Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Земля на плані та карті

Земля на плані та карті
Земля на плані та карті
  За час вивчення теми ти
 • ознайомишся:
  • зі способами зображення Землі та її частин на площині;
  • з новими поняттями: масштабом, умовними знаками, легендою карти, абсолютною та відносною висотою місцевості, меридіанами та паралелями, географічними координатами;
  • із зображенням на площині нерівностей земної поверхні, річок, озер, родовищ корисних копалин, морських глибин тощо;
 • навчишся:
  • орієнтуватися на місцевості за допомогою компаса і природних об'єктів;
  • визначати напрями і відстані на плані та карті, географічні координати будь-якої точки земної кулі, глибини морів та океанів, висоту гір та рівнин, тобто читати географічну карту.

Без карти немає географії. Сама карта виникла раніше, ніж слово «географія». Про це свідчать археологічні знахідки, з-поміж яких можна бачити малюнки місцевості на камені, дереві, шкурах тварин, кістяних пластинках, зроблені первісною людиною 10-15 тис. років тому.

Перші достатньо точні для свого часу карти були створені в стародавніх Китаї та Індії, Вавилоні та Єгипті. Проходили тисячоліття. З пізнанням Землі все дедалі більші простори планети наносились на карту, точнішою ставала сама карта.

Сьогодні важко знайти галузь людської діяльності, де можна було б обійтися без карт. Наукові дослідження Землі, сільське господарство, військова справа, судноплавство, завбачення погоди — ось далеко не повний перелік галузей використання карти.

Ти ознайомишся з різними за змістом картами на уроках історії й географії. Деякі з них складатимеш сам. У туристських походах і подорожах тобі допоможе план місцевості. Навчившись читати його, ніколи не заблукаєш.

Карта багато про що розповідає, захоплює невідомими далями, кличе до мандрів. По карті можна мандрувати. Це дуже цікаве заняття. Давай, друже, навчимося це робити. В дорогу!

§ 6. Способи зображення Землі. Глобус і масштаб

Глобус — об'ємна модель Землі. Ти вже знаєш, яку форму та розміри має Земля. І як би не намагалися зробити її копію в натуральну величину, це не вдається. Отже, зображення слід зменшити.

Як? (Пригадай з уроків математики, що таке масштаб.)

Масштаб показує, в скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості.

Масштаб, записаний у вигляді дробового числа, називають числовим (мал. 9). Він показує, що зображення на глобусі зменшено в 50 000 000 раз порівняно з дійсними розмірами Землі. Отже, 1 см на глобусі відповідає 50 000 000 см (500 км) на місцевості.

Крім числового, надписують іменований масштаб, виражений словами. Наприклад: в 1 см — 500 км. Подивися уважно на глобус і знайди іменований масштаб.

Позначення масштабу на топографічній карті
Мал. 9. Позначення масштабу на топографічній карті

Іноді застосовують лінійний масштаб (особливо на планах і картах). Він являє собою пряму лінію, поділену на рівні частини, звичайно сантиметри. Поділки відповідають відстані на місцевості. Першу поділку зліва від нуля ділять на дрібніші частини для одержання точних результатів вимірів. При цьому використовують циркуль-вимірювач (мал. 10).

Положення циркуля-вимірювача під час визначення відстаней за допомогою лінійного масштабу
Мал. 10. Положення циркуля-вимірювача під час визначення відстаней за допомогою лінійного масштабу

Глобус — модель Землі, що в загальних рисах зберігає її форму, зменшену в десятки мільйонів разів (мал. 11). На ньому всі материки, океани, моря показані в повній відповідності з їх положенням на земній кулі.

Глобус — модель Землі
Мал. 11. Глобус

Шкільні глобуси мають звичайно масштаб 1 : 50 000 000.

Масштаб глобуса однаковий у всіх точках зображення. Відстані на глобусі вимірюються гнучкою металевою лінійкою або ниткою. Здобута в сантиметрах відстань переводиться по іменованому масштабу у відстань на місцевості.

План, карта, умовні знаки, масштаб плану та карти

Хоч глобус досить точно відтворює обриси суходолу Землі, користуватися ним не завжди зручно. Більш зручні для користування зображення Землі та її частин на площині, папері. Розглянемо в підручнику або в атласі зображення поверхні Землі. Це малюнок, аерофотознімок та план місцевості (мал. 12 і 13). Чим вони відрізняються один від одного? На плані місцевості всі предмети зображують умовними знаками.

Аерофотознімок ділянки місцевості
Мал. 12. Аерофотознімок ділянки місцевості
План ділянки місцевості
Мал. 13. План ділянки місцевості

Загальноприйняті умовні знаки використовують при складанні всіх планів місцевості (мал. 14). (Постарайся їх запам'ятати.) На географічній карті, як і на плані місцевості, об'єкти також зображують умовними знаками (див. атлас).

Умовні знаки топографічної карти
Мал. 14. Умовні знаки топографічної карти

План місцевості — зображення умовними знаками та в мас¬штабі невеликої ділянки місцевості.

Географічна карта — зображення умовними знаками і в масштабі великої території або всієї планети.

Усі види умовних знаків поділяються на контурні, значкові, лінійні. Контурні знаки передають дійсні розміри об'єкта, вони складаються з контура і його заповнення кольором або штриховкою. Наприклад, ліс, болото, озеро на плані місцевості, гори, рівнини, глибини морів і океанів, контури материків та ін. на географічній карті (див. атлас). Значкові знаки у вигляді геометричних фігур, символів, малюнків показують об'єкти, які неможливо позначити в масштабі плану чи карти. Наприклад: джерело, криниця, школа на плані місцевості, знаки корисних копалин, кружки міст, вершини гір та їх висота на картах (див. атлас). Лінійні знаки передають на плані та карті лінійні об'єкти: дороги, річки, кордони тощо. їх довжину подано в масштабі, ширину — ні.

Залежно від величини зображуваної території й розмірів самої карти використовують різні масштаби. Чим менша зображувана територія і чим більше подробиць її зображення, тим масштаб карти більший. Ці карти називають великомасштабними. Такі масштаби мають плани місцевості (М 1:5000 і більші). Великомасштабними бувають і топографічні карти (М від 1:5000 до 1:200 000). Такі карти досить детально зображують порівняно невеликі території і використовуються у військовій справі, будівництві, при прокладанні доріг, під час туристських походів, у сільському господарстві тощо.

Та найчастіше людині необхідно зобразити на карті величезні території материків, океанів, окремих країн або їх частин, а іноді і всю планету. В таких випадках використовують дрібний масштаб. Такі карти називають дрібномасштабними. Карти шкільних атласів, настінні карти — дрібномасштабні. Наприклад, карта півкуль у шкільному атласі має масштаб 1:90 000 000 (в 1 см — 900 км), карта України — 1:6 000 000 (в 1 см — 60 км). При цьому масштаб першої карти дрібніший, а другої — більший.

На плані та карті неможливо показати всі найдрібніші об'єкти на місцевості. Вони заважали б читати зображення. Тому на план та карту наносять тільки головні (основні) з них, тобто зображення узагальнюють. Чим дрібніший масштаб карти, тим зображення більш узагальнене.

Чому? Порівняй в атласі план місцевості та карту півкуль.

План та карта — це зменшене умовно-знакове узагальнення зображення земної поверхні на площині, виконане у певному масштабі.

Географічні карти із зображенням природних об'єктів (материків, океанів, гір, рівнин, річок, озер та ін.) називають фізичними. Наприклад, фізична карта півкуль, фізична карта України.

Висновки

 1. Розрізняють кілька видів зображення Землі або її окремих ділянок: глобус, план місцевості, географічна карта, малюнок, аерофотознімок.
 2. Усі види зображень (крім малюнка) виконуються в масштабі. Масштаб — умовна міра, що показує, в скільки разів відстань на малюнку, кресленні, плані чи карті менша за відстань на місцевості. Розрізняють масштаб: числовий, іменований, лінійний.
 3. План місцевості — це креслення невеликої ділянки земної поверхні, виконане у певному масштабі.
 4. Географічна карта — зменшене зображення земної поверхні, на якому географічні об'єкти позначені умовними знаками.
 5. Правильне уявлення про земну поверхню передає тільки глобус — зменшена копія Землі. Географічні карти не завжди точні.