Руденко Ф.А.
Підземні води, їх походження та значення в народному господарстві

Руденко Ф. А. Підземні води - Література

 1. Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., Політвидав України, 1977.
 2. Конституція (Основний Закон) Української Радянської Соціалістичної Республіки. К., Політвидав України, 1979.
 3. Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., Політвидав України, 1977.
 4. Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., Політвидав України, 1976. Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., Політвидав України, 1976.
 5. Про 60-у річницю Великої Жовтневої соціалістичної революції. Постанова ЦК КПРС від 31 січня 1977 року. К., Політвидав України, 1977.
 6. Брежнєв Л. І. Гордість вітчизняної науки. Промова на урочистому засіданні в Кремлівському Палаці з'їздів, присвяченому 250-річному ювілеєві Академії наук СРСР, 7 жовтня 1975 року., К., Політвидав України, 1975.
 7. Брежнєв Л. І. Великий Жовтень і прогрес людства. Доповідь на спільному урочистому засіданні Центрального Комітету КПРС, Верховної Ради СРСР і Верховної Ради РРФСР у Кремлівському Палаці з'їздів 2 листопада 1977 року. К., Політвидав України, 1977. Брежнєв Л. І. Історичний рубіж на шляху до комунізму. К., Політвидав України, 1977.
 8. Брежнєв Л. І. Виступ на Пленумі Центрального Комітету КПРС 27 листопада 1978 року. Постанова Пленуму ЦК КПРС. К., Політвидав України, 1978.
 9. Брежнєв Л. І. В ім'я щастя радянських людей. Промова на зустрічі з виборцями Бауманського виборчого округу м. Москви 2 березня 1979 року. К., Політвидав України, 1979.
 10. Щербицький В. В. Примножувати продуктивну силу науки, зміцнювати її зв'язок з практикою. Виступ на загальних зборах АН УРСР. — «Радянська Україна», 17. III 1977 р.
 11. Бабинец А. Е., Гордиенко Е. Е., Денисова В. Р. Лечебные минеральные воды и курорты Украины. К., Изд-во АН УССР, 1963.
 12. Вовк І. Ф. Підземні води. К., «Знання», 1974.
 13. Горский Н. Н. Вода — чудо природы. М., Изд-во АН СССР, 1962.
 14. Климентов П. П., Богданов Г. Я. Общая гидрогеология. М., «Недра», 1977.
 15. Меркулов А. М. Самая удивительная на свете жидкость. М., «Советская Россия», 1978.
 16. Пиннекер Е. В., Писарский Б. И. Основные гидрогеологические проблемы БАМ. — «Геологические и сейсмические условия района БАМ». Новосибирск, «Наука», 1978.