Геренчук К.І.
Природа Львівської області

Природа Львівської області

Природа Львівської області / За ред. К.І. Геренчука. — Львів: Вища школа. Вид-во при Львів. ун-ті, 1972. — 151 с.

Колективна монографія є узагальненням надзвичайно широких, але розпорошених у різних виданнях відомостей про рельєф, геологію, корисні копалини, клімат, поверхневі та підземні води, рослинність, ґрунтовий покрив, тваринний світ і ландшафти Львівської області.

Це перша монографія, в якій на сучасному науковому рівні охарактеризована природа області, описані природні райони та ландшафти, грунтовно розглядаються питання охорони природи.

Книга придасться вчителям, студентам, туристам, спеціалістам сільського господарства, працівникам проектних організацій, усім, хто цікавиться природою рідного краю.

ЗМІСТ

Передмова
Загальний огляд
Геологічна будова і корисні копалини
Волино-Подільська частина Європейської платформи
Передкарпатський прогин
Українські Карпати
Корисні копалини
Плейстоценові відклади
Нижньоплейстоценові відклади
Середньоплейстоценові відклади
Середньо-верхньоплейстоценові відклади
Верхньоплейстоценові відклади
Голоценові і сучасні відклади
Нерозчленовані відклади
Геоморфологічні райони
Волино-Подільська височина
Передкарпаття
Зовнішні Карпати
Вододільно-Верховинська область
Клімат
Радіаційний і тепловий режим
Атмосферна циркуляція і вітровий режим
Температурний режим
Режим зволоження
Природні пори року
Поверхневі та підземні води
Річки
Озера і ставки
Підземні води
Рослинність
Флористичний склад рослинного покриву
Лісова рослинність
Лучна рослинність
Болотна рослинність
Лісові ресурси
Грунти
Грунти рівнинних районів
Дерново-підзолисті грунти
Лісостепові опідзолені грунти
Чорноземи
Чорноземно-лучні грунти
Перегнійно-карбонатні грунти
Дернові грунти
Болотні грунти
Грунти гірських районів
Фауна хребетних Частина 1 Частина 2
Природні ландшафти і райони
Група лесових лісостепових (опільських) природних районів
Горбогірно-лісові ландшафти
Поліські ландшафти
Передкарпатські ландшафти
Гірськокарпатські ландшафти Частина 1 Частина 2
Питання охорони природи
Література А-Г Д-О П-Я A-Z