Масляк П.О. (упорядник)
Хрестоматія з географії України

Лікувальні мінеральні води України. Мінеральні води Харківщини

Лікувальні мінеральні води України

Україна надзвичайно багата різноманітними лікувальними ресурсами. На її території більш як 500 джерел мінеральних вод, на базі яких функціонує 50 курортів, понад 20 лікувальних закладів, близько 40 заводів по розливу мінеральних вод. Серед виявлених 104 родовищ лікувальних грязей 57 відносяться до перспективних. Загальна довжина всіх природних пляжів Азово-Чорноморського узбережжя становить 1160 км, а їх нормативна разова місткість — 4,2 млн чоловік. Значний лікувальний потенціал акумулювали в собі такі річки, як Дніпро, Дністер, Сейм, Сіверський Донець, озера Волині, Поділля, Карпат тощо.

Природні лікувальні ресурси разом з цінними кліматичними факторами сприяють ефективному лікуванню і відпочинку, відкривають великі можливості для будівництва нових курортів і баз відпочинку.

Значних збитків природним лікувальним ресурсам завдає виробнича діяльність, що призводить до забруднення родовищ промисловими відходами. Постійно зменшуються можливості для використання водних ресурсів з метою рекреації в промислових районах Донбасу, Придніпров'я, деяких інших регіонах України, оскільки на них впливають такі несприятливі явища як ерозія грунтів, забруднення відходами промислового і сільськогосподарського виробництва. В результаті господарської діяльності завдається шкода морським ресурсам, забруднюються береги і прибережні води, галька і пісок пляжів вибираються для будівельної індустрії, що призводить до деградації пляжної смуги і в цілому приморських ландшафтів.

Важливе значення для зменшення негативного впливу на природні ресурси господарської діяльності людини має резервування території для зон лікування, відпочинку і туризму з обмеженням тут будівництва підприємств, що забруднюють навколишнє середовище. Таке резервування застосовують не тільки для збереження і охорони цілющих лікувальних ресурсів, але й для їх відновлення. В Україні з цією метою резервовано 266 курортно-оздоровчих зон загальною площею 1,3 млн. га.

(за Т. Івановою)

Мінеральні води Харківщини

Багата мінеральними водами Україна. Далеко за її межами відомі такі води, як «Миргородська», «Свалява», «Поляна квасова», «Лужанська», «Нафтуся» та багато інших. На базі мінеральних джерел діє понад 40 курортів. Наша держава має дуже великі перспективи розвитку рекреаційного господарства на основі раціонального використання унікальних мінеральних вод. Для України така перспектива особливо приваблива, враховуючи високий рівень грсподарського освоєння території та необхідність швидкого вирішення екологічних проблем.

Є джерела мінеральних вод і на Харківщині. В восьми районах області вони виведені на поверхню. Найбільш відомі мінеральні води харківсько-верхньокиївського горизонту. їх бальнеологічна цінність пов'язана зі сприятливим поєднанням і співвідношенням основних компонентів: кремнієвої кислоти, вуглекислоти, кальцію, натрію, магнію з невеликим вмістом заліза і значним вмістом органічних речовин.

Серед мінеральних джерел харківсько-верхньокиївських відкладів найпопулярніші джерела мінеральної води, що виведені на денну поверхню на схилах Березової балки, яка знаходиться в 20 км від Харкова.

Перші офіційні дані про лікувальні властивості джерел і місцевості поблизу хутора Березове відносяться до 1863 р. Тоді учені Харківського університету обстежили місцеві джерела і встановили їх лікувальні властивості. В 1926 р. санаторій прийняв перших пацієнтів.

У наш час курорт «Бермінводи» — добре організована бальнерлогічна оздоровниця міждержавного значення. Щорічно тут відпочиває і лікується близько 17 тис. чоловік.

Лікують у санаторії захворювання шлунка і кишечника, печінки, нирок, ендокринної системи. Лікування проводиться комплексно, але основним компонентом залишається вода. Курорт використовує три свердловини, головна із них дає щосекундно майже сім літрів води.

Березівська вода має невелику мінералізацію (0,75 г/л), її смак, прозорість, запах відповідають вимогам сучасних стандартів на питну воду. Жорсткість води помірна. Основний компонент — гідрокарбонати. Крім того, в ній у невеликих кількостяхмістяться калій, натрій, магній, в дещо більших — сульфати і кальцій, зовсім незначні у воді концентрації алюмінію, марганцю, міді, хлору, брому, йоду, заліза в них міститься до 3 мг, вільної вуглекислоти — 180 мг/л. Необхідно зазначити ще одну важливу особливість: Березівські води мають у своєму складі різні органічні речовини: гумінові кислоти, бітуми, смоли та інші поєднання. Температура води цілий рік тримається на рівні 9-10°С.

У 1963 р. Березівська мінеральна вода визнана аналогом відомої карпатської води «Нафтуся», в якій основний лікувальний чинник — вдале поєднання органічних речовин. Березівська вода насичується цими речовинами, проходячи крізь торфові шари. Поряд з органікою біологічно активним компонентом є кремнієва кислота. Вона сприяє поліпшенню обміну речовин в організмі людини.

Ще один цікавий факт. Якщо споживати Березівську мінеральну воду в обсязі, який приблизно дорівнює 1% маси тіла людини, спостерігається яскраво виражений ефект дії води. Із збільшенням кількості води до 2% такої дії уже немає. Дальше збільшення вживання води дає протилежний ефект.

Але на цьому особливості мінеральної води не вичерпуються. У відкритому вигляді вона зберігається не більше доби, потім із неї випадає залізо, і вода набуває жовто-оранжевого кольору. Водночас Березівська мінеральна вода добре консервується і в такому вигляді довго зберігає свої лікувальні властивості. В сучасний період завод, що розміщений поблизу джерела, випускає на рік близько 60 млн. пляшок.

Курорт має значні перспективи щодо свого розвитку з розширенням спеціалізації. Проведена гідрогеологічна розвідка показала, що в більш глибоких юрських і тріасових відкладах знаходяться мінеральні води з вмістом солей до 6-7 г/л води.

Можливості Харківської області, в тому числі курорту «Бермінводи» значно перевищують рівень сучасного використання лікувальних мінеральних вод. Попередні дослідження показали, що мінеральні джерела типу березівських є в багатьох районах Харківщини. Так, за 12 км від Харкова на глибині 50-60 м знайдені мінеральні води близькі до березівських. В окремих джерелах склад води в лікувальному відношенні навіть більш сприятливий, ніж в «Бермінводах». У самому Харкові в мезозойських відкладах знайдені мінеральні води, які.можна використовувати з лікувальною метою. Велике значення в майбутньому можуть мати джерела родонових мінеральних вод в районі с. Петровське, а також поблизу Краснооскольського водосховища.

Відкриті мінеральні води на Харківщині на порівняно великих глибинах. Так, закладена свердловина на глибині 1200 м вивела на поверхню лікувальні хлоридно-натрієві води. Розвідка мінеральних лікувальних вод у Харківській області ще не закінчена. Відкриття і освоєння нових цілющих джерел дасть змогу значно зміцнити санаторно-курортну базу цього індустріального краю.

(за В. Бородуліним, А. Аур'є, М. Саппею)