Світличний О.О., Плотницький С.В.
Основи геоінформатики

Програмні пакети GeoniCS

10.5. Програмні пакети GeoniCS

Програмні пакети GeoniCS розроблені вітчизняним науково-виробничим центром (НВЦ) «Геоніка» (м. Київ) і призначені для обробки даних досліджень та інженерного проектування в галузі цивільного, промислового і транспортного будівництва. Засновані на інструментальній платформі пакету AutoCAD і його картографічних (Мар) та геоінженерних (Land Desktop) додатках. Програмні продукти GeoniCS інтегрують технології САПР і ГІС, належать до напряму в геоінформатиці, який розробники системи називають геоінженерною інформатикою, або геонікою (Гуральник, Соколенко, 2005).
Вимоги пакетів GeoniCS до апаратного забезпечення: процесор Pentium III з тактовою частотою не менше 800 МГц, оперативна пам'ять 512 Мб, монітор з розділенням 1024x768 або більш високим. Програмною платформою є пакет AutoCAD або його додатки Map, Land Desktop і операційна система Windows відповідних версій. Так, GeoniCS 2005 (версії 5.x) працює під Windows 2000/ХР (російська або англійська версія) у разі наявності встановленого в комп'ютері пакету AutoCAD 2005/2006 (російська або англійська версія) або відповідних версій його додатків.

До складу пакетів (комплекса, системи) GeoniCS входять програмні пакети (модулі) GeoniCS-ТОПОПЛАН, GeoniCS-ГЕНПЛАН, GeoniCS-МЕРЕЖІ і GeoniCS-ТРАСИ.

Програмний пакет GeoniCS-ТОПОПЛАН, який є ядром, обов'язковою частиною всього комплексу GeoniCS, складається з двох частин — СИТУАЦІЯ і РЕЛЬЄФ. Модуль СИТУАЦІЯ відповідальний за створення і ведення цифрових моделей ситуації (ЦМС) та великомасштабних топографічних планів масштабів (1:5000 і більше) в стандартних умовних знаках в середовищі AutoCAD. Модуль РЕЛЬЄФ забезпечує побудову тривимірних цифрових моделей рельєфу (ЦМР) поверхні у вигляді 3D граней і карт в ізолініях, розв'язання завдань із використанням ЦМР. Побудова цифрової моделі рельєфу здійснюється методом тріангуляції Делоне з урахуванням меж, горизонталей і структурних ліній рельєфу (тальвегів, вододілів, озер, островів, річок, доріг, канав, меж перепланування території тощо). Модулі РЕЛЬЄФ також надає можливість на основі інформації по окремих геологічних свердловинах побудови об'ємної моделі інженерно-геологічної будови території у вигляді сукупності поверхонь, відповідних інженерно-геологічним елементам.
Цифрова модель ситуації, цифрова модель рельєфу і об'ємна інженерно-геологічна модель, створені за допомогою пакету GeoniCS-ТОПОПЛАН, формують цифрові моделі місцевості (ЦММ), які в середовищі пакету використовуються для побудови профілів, розрізів і картограм, визначення шляхів поверхневого стікання (ліній течії), архітектурного моделювання і т.д., а також є основою для розробки проектної документації в інших модулях системи GeoniCS.
Пакет GeoniCS-ТОПОПЛАН — відкрита система. На його основі користувач може самостійно модифікувати і поповнювати класифікатор і бібліотеку умовних знаків всіх видів локалізації і на цій основі створювати спеціалізовані спрощені системи картографування для певних предметних областей, у тому числі різних видів кадастрових планів (земель, нерухомості, інженерних мереж і ін.), землевпоряджувальні, туристські, військові, геологічні, для трубопроводів, оперативних служб і т.д.

Модуль GeoniCS-ГЕНПЛАН призначений для проектування генеральних планів і вертикального планування об'єктів промислового призначення, міської забудови і спеціальних об'єктів. Одержувані за допомогою пакету креслення повністю відповідають вимогам міждержавного (Азербайджанська Республіка, Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизська Республіка, Російська Федерація, Республіка Таджикистан і Україна) стандарту ГОСТ 21.508-93 «Правила выполнения рабочей документации генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-гражданских объектов», а також відповідного державного стандарту України ДСТУ б А.2.4-6-95 СПДБ.
Проектування об'єктів і випуск документів (креслень) виконується на основі цифрових моделей місцевості масштабів 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 або інших зазначених користувачем, побудованих за допомогою пакету GeoniCS-ТОПОПЛАН. Крім цього, GeoniCS-ГЕНПЛАН може використовувати вже існуючі топооснову і модель рельєфу, одержані за допомогою інших пакетів.
Пакет GeoniCS-ГЕНПЛАН поділяється на чотири частини, які названі за основними кресленнями, що входять в розділи проектів генеральних планів підприємств, споруд і житлово-цивільних об'єктів.
Перший розділ — розбивочне креслення — поданий у головному меню як «Горизонтальне планування». Він дозволяє поділити вулично-дорожню мережу, нанести на генплан будівлі і споруди та пішохідні доріжки, розбити будівельну геодезичну сітку, проставити всі необхідні координати і розміри та оформити креслення з автоматичним нанесенням всіх необхідних штампів, за необхідності розрізанням на аркуші і автоматичним заповненням експлікації.
Другий розділ — організація рельєфу («Вертикальне планування») — надає можливість наочного моделювання проектного рельєфу шляхом редагування опорної мережі точок з автоматичним перерахуванням всіх пов'язаних з редагованою точкою відміток і ухилопокажчиків. Окремим підрозділом в розділ входить побудова картограм земельних мас і розрахунок балансу земельних робіт.
Третій розділ — зведений план інженерних мереж. У меню цей розділ має назву «Інженерні мережі». Реалізується за допомогою модуля GeoniCS-МЕРЕЖІ. Він забезпечує розведення і поєднання інженерних мереж на проектованому майданчику, нанесення на креслення необхідних написів, координат і розмірів і оформлення креслення. У програмі передбачена розширювана і така, що настроюється довідкова система по нормативних відстанях в плані між різними інженерними мережами.
Четверта частина — упорядкування території («Благоустрій») — дозволяє виконати «озеленення» проектованого майданчика: «посадити» дерева і чагарники, розставити урни і лавки. У розділі присутні такі функції, як моделювання росту дерев і чагарників, автоматичне підняття на рельєф блоків дерев, чагарників,лавок, урн, а також будь-яких інших блоків за бажанням користувача, створення елементів озеленення і малих архітектурних форм, нанесення розмірів і оформлення креслення.

Пакет GeoniCS-ТРАСИ є базовим модулем, на основі якого створюються план і профіль конкретних видів лінійно-протяжних об'єктів. Програма складається з трьох модулів (Створення геометричних елементів, Робота з планом (трасами, горизонтальними осями), Поздовжній профіль) і забезпечує повний набір операцій створення, редагування, службових функцій і підтримки стилів оформлення.

Таким чином, програмні продукти GeoniCS є інтегрованою системою (технологічною лінією) інструментів, що забезпечують безперервну геоінформаційну підтримку всіх етапів інженерного проектування в галузі цивільного, промислового і транспортного будівництва, включаючи дослідження, розробку проекту і оформлення проектної документації. Результатом їх роботи є створення тривимірної моделі проекту, креслень і відомостей, що відповідають вимогам існуючих в Україні нормативів щодо складу і оформлення проектної документації.