Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Підручник «Загальна географія» розроблено для шкільних навчальних програм з географії для 6 класу загальноосвітніх шкіл.

Він містить загальну інформацію про планету Земля: її будову, місце у Всесвіті, способах зображення на планах і картах; про людство та його взаємодію з навколишнім середовищем.

ЗМІСТ

Підручник з географії 6 клас

Як працювати з підручником

ВСТУП
§1. Географія — наука і шкільний предмет
§2. Історія пізнання Землі

ЗЕМЛЯ В КОСМІЧНОМУ ПРОСТОРІ
§3. Поняття про Всесвіт
§4. Сонячна система
§5. Земля в Сонячній системі
Це цікаво знати. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття
Тест

ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ
§6. Способи зображення Землі
§7. Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті
§8. Градусна сітка Землі. Географічні координати точок
§9. Визначення напрямів на місцевості, плані та карті
Це цікаво знати
Практичні завдання
Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття. Тест

ОБОЛОНКИ ЗЕМЛІ

ЛІТОСФЕРА
§10. Внутрішня будова Землі
§11. Внутрішні сили Землі
§12. Зовнішні сили Землі
Це цікаво знати. Самостійна робота
§13. Мінерали і гірські породи, що складають земну кору
Це цікаво знати. Самостійна робота

Рельєф Землі і його зміни в часі
§14. Основні форми рельєфу суходолу
§15. Рельєф дна Світового океану
Це цікаво знати. Самостійна робота. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття
Тест

ГІДРОСФЕРА
§16. Вода — особлива речовина

Води суходолу
§17. Річки
§18. Озера й водосховища
§19. Болота
§20. Підземні води
§21. Льодовики та багаторічна мерзлота

Світовий океан
§22. Світовий океан та його частини
§23. Рухи води в Океані
§24. Властивості вод Світового океану
§25. Багатства вод Світового океану і людина
Це цікаво знати. Самостійна робота 1. Самостійна робота 2
Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття. Тест

АТМОСФЕРА
§26. Атмосфера та її будова

Погода та показники її стану
§27. Погода
§28. Температура повітря
§29. Атмосферний тиск. Вітер
§30. Вологість повітря
§31. Хмарність
§32. Атмосферні опади
Самостійна робота

Клімат
§33. Поняття про клімат
§34. Залежність клімату від широти місця
§35. Залежність клімату від переміщення повітряних мас
§36. Залежність клімату від характеру земної поверхні
Це цікаво знати
Самостійна робота. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття. Тест

БІОСФЕРА
§37. Поняття про біосферу
§38. Взаємодія біосфери з іншими оболонками Землі
§39. Ґрунт — особливе природне тіло
Це цікаво знати. Самостійна робота. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття. Тест

ВЗАЄМОДІЯ КОМПОНЕНТІВ ПРИРОДИ
§40. Поняття про географічну оболонку і природні комплекси
§41. Природні зони
§42. Людина і природа
Це цікаво знати. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття
Тест

ЛЮДСТВО НА ЗЕМЛІ
§43. Населення Землі
§44. Людські раси
§45. Держави на політичній карті світу
Це цікаво знати. Практичні завдання. Теми для самостійного виступу. Питання до підсумкового заняття. Тест

Короткий словник географічних термінів та понять (Земля в космічному просторі, Земля на плані та карті, Літосфера)
Короткий словник географічних термінів та понять (Гідросфера, Атмосфера)
Короткий словник географічних термінів та понять (Біосфера)
Матеріал для довідок і практичних робіт (ДОДАТКИ)