Скуратович О.Я., Коваленко Р.Р., Круглик Л.І.
Географія. 6 клас. Підручник для середньої школи

Запитання і завдання до теми «Земля на плані та карті». Тест

Теми для самостійного виступу (на вибір)

 1. Для чого потрібні географічні карти? Як їх використовують у практичному житті?
 2. Як розвивалась картографічна наука?
 3. Які літературні герої користувалися географічними картами, з якою метою?

Питання до підсумкового заняття

 1. Чим відрізняється план від аерофотознімка місцевості?
 2. Назви види умовних знаків на плані місцевості та географічних картах.
 3. Що таке масштаб? Які види масштабу розрізняють?
 4. Якими способами зображують рельєф на плані і карті?
 5. Що таке абсолютна та відносна висота місцевості?
 6. Що таке градусна сітка Землі? Якими лініями вона позначається?
 7. Що таке географічні координати? Як можна визначити географічні координати будь-якої точки земної поверхні?
 8. Що таке азимут? Як визначають напрями на місцевості, плані, карті?

Тест

 1. На географічних картах позначають висоту місцевості...
  1. абсолютну,
  2. відносну.
 2. Географічну широту точки на картах і глобусах визначають за...
  1. паралелями,
  2. меридіанами.
 3. Лінії на плані місцевості та карті, що з'єднують точки з однаковою висотою над рівнем моря, називають...
  1. пунктирами,
  2. горизонталями,
  3. бергштрихами.
 4. Знайди з-поміж цих умовних знаків топографічної карти позначення:
  Умовні знаки топографічної карти
  1. луки,
  2. криниці,
  3. мішаного лісу,
  4. болота.
 5. Географічну широту можна виміряти до...
  1. 90°,
  2. 180°,
  3. 360°.
 6. Географічну довготу можна виміряти до...
  1. 90°,
  2. 180°,
  3. 360°.
 7. На географічних картах низовини позначають кольором...
  1. жовтим,
  2. зеленим,
  3. коричневим,
  4. блакитним.
 8. На географічних картах гори позначають кольором...
  1. жовтим,
  2. зеленим,
  3. коричневим,
  4. блакитним.
 9. На географічних картах височини позначають кольором...
  1. жовтим,
  2. зеленим,
  3. коричневим,
  4. блакитним.
 10. Географічну широту починають обчислювати від лінії...
  1. тропіків,
  2. екватора.
 11. Географічну довготу починають обчислювати від лінії...
  1. нульового меридіана,
  2. 180-го меридіана.
 12. Столиця якої держави лежить на Гринвіцькому меридіані.
  1. Франції,
  2. Великобританії,
  3. Іспанії.