автомобільні, а також річка Дніпро, яка є своєрідною транспортною і господарською віссю Центрального економічного району.

Значний вплив на економічний розвиток має те, що територію району у східній частині перетинає річка Дніпро, а також через його територію проходять важливі залізничні та автомагістралі.

Населення і трудові ресурси

Район характеризується досить складною демографічною ситуацією (природний приріст населення майже -9 на 1000 осіб). Середня густота населення у Центральному економічному районі становить понад 61 особа на км кв. Вона набагато нижча від середньої в Україні. У Черкаській області щільність населення — 70 осіб на км кв, у Кіровоградській — одна з найменших в Україні (48 осіб на км кв).

Рівень урбанізації в обох областях менший від середнього в Україні, становлячи понад 62% у Кіровоградській та 55% — у Черкаській.

Українці у районі становлять близько 87% від усього населення. Крім них переважно у великих містах проживають росіяни, білоруси, а також поляки, євреї, болгари, молдавани, німці та ін.
Частка населення працездатного віку, порівняно із середніми даними для України, тут дещо занижена. Найбільший дефіцит трудових ресурсів сформувався на Кіровоградчині.

Природні умови і ресурси

Центральний район має порівняно великі запаси деяких мінеральних ресурсів. З паливних викопних ресурсів тут є поклади бурого вугілля — Олександрійське (Кіровоградська область) та Козацьке (Черкаська область) родовища Дніпровського буровугільного басейну.

Рудні корисні копалини знаходяться у Побузькому родовищі нікелевих та кобальтових руд, а у Смілянському — боксити. Багатий Центральний район на нерудні корисні копалини, особливо будівельну сировину. Серед них поклади графітів у Завалівському родовищі, каолінів, бентонітових глин (використовуються у нафтопереробці) на Черкащині, а також вогнетривких глин, цементної сировини, будівельного каміння тощо.

На лісові ресурси район бідний.

Не дуже добре забезпечений Центральний ЕР водними ресурсами. Найбільше значення має річка Дніпро з Россю, Інгульцем та іншими притоками, а також Південний Буг з Інгулом. Є значні запаси підземних вод. Гідроресурси річок обмежені.

Рельєф району рівнинний, оскільки він майже повністю лежить у межах Придніпровської височини. Помірно континентальний, з спекотним і посушливим літом клімат зумовлюють на території району панування лісостепових та степових ландшафтів із родючими чорноземами, які сприятливі для вирощування цукрових буряків, пшениці, соняшника, плодівництва.

З природних рекреаційних ресурсів найбільше значення мають долина Дніпра, різноманітні історичні та архітектурні пам'ятки Кіровограда, Умані, Канева, Чигирина, Черкас.

Господарський комплекс

Провідними міжгалузевими комплексами у Центральному економічному районі є паливно-енергетичний, машинобудівний, хіміко-індустріальний, агропромисловий, будівельний, транспортний, рекреаційний. Паливно-енергетичний комплекс спеціалізується на видобутку бурого вугілля, виробництві електроенергії на невеликих ТЕЦ і ГЕС. Власних паливно-енергетичних ресурсів у районі не вистачає, а тому їх постачають з інших регіонів.

До металургійного комплексу належить видобуток нікелевих і кобальтових руд, їх збагачення та виплавка на Побузькому комбінаті, виробництво рідкісних та тугоплавких металів у Світловодську.
Серед продукції машинобудівного комплексу найбільшого розвитку набули сільськогосподарське і транспортне машинобудування, верстато- і приладобудування, радіоелектронне та електротехнічне машинобудування. Найбільшими центрами галузі є Кіровоград, Олександрія, Черкаси, Умань, Сміла та інші міста.

До хіміко-індустріального комплексу входить основна хімія і хімія органічного синтезу, підприємства яких концентруються у Черкасах.

На місцеву сировину і споживача зорієнтований потужний будівельно-індустріальний комплекс.
Агропромисловий комплекс Центрального ЕР є одним з провідних в Україні. Основою його є розвинуте сільськогосподарське виробництво, що використовує багаті агрокліматичні ресурси району. Більшу частку сільськогосподарської продукції дає рослинництво, яке спеціалізується переважно на вирощуванні зернових культур (озимої пшениці, кукурудзи на зерно), технічних (соняшника та цукрового буряка), овочівництві і плодівництві. Твариництво має переважно м'ясну орієнтацію (молочно-м'ясне скотарство, свинарство, птахівництво, вівчарство).

Сировинна сфера АПК визначила спеціалізацію харчової індустрії на виробництві борошна, цукру, олії, а також іншої продукції.

Галузі легкої промисловості (трикотажна, швейна, шкіряно-взуттєва) працюють в основному на забезпечення потреб споживачів у межах району.

Центральне економіко-географічне положення району зумовило формування транспортної системи з густою мережею шляхів сполучення. Найбільший вантажо-пасажирообіг здійснює залізничний транспорт, на другому місці — автомобільний. Важливу роль відіграють авіаційний, річковий, трубопровідний.

Рекреаційний комплекс району знаходиться у стадії формування й у перспективі матиме міжнародне значення. Основні райони оздоровлення сьогодні — Дніпро з прилеглими територіями, а туризму — міста Канів, Умань, Чигирин, Черкаси, Кіровоград і т. ін.

Міста

Місто Черкаси (309 тис. жителів) є найбільшим економічним і культурним центром області. У його промисловому комплексі виділяються хімічна індустрія, а також машинобудування, легка та харчова промисловість. У місті діє два вузи, філіали науково-дослідних інститутів, музично-драматичний театр, краєзнавчий музей.

Місто Кіровоград (273 тис. жителів) є адміністративним, економічним та культурним центром однойменної області. Спеціалізується на сільськогосподарському машинобудуванні, будівельній, легкій та харчовій промисловості. У місті є 3 вузи, 2 театри, краєзнавчий музей та інші культурно-освітні заклади.

Питання для закріплення знань

  1. Які особливості ЕГП Центрального району?
  2. Які основні риси населення ЕР?
  3. Якими видами представлений ресурсний потенціал району?
  4. Які міжгалузеві комплекси мають найбільше значення у ЕР?
  5. Які специфічні риси найбільших міст Центрального району.

Практичні завдання

  1. Позначте на контурній карті основні транспортні магістралі й найбільші транспортні вузли району.
  2. Зобразіть схематично галузі спеціалізації ЕР.