Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Градусна сітка Землі - паралелі і меридіани. Географічні координати

Градусна сітка Землі

Розглядаючи географічну карту півкуль, можна помітити, що голубі лінії пересікають її в напрямах від полюса до полюса й перпендикулярно до них. Все разом це нагадує сітку, в якій міститься кожна півкуля. Це — градусна сітка Землі, що складається з паралелей і меридіанів — умовних ліній, яких немає на поверхні Землі. На картах їх проведено для того, щоб можна було визначити точне місце розташування будь-якої точки на Землі. За градусною сіткою визначають географічні координати будь-якої точки, тобто широту і довготу.

Паралелі та географічна широта

Паралелі — це лінії на карті і глобусі, проведені паралельно екватору.

За формою паралелі — кола, радіус яких зменшується до полюсів. Найдовша паралель — екватор, довжиною близько 40 000 км. Частину кола паралелі називають дугою і вимірюють у градусах. На різних паралелях довжина дуги в один градус неоднакова, тому що довжина їх зменшується в бік полюсів. На екваторі величина одного градуса паралелі дорівнює 111,3 км, а, наприклад, на широті Києва (51°пн.ш.) становить близько 70 км (див. додаток 2). Паралель можна провести через будь-яку точку земної поверхні паралельно екватору. Вона показує напрям «захід — схід».

По паралелях визначають географічну широту — відстань у градусах від екватора до певного місця. Розрізняють широту північну (пн.ш.) для точок, що розташовані на північ від екватора, і південну (пд.ш.) — на південь від нього. Географічна широта екватора — 0°, а полюсів — 90°пн.ш., 90°пд.ш. (Визнач широту точок А, Б, Г, Д, Е на мал. 16).

Паралелі та географічна широта
Мал. 16. Паралелі та географічна широта

Меридіани та географічна довгота

Меридіани — це лінії на карті і глобусі, що з'єднують два полюси.

У перекладі з латинської «меридіан» — «полуденна лінія». Насправді його напрям збігається з тінню будь-якого предмета в полудень. За формою меридіани — півкола з однаковою довжиною (близько 20 000 км), що вимірюються в градусах. Довжина дуги одного градуса меридіана скрізь однакова і становить 111 км. Меридіан можна провести через будь-яку точку земної поверхні, з'єднавши її з Північним та Південним полюсами. Він показує напрям «північ-південь».

По меридіанах визначають географічну довготу — відстань у градусах від початкового меридіана до певного місця.

За міжнародними угодами нульовим, або початковим, меридіаном прийнято вважати меридіан, що проходить через Гринвіцьку обсерваторію, що неподалік від Лондона. Цей меридіан ще називають Гринвіцьким.

Відлік довготи йде на захід та схід від нульового меридіана. Отже, довгота буває західною (зх.д.) і східною (сх.д.). Вона виражається в градусах від 0° до 180°. (Визнач довготу точок А, Б, В, Г, Д на мал. 17.)

Меридіани та географічна довгота
Мал. 17. Меридіани та географічна довгота

Географічні координати

Географічні координати — своєрідна географічна адреса будь-якої точки земної поверхні, виражена в градусах широти і довготи.

Визначимо за картою півкуль географічні координати столиці нашої Батьківщини — м. Києва. Спочатку встановимо географічну широту. Київ розташований на північ від екватора, отже, має північну широту. Він лежить між 50 і 60 паралелями північної широти, але ближче до 50-ї паралелі. Тому широта міста — 51°пн.ш. Довготу визначають за меридіанами. Київ розташований на схід від початкового меридіана, отже, має східну довготу. Він розміщується між 30 і 40 меридіанами східної довготи, ближче до 30-го меридіана. Його довгота — 31°сх.д. Географічні координати Києва — 51°пн.ш., 31°сх.д.

Користуючись картою України, визнач географічні координати свого обласного центру.

Висновки

  1. На географічній карті проведені паралелі і меридіани, що утворюють градусну сітку Землі.
  2. Паралелі — лінії на глобусі і карті, що проведені паралельно екватора. Вони показують напрям «захід-схід». Найдовша паралель — екватор, один градус дуги якого становить приблизно 111,3 км. Решта паралелей — кола, радіус яких зменшується до полюсів. По паралелях визначають географічну широту будь-якої точки поверхні. Точки в Південній півкулі мають південну широту, точки в Північній півкулі — північну широту. Географічна широта екватора 0°. Північний полюс має широту 90°пн.ш., Південний — 90°пд.ш.
  3. Меридіани — лінії на глобусі і карті, проведені від полюса до полюса. Вони показують напрям «північ-південь». Всі меридіани однакові за довжиною. Один градус дуги меридіана становить приблизно 111 км. По меридіанах визначають географічну довготу будь-якої точки поверхні. Пункти, розташовані на схід від початкового меридіана, мають східну довготу, а пункти на захід від нього — західну довготу. Меридіан, протилежний початковому, має довготу 180°.
  4. Географічні координати — це широта і довгота будь-якої точки земної поверхні, виражені в градусах широти і довготи.