Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Природа Львівської області

ЗМІСТ

Передмова
Загальний огляд
Геологічна будова і корисні копалини
Волино-Подільська частина Європейської платформи
Передкарпатський прогин
Українські Карпати
Корисні копалини
Плейстоценові відклади
Нижньоплейстоценові відклади
Середньоплейстоценові відклади
Середньо-верхньоплейстоценові відклади
Верхньоплейстоценові відклади
Голоценові і сучасні відклади
Нерозчленовані відклади
Геоморфологічні райони
Волино-Подільська височина
Передкарпаття
Зовнішні Карпати
Вододільно-Верховинська область
Клімат
Радіаційний і тепловий режим
Атмосферна циркуляція і вітровий режим
Температурний режим
Режим зволоження
Природні пори року
Поверхневі та підземні води
Річки
Озера і ставки
Підземні води
Рослинність
Флористичний склад рослинного покриву
Лісова рослинність
Лучна рослинність
Болотна рослинність
Лісові ресурси
Грунти
Грунти рівнинних районів
Дерново-підзолисті грунти
Лісостепові опідзолені грунти
Чорноземи
Чорноземно-лучні грунти
Перегнійно-карбонатні грунти
Дернові грунти
Болотні грунти
Грунти гірських районів
Фауна хребетних Частина 1 Частина 2
Природні ландшафти і райони
Група лесових лісостепових (опільських) природних районів
Горбогірно-лісові ландшафти
Поліські ландшафти
Передкарпатські ландшафти
Гірськокарпатські ландшафти Частина 1 Частина 2
Питання охорони природи
Література А-Г Д-О П-Я A-Z

Скачати повну версію книжки (з малюнками, картами, схемами і таблицями) одним файлом