Масляк П.О. (упорядник)
Хрестоматія з географії України

Курорт Моршин. Унікальний курорт і його екологічні проблеми (Слов'янськ, Святогорськ)

Курорт Моршин

Моршин — невелике прикарпатське селище, яке нині перетворилося у відомий далеко за межами України курорт. У глибинах карпатської землі зосереджені величезні запаси цілющої мінеральної води і лікувальних солей. На їх базі діє багато курортів — Трускавець, Поляна, Верховина, Синяк, Кваси. Серед них і Моршин.

Становленню і розвитку курорту Моршин сприяли його головні лікувальні чинники — джерела мінеральних вод (розсоли). В геологічному відношенні — це район формування на лікувальних розсолах джерел мінеральних вод, які знаходяться в зоні передгірного прогину Українських Карпат.

Формування лікувальних розсолів пояснюється досить просто. Підземні товщі різних солей розмиваються прісними водами, що просочуються в глиб землі. За своїм складом мінеральні води (розсоли) досить різноманітні. Для них характерні хлоридно-натрієві, хлоридно-натрієво-магнієво-калійні типи. Їхня мінералізація коливається від слабих (16 г/л) до сильно мінералізованих (400 г/л).

Перші відомості про мінеральні джерела моршинського курорту відносяться до XVI століття. В глибину століть сягає промисел прикарпатських селян, які добували із джерел мінеральної води кухонну сіль для власного використання і для продажу. Але лише в 80-х роках минулого століття було вивчено хімічний склад мінеральної води Моршина.

Курорт Моршин має всі можливості для перетворення в потужний рекреаційний комплекс міждержавного значення. Ці перспективи криються, насамперед, в унікальності його мінеральних вод. Так, джерело №1 являє собою шахтний колодязь глибиною близько 50 м. Його вода високомінералізована (ропа, розеол). Цією якістю воно відрізняється від багатьох лікувальних джерел на курортах світового значення. Мінеральна вода джерела посідає перше місце серед аналогічних відомих лікувальних вод (баталінської, озера Шира, Кіссінгена. Карлових Вар, Марієнбада тощо).

Загальна мінералізація ропи з глибиною колодязя збільшується з 16 г/л (поверхневий шар) до 400 г/л (придонний шар). Змінюється також співвідношення між окремими хімічними елементами в залежності від глибини колодязя. Виділяється три шари води різного типу: поверхневий шар — хлоридно-сульфатно-натрієва вода з загальною мінералізацією 16 г/л, середній шар — хлоридно-натрієва з загальною мінералізацією 336 г/л, придонний шар — хлоридно-сульфатно-натрієва-магнієва з загальною мінералізацією до 400 г/л.

Цікаво, що рівень мінералізації ропи змінюється не тільки в залежності від глибини колодязя, але й від пори року, метеорологічних умов, інтенсивності експлуатації джерела.

Цілющі властивості мінеральної води джерела № 1 посилюються через збагачення її мікроелементами — марганцю, заліза, брому, йоду. Містяться вони в дуже значних кількостях, і відіграють важливу роль у лікуванні. На курорті працює кілька свердловин, що мають різну, але значну мінералізацію води. Значно розширює діапазон дії лікувальних властивостей курорту, створює передумови для розвитку його як поліфункціонального рекреаційного комплексу джерело № 4.

Вода джерела № 4 за мінералізацією близька до дощової (0,17 г/л). За хімічним складом вона гідрокарбонатно-кальцієва. Крім відмічених інгредієнтів, до її складу входять калій, натрій, магній, залізо, сульфати, але в менших кількостях» Крім того,вода цього джерела радіоактивна, з постійним вмістом родону і підвищеним вмістом розчиненого кисню.

Моршин розміщений у Передкарпатті, що дає можливість відпочиваючим ознайомитися з історією цього краю, його сьогоденням, милуватися чудовими краєвидами, відчувати на собі благотворний вплив його клімату, Так, за середньорічною температурою (+7,7°) Моршин близький до курортів Кавказу, зокрема до Кисловодську (+7,7°).

Можливості дальшого освоєння рекреаційних ресурсів Моршина далеко не вичерпані. Він має всі передумови для перетворення в курорт світового значення.

(за І. Вариводою)

Унікальний курорт Слов'янськ, Сятогорськ і його екологічні проблеми

Цілющі властивості курортної зони Слов'янськаСвятогорська добре відомі далеко за межами України. Матінка-природа створила у цьому мальовничому куточку української землі скарбницю здоров'я. Особливо важливо, що знаходиться вона в Донбасі, поряд із індустріальними гігантами, в найбільш заселеній і урбанізованій Донецькій області.

Курорт має дуже ефективні лікувальні грязі та розсоли, і мінеральні води типу «Іжевська» і «Полюстрова». Тут же розміщені солоні озера Ріпне, Сліпне, Вейсове з лікувальними пляжами, а також унікальні вкриті реліктовим лісом Святі гори над Дінцем. Недарма за цією місцевістю у народі здавна закріпилася назва «донецька Швейцарія». 

Курорт існує уже більш як півтора століття. Тут оздоровилося багато тисяч людей. Але в наш час подальша доля курорту змальовується у похмурих тонах. Розташована в зоні курорту Слов'янська ДРЕС виробничого об'єднання «Донбасенерго» має такий рівень фізичного спрацювання, що без перебільшення засипає здравниці шкідливими викидами.

Нині валова концентрація шкідливих викидів становить: попелу — 22,3 тис. тонн, окису азоту — 25,8 тис. тонн, сірчаного ангідриту — 78,5 тис. тонн. Ці показники в 3-4 рази перевищують допустимі норми. Звичайно, що справу можна поліпшити лише за умови негайної реконструкції електростанції та переведення її опалення на природний газ замість мазуту і вугілля, які використовуються нині.

Важка екологічна ситуація, в якій опинився унікальний курорт ускладнюється також несприятливим впливом виробничого об'єднання «Хімпром», арматурно-ізоляторного заводу, а також деяких інших підприємств. Нині в результаті підвищеного вмісту в атмосфері пилу, чадного газу та інших шкідливих речовин бактеріальне забруднення Ріпного озера і його лікувальних грязей досягло критичного стану.

Звичайно, ситуація дуже складна, але не безвихідна. Необхідні термінові заходи для виведення з санаторної зони курорту ряду шкідливих об'єктів, упорядкування руху транспорту, здійснення інших заходів щодо охорони навколишнього середовища.

(за В. Черкасом)